Op eigenschap zoeken

Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Daarom in één regel" met waarde "Leer pareltaal spreken.". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 51 resultaten vanaf #1.

(vorige 100 | volgende 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

 • Regelmatige reflectie  + (Geef elkaar meedogenvol terugkoppeling.)
 • Pecha kucha  + (Geef iedereen ruimte voor 20 beelden van 20 seconden elk.)
 • Productvisie  + (Giet je productvisie in een denkraam, waarna je het met vuur en vlam kunt uitstralen.)
 • Verhalenhakker  + (Hak de gebruikersverhalen op tot vergelijkbare (niet per sé dezelfde) grootte)
 • Vele kleintjes beter dan ene grote  + (Hak grote projecten op in kleinere, minder riskante brokken.)
 • Stroomgeld  + (Hef een kleine vergoeding voor het in bezit hebben van geld.)
 • Huurling schrijver  + (Huur een vaardige, idiomatische schrijver in die ter zake kundig is en zich richt op resultaten.)
 • Instemming  + (Integraal beslissingsproces op basis van consent en een meedogenloos liefdevolle leider die knopen doorhakt als de snelheid verloren dreigt te worden.)
 • Betrouwbare herhalingsopdrachten  + (Investeer in een wederzijdse relatie tussen klant en projectontwikkelaar voor een duurzame emotionele verbintenis op basis van zien is geloven.)
 • Vet platform  + (Isoleer functioneel specifieke eisen van het platform rigoureus.)
 • Analogon  + (Kies een inspirerend voorwerp ver buiten de context en associeer terug.)
 • Projectontwikkelaar met domeinkennis  + (Kies een projectontwikkelaar met de kennis, kunde en ervaring in het domein van toepassing.)
 • Drie tot vijf diepgewortelde kernwaarden  + (Kies en leef drie tot vijf waarden voor de groep of gemeenschap.)
 • Wens elkaar vaarwel  + (Kies ervoor om uit te stappen en bedank elkaar voor het vertrouwen en de samenwerking.)
 • Associatiebloem  + (Kies tien interessante onderwerpen en associeer uitputtend nieuwe woorden als bloemblaadjes.)
 • Comfortabele projectomvang  + (Kies voor een projectomvang net voorbij gaat aan de huidige ervaring van een op elkaar ingespeeld ontwikkelteam.)
 • Projectontwikkelaar met technologiekennis  + (Kies voor een projectontwikkelaar die kennis, kunde en ervaring heeft met de doorslaggevende technologieën.)
 • Zeven plus of min twee  + (Kies voor zelfselecterende teams van zeven plus of min twee leden. Splits bij de overgang van negen naar tien en fuseer zodra je onder de bijf komt.)
 • Ga kijken  + (Kijk met je voeten. Ga ter plekke kijken wat er gebeurt en stuur indien nodig bij.)
 • Ambassadeur  + (Klop op elke deur en ‘recreëer’ je idee, werf vroege vogels en een lokale sponsor.)
 • Strippenkaart  + (Koop een strippenkaart van een ZZP-er)
 • Vreemd donorgeld als dekking  + (Koop lokale munten met jouw, voor hen vreemde, geld.)
 • Iteratiewet van boyd  + (Korte iteraties overtroeven de kwaliteit van iteraties.)
 • Beslissers dichtbij de actie  + (Laat beslissingen op basis van instemming nemen door degenen die met de gevolgen ervan moeten leven.)
 • Voel de wens  + (Laat de betrokkenen je wens zien, horen, voelen, ruiken, proeven.)
 • De afwas doen  + (Laat de keuze los, dan komt de keuze vanzelf naar je toe.)
 • Fiscaalgedreven valuta garandeerd vraag  + (Laat een gedeelte van de lokale heffingen in de eigen munt betalen om als volwaardig deelgever erkend te worden.)
 • Ladder van betrokkenheid  + (Laat een lokale sponsor een toegewijd kampioen identificeren en benoemen.)
