Op eigenschap zoeken

Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Daarom in één regel" met waarde "Plaats elk zandkorreltje als kiem in de oester en cultiveer haar". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 25 resultaten vanaf #1.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

 • Boom van doelen  + (Maak een boom of hiërarchie van doelen en laat die je keuzes bepalen.)
 • Gissen is missen, meten is weten  + (Maak een lijst van glasheldere acceptatiecriteria.)
 • Alle kwesties  + (Maak een lijst van álle kwesties.)
 • Zoek de zin op  + (Maak een ‘rivierverhaal’ van richting, betekenis, nut en lust van jouw voorstel.)
 • Grafische notulen  + (Maak grafische notulen die een praatplaat vormen.)
 • Onredelijk redelijk  + (Maak je product onredelijk goed. Doe gewone dingen ongewoon goed.)
 • Laat me niet denken  + (Maak je product zelfverklarend en nodig uit tot experimenteren.)
 • Versterkend taalgebruik  + (Maak teksten sterk en krachtig door versterkend taalgebruik een beeldspraak.)
 • Laat duizend bloemen bloeien  + (Moedig zoveel diversiteit aan en standaardiseer de successen op het juiste moment.)
 • Dagspiegeling  + (Neem 10 minuten ruimte voor reflectie aan het einde van elke dag.)
 • Holacratie  + (Omarm holacratie als besturingssysteem en consent als belsissingsproces.)
 • Ready to implement  + (Only allow items that are really ready to implement into a sprint.)
 • Grote wendbare zwerm  + (Ontwerp de chaorganisatie als een zwerm van personateams, elke zwerm gericht op een specifiek aadachtsgebied dat waarde creëert voor de klant.)
 • Protocol boven aansluiting  + (Ontwerp en gebruik een elegant, schaalvrij en platformneutraal protocol.)
 • Wet van conway  + (Ontwerp nieuwe sociale en organisatorische structuren die het bereiken van het doel katalyseren.)
 • Gemeenschappelijke woordenschat  + (Ontwikkel een gemeenschappelijke woordenschat, in gewoon Nederlands.)
 • Patroontaal  + (Ontwikkel en gebruik een samenhangend vlechtwerk pareltaal die leidt tot een helere situatie.)
 • Scenario's definiëren de wens  + (Ontwikkel en visualiseer scenario's aan de hand van startformuleringen.)
 • Presenteer om te winnen  + (Ontwikkel het voorstel samen met de klant. Dan is het veel meer een zakelijk gespreksverslag dan een aanbieding.)
 • Praatplaat  + (Ontwikkel, gebruik en koester een gemeenschappelijke beeldtaal.)
 • Personateam  + (Organiseer de teams rondom klantgerichte waardecreatie en laat ze klantgerichte zaken van het uiteindelijke product bouwen.)
 • Wereldcafé  + (Organiseer een café met tafels voor vier tot vijf personen met per tafel onderwerpen die er toe doen en bespreek die intensief in een paar ronden.)
 • Schuur oprichten  + (Organiseer een dag en een plek waarop een groep van wikignomen een bak informatie verzamelt.)
 • Staakhoudersessie  + (Organiseer elke vier weken een staakhoudersessie)
 • Foreign glimpses  + (Organize a few short and effective visits to other scrum teams, preferably outside your own company.)
 (Plaats elk zandkorreltje als kiem in de oester en cultiveer haar)
 • Oester  + (Plaats elk zandkorreltje als kiem in de oester en cultiveer haar.)
 • Dubbele koppeling  + (Ploegleden kiezen hun vertegenwoordiger en de eersthogere cel wijst een functionele leider aan die samen deelnemen aan de besluitvorming in de eersthogere laag.)
 • Reacties graag  + (Reageer op welk initiatief van de ander dan ook.)
 • Spel als spil  + (Richt de training of educatie in als een serieus spel.)
 • TEDs tien geboden  + (Richt je naar TED's tien geboden.)
 • Rivierverhaal  + (Schakel je verstand uit en schrijf op wat er in je op komt als kort verhaal meet een open einde.)
 • Kort verhelderend betoog  + (Schep een publieke ruimte door een serie korte betogen over een belangrijke kwestie te houden waarin verschillende opvattingen spelen.)
 • Blijven sporen  + (Schep vooraf de juiste verwachting met vragen en biedt achteraf ruimte om samenvattingen van vragen in verband te brengen met de rode draad.)
 • Schatbewaarder  + (Schrijf elke wens die bij wie dan ook opkomt op en verzamel ze zo.)
 • Gebruikersverhaal  + (Schrijf elke wens op in de vorm: “Als ''rol'' wil ik ''verhaal'' zodat ''voordeel''.)
 • Brief aan God  + (Schrijf écht een brief aan God, gooi al je vragen op papier en sta open voor wonderen.)
 • Hartslag  + (Spreek een regelmatig ritme voor projectbesprekingen af.)
 • Ontwikkelepisode  + (Spreek een seizoen af voor ontwikkeling met een duidelijke kop en staart bestaande uit een aantal sprints.)
 • Moerstaal  + (Spreek je moerstaal en geef tekst en uitleg in gewoon Nederlands.)
 • Opleverdatum toont verbintenis  + (Spreek met elkaar de opleverdatum van het systeem en de maximale communicatievertraging af.)
 • Dwarse vraag  + (Stel een dwarsliggende vraag meedogenvol direct, terughoudend of uitdagend.)
 • Check in  + (Stel een puntige vraag en laat iedereen met een of twee woorden antwoorden en peil zo de stemming.)
 • Diep wederzijds respect  + (Stel je oordeel uit en geef alles een kans, hoe gek een idee ook mag klinken.)
 • Breed, diep en dwars  + (Stel je stem samen met ⅓ specialiste,; ⅓ generalisten en ⅓ wijze dwazen.)
 • Persen en rekken  + (Stel uitputtend de ‘wat’ en de ‘waarom’ vraag.)
 • Frequente incrementele opleveringen  + (Stem vooraf de frequentie van oplevering en het protocol van terugkoppeling af.)
 • Verhelderende vraag  + (Toon je verwarring of onwetendheid en heb de lef om jouw verhelderende vraag te stellen.)
 • Meedogenvolle dialoog  + (Toon wederzijds oordeelloos respect voor elkaars behoeften door te voelen dat we werkelijk gehoord worden.)
 • Slaap er een nachtje over  + (Twijfel wel, maar aarzel niet. Slaap er een nacht over en durf te kiezen.)
 • Durf te kiezen  + (Twijfel, maar durf vervolgens doortastend te kiezen.)