Op eigenschap zoeken

Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Daarom in één regel" met waarde "Leer pareltaal spreken.". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 101 resultaten vanaf #1.

(vorige 250 | volgende 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

  • Parelvisser  + (Leg je toe op het ambacht van parelvissen en koester en cultiveer de parels die je zo vindt.)
  • Planningsspel  + (Lever elke sprint gerealiseerde wensen op en bepaal de nieuwe voor de komende sprint.)
  • Succesvolle open bron  + (Maak de resultaten zo snel mogelijk openbaar onder passende licentievoorwaarden.)
  • Boom van doelen  + (Maak een boom of hiërarchie van doelen en laat die je keuzes bepalen.)
  • Gissen is missen, meten is weten  + (Maak een lijst van glasheldere acceptatiecriteria.)
  • Alle kwesties  + (Maak een lijst van álle kwesties.)
  • Zoek de zin op  + (Maak een ‘rivierverhaal’ van richting, betekenis, nut en lust van jouw voorstel.)
  • Grafische notulen  + (Maak grafische notulen die een praatplaat vormen.)
  • Onredelijk redelijk  + (Maak je product onredelijk goed. Doe gewone dingen ongewoon goed.)
  • Laat me niet denken  + (Maak je product zelfverklarend en nodig uit tot experimenteren.)
  • Versterkend taalgebruik  + (Maak teksten sterk en krachtig door versterkend taalgebruik een beeldspraak.)
  • Laat duizend bloemen bloeien  + (Moedig zoveel diversiteit aan en standaardiseer de successen op het juiste moment.)
  • Dagspiegeling  + (Neem 10 minuten ruimte voor reflectie aan het einde van elke dag.)
  • Holacratie  + (Omarm holacratie als besturingssysteem en consent als belsissingsproces.)
  • Ready to implement  + (Only allow items that are really ready to implement into a sprint.)
  • Grote wendbare zwerm  + (Ontwerp de chaorganisatie als een zwerm van personateams, elke zwerm gericht op een specifiek aadachtsgebied dat waarde creëert voor de klant.)
  • Protocol boven aansluiting  + (Ontwerp en gebruik een elegant, schaalvrij en platformneutraal protocol.)
  • Wet van conway  + (Ontwerp nieuwe sociale en organisatorische structuren die het bereiken van het doel katalyseren.)
  • Gemeenschappelijke woordenschat  + (Ontwikkel een gemeenschappelijke woordenschat, in gewoon Nederlands.)
  • Patroontaal  + (Ontwikkel en gebruik een samenhangend vlechtwerk pareltaal die leidt tot een helere situatie.)
  • Scenario's definiëren de wens  + (Ontwikkel en visualiseer scenario's aan de hand van startformuleringen.)
  • Presenteer om te winnen  + (Ontwikkel het voorstel samen met de klant. Dan is het veel meer een zakelijk gespreksverslag dan een aanbieding.)
  • Praatplaat  + (Ontwikkel, gebruik en koester een gemeenschappelijke beeldtaal.)
  • Personateam  + (Organiseer de teams rondom klantgerichte waardecreatie en laat ze klantgerichte zaken van het uiteindelijke product bouwen.)
  • Wereldcafé  + (Organiseer een café met tafels voor vier tot vijf personen met per tafel onderwerpen die er toe doen en bespreek die intensief in een paar ronden.)
  • Schuur oprichten  + (Organiseer een dag en een plek waarop een groep van wikignomen een bak informatie verzamelt.)
  • Staakhoudersessie  + (Organiseer elke vier weken een staakhoudersessie)
  • Foreign glimpses  + (Organize a few short and effective visits to other scrum teams, preferably outside your own company.)
  • Oester  + (Plaats elk zandkorreltje als kiem in de oester en cultiveer haar.)
  • Dubbele koppeling  + (Ploegleden kiezen hun vertegenwoordiger en de eersthogere cel wijst een functionele leider aan die samen deelnemen aan de besluitvorming in de eersthogere laag.)
  • Reacties graag  + (Reageer op welk initiatief van de ander dan ook.)
  • Spel als spil  + (Richt de training of educatie in als een serieus spel.)
  • TEDs tien geboden  + (Richt je naar TED's tien geboden.)
  • Rivierverhaal  + (Schakel je verstand uit en schrijf op wat er in je op komt als kort verhaal meet een open einde.)