 • Cultureel membraan  + (Laat gemeenteleden een belofte tot rentmeesterschap tekenen.)
 • Vijf tot zeven werkafspraken  + (Laat het team in kleine groepen de voor hun belangrijkste werkafspraak noemen en stem vervolgens voor de vijf tot zeven belangrijkste. Houd elkaar vervolgens scherp op de werkafspraken.)
 • Bang, boos, blij, bedroefd en boete  + (Laat het team op vijf flipkaarten met titel Bang, Boos, Blij, Bedroefd en Boete hun ervaringen noteren.)
 • Opgestaan plaats vergaan  + (Laat iedereen die om welke reden dan ook opstaat ervolgens op een andere plaats gaan zitten.)
 • Stuivertje wisselen  + (Laat iedereen in stilte tenminste vijf ideeën opschrijven en schuif het blad dan door naar de volgende.)
 • Stemgeld  + (Laat iedereen naar eigen inzicht een vast aantal punten verdelen over de verschillende keuzes.)
 • Focus uit of aan  + (Laat kleine groepen het effect van begrippen zoals dialoog, debat, onderzoek, pleidooi, conversatie, twist, begrip en verdediging onderzoeken.)
 • Facilitator als reisagent  + (Laat leerlingen elkaar onderwijzen.)
 • Dialoog  + (Las een dialoog in zodra het moeilijk wordt en wissel elkaars visies en standpunten uit terwijl iedereen actief luistert en wil begrijpen.)
 • Formule voor zelfvertrouwen  + (Leer de formule van zelfvertrouwen uit je hoofd en herhaal hem dagelijks.)
 • Parelvisser  + (Leg je toe op het ambacht van parelvissen en koester en cultiveer de parels die je zo vindt.)
 • Planningsspel  + (Lever elke sprint gerealiseerde wensen op en bepaal de nieuwe voor de komende sprint.)
 • Succesvolle open bron  + (Maak de resultaten zo snel mogelijk openbaar onder passende licentievoorwaarden.)
 • Boom van doelen  + (Maak een boom of hiërarchie van doelen en laat die je keuzes bepalen.)
 • Gissen is missen, meten is weten  + (Maak een lijst van glasheldere acceptatiecriteria.)
 • Alle kwesties  + (Maak een lijst van álle kwesties.)
 • Zoek de zin op  + (Maak een ‘rivierverhaal’ van richting, betekenis, nut en lust van jouw voorstel.)
 • Grafische notulen  + (Maak grafische notulen die een praatplaat vormen.)
 • Onredelijk redelijk  + (Maak je product onredelijk goed. Doe gewone dingen ongewoon goed.)
 • Laat me niet denken  + (Maak je product zelfverklarend en nodig uit tot experimenteren.)
 • Versterkend taalgebruik  + (Maak teksten sterk en krachtig door versterkend taalgebruik een beeldspraak.)
 • Laat duizend bloemen bloeien  + (Moedig zoveel diversiteit aan en standaardiseer de successen op het juiste moment.)
 • Dagspiegeling  + (Neem 10 minuten ruimte voor reflectie aan het einde van elke dag.)
 • Holacratie  + (Omarm holacratie als besturingssysteem en consent als belsissingsproces.)
 • Ready to implement  + (Only allow items that are really ready to implement into a sprint.)
 • Grote wendbare zwerm  + (Ontwerp de chaorganisatie als een zwerm van personateams, elke zwerm gericht op een specifiek aadachtsgebied dat waarde creëert voor de klant.)
 • Protocol boven aansluiting  + (Ontwerp en gebruik een elegant, schaalvrij en platformneutraal protocol.)
 • Wet van conway  + (Ontwerp nieuwe sociale en organisatorische structuren die het bereiken van het doel katalyseren.)
 • Gemeenschappelijke woordenschat  + (Ontwikkel een gemeenschappelijke woordenschat, in gewoon Nederlands.)
 • Patroontaal  + (Ontwikkel en gebruik een samenhangend vlechtwerk pareltaal die leidt tot een helere situatie.)
