Op eigenschap zoeken

Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Wens in één regel" met waarde "Moeiteloos parels vissen in een vrije structuur". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 25 resultaten vanaf #1.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

 • Vele kleintjes beter dan ene grote  + (Je wilt overzicht over het project als geheel en met zo weinig mogelijk mensen eerder tastbare resultaten boeken.)
 • Uitwisselingsverzoek  + (Je wilt tegen dezelfde prijs voortdurend de realisatievolgorde veranderen.)
 • Durf te kiezen  + (Je wilt tijdig de juiste keuze maken, zodat je je pad kunt vervolgen.)
 • Regelmatige reflectie  + (Je wilt van je omgeving weten of je nog met de goede dingen bezig bent en of je die wel goed doet zodat dat wat je doet betekenis heeft.)
 • Veranderingspeiler  + (Je wilt weten hoe groot het veranderingspotentieel is om de mate van verandering te beoordelen.)
 • Echte opties  + (Je wilt, zonder stress, op de juiste momenten de juiste keuzes maken.)
 • Spreekstok  + (Je zegje kunnen doen en gehoord worden.)
 • Start een rumoer  + (Jouw idee als lopend vuurtje verspreiden.)
 • Claim jouw lumineus idee  + (Jouw idee testen en wortel laten schieten.)
 • Wikinomie  + (Kennis, kunde en ervaring van de hele groep vangen en hergebruiken.)
 • Wiki  + (Kennis, kunde en ervaring van de hele groep vangen en hergebruiken.)
 • Beslissers dichtbij de actie  + (Keuzes dienen gemaakt te worden. Wie neemt de beslissingen?)
 • Geen gegok  + (Klanten helpen succesvol te zijn met de exacte oplossing die de belangrijkste kansen waarneemt.)
 • Moerstaal  + (Klare taal spreken: helder, duidelijk en eenvoudig spreken zodat iedereen het begrijpt.)
 • Onafhankelijke regio's  + (Kleine evenwichtige stedelijke gebieden.)
 • Stemgeld  + (Komen tot evenwichtige, billijke prioriteiten van de groep.)
 • Brullen in het hol van de leeuw  + (Kort en krachtig je punt maken aan mensen met weinig tijd zoals directeuren en investeerders.)
 • Ontwikkelepisode  + (Korte afgebakende periode van zinnige projectontwikkeling.)
 • Ruimte voor reflectie  + (Leren van je fouten en daarmee je succes vergroten, jezelf ontwikkelen en nieuwe inzichten integreren in het geheel.)
 • Argument map  + (Make wise, just and well-informed decisions.)
 • Comfortabele projectomvang  + (Maximaal rendement, dus minimale investeringen en risico combineren met maximale opbrengsten.)
 • Verhalenhakker  + (Maximale doorstroom van waardevolle items.)
 • Voel de wens  + (Mensen mee krijgen.)
 • Vissenkomdialoog  + (Moeiteloos en zonder onderbreking iedereen zijn zegje laten doen over een heet onderwerp.)
 • Beeldspraak  + (Moeiteloos je ideeën en standpunten verspreiden.)
 (Moeiteloos parels vissen in een vrije structuur)
 • Oester  + (Moeiteloos parels vissen in een vrije structuur.)
 • Delen is vermenigvuldigen  + (Ontwikkelingen aanwakkeren en stimuleren middels openheid en transparatie.)
 • Stuivertje wisselen  + (Op basis van gelijkwaardigheid een schatkamer van ideeën genereren.)
 • Dynamische vertrouwensruimte  + (Op basis van groeiend vertrouwen met elkaar werken.)
 • Wens elkaar vaarwel  + (Op een prettige manier afscheid nemen als het toch niet blijkt te klikken.)
 • Gilde  + (Op je vakgebied van elkaar leren, samen innoveren, kennis, kunde en ervaring uitwisselen maakt je sneller en doeltreffender.)
 • Succesvolle open bron  + (Open, inclusief en op basis van samenwerking en synergie innoveren.)
 • Grote wendbare zwerm  + (Organisatiebreed opschalen van ''agile'' praktijken in grote organisaties zodat de organisatie zich om de behoeften van haar klanten heen kan vouwen.)
 • Idioom  + (Parels op een beeldende en samenhangende wijze beschrijven.)
 • Semantische wiki  + (Praktische wijsheid vangen in een vrije struktuur.)
 • Vloeimeester  + (Projecten die soepel lopen en impact hebben zijn net zo aantrekkelijk als dat ze moeilijk zijn te realiseren.)
 • TEDs tien geboden  + (Puntig en onderhoudend je boodschap overbrengen, recreëren.)
 • Ready to implement  + (Quality in, quality out, and stability in a sprint. A smooth, sustainable and predictable product development cycle.)
 • Meedogenvolle dialoog  + (Respectvol en empathisch In gesprek willen blijven en elkaars behoefte vervullen door contact te maken met jezelf en anderen.)
 • Foreign glimpses  + (Seeing is believing. See monkey, do monkey can help jumpstart beginning scrum teams.)
 • Vet platform  + (Snel bouwen terwijl je anticipeert op toekomstige groeicapaciteit.)
 • Schuur oprichten  + (Snel en doeltreffend een wiki leven inblazen, kennis en werkende wijsheid vangen en cultiveren.)
 • Verhelderende vraag  + (Snel weer aanhaken in een gesprek of vergadering.)
 • Drie keer drie regel  + (Sneller en beter een breedgedragen oplossing voor een organisatiebreed probleem ontdekken terwijl je niet het gehele systeem in één ruimte bijeen kunt krijgen.)
 • Planningsspel  + (Stap voor stap concrete resultaten boeken richting een bepaald doel.)
 • Pareltaal  + (Taal inzetten om het geheel te koesteren en zich te laten ontvouwen.)
 • Ju jitsu  + (Tegenwerkende krachten in de organisatie omkeren naar meewerkende.)
 • Reacties graag  + (Terugkoppeling van anderen.)
 • Staakhoudersessie  + (Tijdig geïnformeerd blijven van voortgang en verandering.)
 • Uitblinkgids  + (Uitblinken in alles wat je doet als team.)