  • Kort verhelderend betoog  + (Schep een publieke ruimte door een serie korte betogen over een belangrijke kwestie te houden waarin verschillende opvattingen spelen.)
  • Blijven sporen  + (Schep vooraf de juiste verwachting met vragen en biedt achteraf ruimte om samenvattingen van vragen in verband te brengen met de rode draad.)
  • Schatbewaarder  + (Schrijf elke wens die bij wie dan ook opkomt op en verzamel ze zo.)
  • Gebruikersverhaal  + (Schrijf elke wens op in de vorm: “Als ''rol'' wil ik ''verhaal'' zodat ''voordeel''.)
  • Brief aan God  + (Schrijf écht een brief aan God, gooi al je vragen op papier en sta open voor wonderen.)
  • Hartslag  + (Spreek een regelmatig ritme voor projectbesprekingen af.)
  • Ontwikkelepisode  + (Spreek een seizoen af voor ontwikkeling met een duidelijke kop en staart bestaande uit een aantal sprints.)
  • Moerstaal  + (Spreek je moerstaal en geef tekst en uitleg in gewoon Nederlands.)
  • Opleverdatum toont verbintenis  + (Spreek met elkaar de opleverdatum van het systeem en de maximale communicatievertraging af.)
  • Dwarse vraag  + (Stel een dwarsliggende vraag meedogenvol direct, terughoudend of uitdagend.)
  • Check in  + (Stel een puntige vraag en laat iedereen met een of twee woorden antwoorden en peil zo de stemming.)
  • Diep wederzijds respect  + (Stel je oordeel uit en geef alles een kans, hoe gek een idee ook mag klinken.)
  • Breed, diep en dwars  + (Stel je stem samen met ⅓ specialiste,; ⅓ generalisten en ⅓ wijze dwazen.)
  • Persen en rekken  + (Stel uitputtend de ‘wat’ en de ‘waarom’ vraag.)
  • Frequente incrementele opleveringen  + (Stem vooraf de frequentie van oplevering en het protocol van terugkoppeling af.)
  • Verhelderende vraag  + (Toon je verwarring of onwetendheid en heb de lef om jouw verhelderende vraag te stellen.)
  • Meedogenvolle dialoog  + (Toon wederzijds oordeelloos respect voor elkaars behoeften door te voelen dat we werkelijk gehoord worden.)
  • Slaap er een nachtje over  + (Twijfel wel, maar aarzel niet. Slaap er een nacht over en durf te kiezen.)
  • Durf te kiezen  + (Twijfel, maar durf vervolgens doortastend te kiezen.)
  • Merkklik  + (Vang de persoonlijkheid en identiteit van je merk in maximaal vijf woorden en verklaar die heilig voor al je handelingen en communicatie.)
  • Serieus spel  + (Vang de speelregels en de kennis voor een speelwereld en speel een interactief spel met anderen.)
  • Vurig verlangen  + (Vang je idee SMART en voer het nu meteen uit.)
  • Semantische wiki  + (Vang kennis en pratktijkinformatie in een vrij struktuur en geef betekenis aan de gegevens.)
  • Hoshin kanri  + (Vat je meetbare bedrijfsplan voor de komende vijf seizoenen samen op één A4.)
  • Wikinomie  + (Verdiep je in de systemische, sociale en economische aspecten van wikinomie en zet ze voor jouw doelen in.)
  • Lokaalkracht  + (Verhoog de koopkracht van vreemd geld door een korting te gunnen voor aanschaf van lokaal geld.)
  • Ideeënmoordenaar  + (Vermoord je ideeën stuk voor stuk zodat degenen die overleven sterker worden.)
  • Resultaten uit het verleden  + (Verreken de oprechte deelgeving van de vorige keer tijdens deze.)
  • Zuurstof voor ideeën  + (Verscheep de 1.0 versie zo snel mogelijk.)
  • Emotioneel intelligente signalering  + (Vertel de context of reden van het signaal erbij.)
  • Keukentafeltest  + (Vertel een verhaal over hoe wat je afgelopen week bereikt hebt bijdraagt aan gemeenschap en omgeving.)
  • Oratie van drie minuten  + (Vertel in drie minuten wat je komt brengen, verwacht te krijgen en wat je drijft.)
  • Essay  + (Verzamel alle informatie die meegenomen moet worden en schrijf een puntig essay.)