 • Scenario's definiëren de wens  + (Ontwikkel en visualiseer scenario's aan de hand van startformuleringen.)
 • Presenteer om te winnen  + (Ontwikkel het voorstel samen met de klant. Dan is het veel meer een zakelijk gespreksverslag dan een aanbieding.)
 • Praatplaat  + (Ontwikkel, gebruik en koester een gemeenschappelijke beeldtaal.)
 • Personateam  + (Organiseer de teams rondom klantgerichte waardecreatie en laat ze klantgerichte zaken van het uiteindelijke product bouwen.)
 • Wereldcafé  + (Organiseer een café met tafels voor vier tot vijf personen met per tafel onderwerpen die er toe doen en bespreek die intensief in een paar ronden.)
 • Schuur oprichten  + (Organiseer een dag en een plek waarop een groep van wikignomen een bak informatie verzamelt.)
 • Staakhoudersessie  + (Organiseer elke vier weken een staakhoudersessie)
 • Foreign glimpses  + (Organize a few short and effective visits to other scrum teams, preferably outside your own company.)
 • Oester  + (Plaats elk zandkorreltje als kiem in de oester en cultiveer haar.)
 • Dubbele koppeling  + (Ploegleden kiezen hun vertegenwoordiger en de eersthogere cel wijst een functionele leider aan die samen deelnemen aan de besluitvorming in de eersthogere laag.)
 • Reacties graag  + (Reageer op welk initiatief van de ander dan ook.)
 • Spel als spil  + (Richt de training of educatie in als een serieus spel.)
 • TEDs tien geboden  + (Richt je naar TED's tien geboden.)
 • Rivierverhaal  + (Schakel je verstand uit en schrijf op wat er in je op komt als kort verhaal meet een open einde.)
 • Kort verhelderend betoog  + (Schep een publieke ruimte door een serie korte betogen over een belangrijke kwestie te houden waarin verschillende opvattingen spelen.)
 • Blijven sporen  + (Schep vooraf de juiste verwachting met vragen en biedt achteraf ruimte om samenvattingen van vragen in verband te brengen met de rode draad.)
 • Schatbewaarder  + (Schrijf elke wens die bij wie dan ook opkomt op en verzamel ze zo.)
 • Gebruikersverhaal  + (Schrijf elke wens op in de vorm: “Als ''rol'' wil ik ''verhaal'' zodat ''voordeel''.)
 • Brief aan God  + (Schrijf écht een brief aan God, gooi al je vragen op papier en sta open voor wonderen.)
 • Hartslag  + (Spreek een regelmatig ritme voor projectbesprekingen af.)
 • Ontwikkelepisode  + (Spreek een seizoen af voor ontwikkeling met een duidelijke kop en staart bestaande uit een aantal sprints.)
 • Moerstaal  + (Spreek je moerstaal en geef tekst en uitleg in gewoon Nederlands.)
 • Opleverdatum toont verbintenis  + (Spreek met elkaar de opleverdatum van het systeem en de maximale communicatievertraging af.)
 • Dwarse vraag  + (Stel een dwarsliggende vraag meedogenvol direct, terughoudend of uitdagend.)
 • Check in  + (Stel een puntige vraag en laat iedereen met een of twee woorden antwoorden en peil zo de stemming.)
 • Diep wederzijds respect  + (Stel je oordeel uit en geef alles een kans, hoe gek een idee ook mag klinken.)
 • Breed, diep en dwars  + (Stel je stem samen met ⅓ specialiste,; ⅓ generalisten en ⅓ wijze dwazen.)
 • Persen en rekken  + (Stel uitputtend de ‘wat’ en de ‘waarom’ vraag.)
 • Frequente incrementele opleveringen  + (Stem vooraf de frequentie van oplevering en het protocol van terugkoppeling af.)
 • Verhelderende vraag  + (Toon je verwarring of onwetendheid en heb de lef om jouw verhelderende vraag te stellen.)