  • Definitiegesprek  + (Verzamel concrete voorbeelden van het begrip, omschrijf die en verfijn die tot een definitie die óók duidelijk maakt wat het uitsluit.)
  • Drie keer drie regel  + (Verzamel de vertegenwoordigers van drie niveaus en drie functies die allemaal een belang in de uitkomst hebben voor een gezamenlijk goed gesprek met een haalbaar doel voor de beschikbare tijd)
  • Argumentenkaart  + (Verzamel de voors en tegens op een argumentenkaart.)
  • Vervallen eisen naar een vervolgproject  + (Verzamel eisen uit een uitwisselingsverzoek in een verhalenbundel voor een toekomstige versie.)
  • Zielsprofiel  + (Verzamel van iedereen het levensdoel, talenten, helden en wanneer ze de tijd vergeten.)
  • Dagdroom  + (Verzamel van iedereen hun levensdoel, hun werk in de wereld en de zaken waar ze trots op zijn.)
  • Krantenkoppen van volgend jaar  + (Verzin een puntige krantenkop van het artikel dat volgend jaar over jouw initiatief verschijnt.)
  • Start een rumoer  + (Verzin en lek een eenvoudig, besmettelijk, taai en zichtbaar rumoer over je idee en blijf dat voeden.)
  • Vergaderfee  + (Vind een vergaderfee en laat hem of haar de hele rimbam regelen, doel, juiste deelnemers, documenten, lokatie, en zo voort.)
  • Dagelijks visioen  + (Visualiseer 's ochtends je komende dag.)
  • Wijze dwaas  + (Voedt de rol van de hofnar die vanuit onschendbaarheid oncomfortabele vragen kan stellen.)
  • Geldtuimelaar  + (Vraag deelgevers geheel vrijblijvend en naar draagkracht te financieren totdat het tuimelbedrag bereikt wordt dat de vrijblijvendheid omkeert in verbondenheid.)
  • Codex  + (Vraag een huurling schrijver om alle flarden te bundelen in een elegant en consistente verzameling generatieve speelregels.)
  • Code is niets, coderen is alles  + (Vraag een huurling schrijver om een codex te ontwikkelen.)
  • Belofte tot rentmeesterschap  + (Vraag emotionele aandacht door het letterlijk tekenen van een belofte tot rentmeesterschap.)
  • Vraag om hulp  + (Vraag zoveel mogelijk mensen om hulp zodra je het nodig hebt.)
  • Ideevorm  + (Vul elk idee in op een speciaal daarvoor ontworpen formulier)
  • Beeldspraak  + (Weef de kracht van beelden door je taal zodat je ideeën letterlijk tot de verbeelding spreken.)
  • Echte opties  + (Weet wanner je welke keuzes moet maken en stel tot dat moment de keuze uit.)
  • Meten is kiezen  + (Weet wat je meet en waarom. Laat de meting je keuzes en beslissingen beïnvloeden)
  • Onafhankelijke regio's  + (Werk toe naar autonome zelfsturende stedelijke gebieden van 2 tot 10 miljoen inwoners.)
  • Uitwisselingsverzoek  + (Wissel eerder te realiseren items uit met latere met dezelfde inspanning.)
  • Ju jitsu  + (Zet de energie van de aanvaller tegen hem in waarbij jezelf zo weinig mogelijk energie gebruikt)
  • Context geeft zin  + (Zet de juiste context voor activiteiten en geef het zo zin.)
  • Wiki  + (Zet een wiki op, net zoals Wikipedia.)
  • 2x2-vragen  + (Zoek alleen en samen antwoord op het waarom, de resultaten, de middelen en de eerste stap naar het doel.)
  • Recreatie  + (Zoek de '''zin''' van je idee op en stel je idee bloot aan de wereld.)
  • Gilde  + (Zoek in je netwerk een handvol vakgenoten op en start een gilde met het chaordisch ontwerpproces.)
  • Geen gegok  + (Zorg voor een complete lijst van álle kwesties en de impact van hun vervulling.)
  • Doe voedsel  + (Zorg voor een heerlijke snack of zelfs lekker eten bij een vergadering.)
  • Goede koffie  + (Zorg voor excellente koffie.)
  • Impact map  + (maak een impact map en beschrijf daarmee waarom, wie, hoe en wat)
  • Uitzonderlijk werk  + (maak een zwembaan voor volledig werk en een zwembaan voor partieel werk en zet WIP-limieten in overeenkomstig de werkmix)