Op eigenschap zoeken

Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Wens in één regel" met waarde "Anticiperen op de toekomst en de juiste keuzes maken". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 181 resultaten vanaf #1.

(vorige 500 | volgende 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

   (Anticiperen op de toekomst en de juiste keuzes maken)
  • Scenario's definiëren de wens  + (Anticiperen op de toekomst en de juiste keuzes maken.)
  • Dagspiegeling  + (Beter worden in beter worden.)
  • Belofte tot rentmeesterschap  + (Bewuste keuze voor trouw aan gezonde gemeenschapszin.)
  • Resultaten uit het verleden  + (Billijke verdeling van geld of goederen over deelgevers.)
  • Ideeënmoordenaar  + (De beste ideeën overhouden en sterk en veerkrachtig maken.)
  • Breed, diep en dwars  + (De beste kwaliteit oplossingen, wensen en ideeën tijdens een brainstorm.)
  • Grafische notulen  + (De essentie van een samenscholing vangen op één blad.)
  • Focus uit of aan  + (De geest open zetten voor een productieve bijeenkomst en vingerwijzen en angst buiten spel zetten.)
  • Persen en rekken  + (De hele olifant en haar zin in beeld brengen.)
  • Presenteer om te winnen  + (De investering die je stopt in het helpen van de klant met kopen wil je optimaal laten renderen.)
  • Boom van doelen  + (De juiste keuzes maken, geïnformeerd.)
  • De afwas doen  + (De juiste keuzes op de juiste momenten maken, als een tweede natuur)
  • Wet van conway  + (De nieuwe organisatie en het nieuwe systeem versterken elkaar wederzijds zodat er zowel effectief als efficient gewerkt kan worden.)
  • Blijven sporen  + (De rode draad blijven volgen én binnen de tijd individuele vragen beantwoorden.)
  • Brief aan God  + (De zin van het leven weten.)
  • Metafoor  + (Doeltreffend en puntig communiceren helpt met recreatie.)
  • Kort verhelderend betoog  + (Duidelijk krijgen welke thema’s van belang zijn waarover nagedacht moet worden en welke opvattingen er zijn over het algemene belang.)
  • Producteigenaar  + (Duidelijkheid over wat er voor wie wanneer en waarom gemaakt dient te worden.)
  • Cultureel membraan  + (Duidelijkheid over wie binnen en buiten de gemeenschap valt.)
  • Temperatuurmeting  + (Een (h)echt team vormen.)
  • Vijf tot zeven werkafspraken  + (Een aantal gedragsregels voor constructieve gesprekken met, voor en door het team opstellen en afspreken.)
  • Geef alles een kans  + (Een bak oplossingen geeft je opties waar je de beste uit kunt kiezen.)
  • Duimenprotocol  + (Een beslissing over een voorstel nemen met ieders instemming.)
  • Zeven plus of min twee  + (Een bruisend, productief en zinnig team.)
  • Vrijgeld  + (Een florerende, gezonde en billijke economie.)
  • Goede koffie  + (Een fris hoofd en goede zin tijdens het werk.)
  • Productvisie  + (Een kernachtige boodschap maakt in één klap de zin én het onderscheidend vermogen van jouw product duidelijk.)
  • Laat me niet denken  + (Een kind kan de was doen en lekker aanmodderen)
  • Startformulering  + (Een mooie heldere inspirerende en concrete wens leidt vaak tot de mooiste resultaten en geeft richting en energie.)
  • Doe voedsel  + (Een normale bijeenkomst veranderen in bijzondere samenscholing.)
  • Dubbele koppeling  + (Een ploeg van geëmancipeerde en gemotiveerde mensen presteert optimaal als er geen belangenverstrengeling is en er holistische besluiten worden genomen.)
  • Seizoenslag  + (Een prettig en natuurlijk ritme voor projectontwikkeling.)
  • Projectontwikkelaar met technologiekennis  + (Een project met vaste prijs succesvol opleveren en afronden.)
  • Parelvisser  + (Een samenhangend vlechtwerk van parels verzamelen.)
  • Bouw een toren, bouw een team  + (Een team smeden.)
  • Logo van uitwisselbaarheid  + (Een verzameling bedrijven, vaak concurrenten, verenigen op basis van uitwisselbaarheid.)
  • Ga kijken  + (Effectief em efficiënt bezig zijn.)
  • Vergaderfee  + (Effectief, efficiënt en plezierig vergaderen.)
  • Gemeenschappelijke woordenschat  + (Elkaar begrijpen en effectief en respectvol communiceren.)
  • Drie tot vijf diepgewortelde kernwaarden  + (Elkaar kunnen aanspreken op op gedrag en weten waar je op aan kunt.)
  • Dialoog  + (Energieke, respectvolle uitwisseling van ideeën, denkbeelden en meningen werkt constructief en creatief.)
  • Merkklik  + (Fanship—honderden, duizenden mensen die zich emotioneel met jou of jouw idee verbinden.)
  • Strippenkaart  + (Flexibel omgaan met gedreven vakkundig personeel.)
  • Holacratie  + (Florerende, bruisende, open en eerlijke gemeenschap.)
  • Geldtuimelaar  + (Fondsen werven om de eerste stap te kunnen financieren van een onderneming of project.)
  • Succes door fouten  + (Fouten maken inzetten om beter te worden in beter worden.)
  • Stroomgelddrempel  + (Geld laten stromen in een kleinschalig lokaal muntstelsel.)
  • Doel & kernresultaten  + (Gelijkgerichte autonomie van een groep mensen.)
  • Code is niets, coderen is alles  + (Gemeenschappelijke woordenschat en begrippen, ethisch besef en interne samenhang.)
  • Waardering achteraf  + (Gever en ontvanger willen beiden een billijke vergoeding en waardering bepalen voor de geleverde resultaten.)
  • Herwaardering achteraf  + (Gever en ontvanger willen beiden met zo weinig mogelijk risico een billijke vergoeding en waardering bepalen voor de geleverde resultaten.)
  • Bang, boos, blij, bedroefd en boete  + (Gevoelens van teamleden op een veilige manier boven water krijgen.)
  • Vraag om hulp  + (Gezamelijk veranderingen en nieuwe ideeën invoeren.)
  • Emotioneel intelligente signalering  + (Glasheldere begripvolle en meedogenvolle signalering.)
  • Huurling schrijver  + (Goede documentatie vangt kennis, vereenvoudigt beslissingen en leest met plezier.)
  • Wijze dwaas  + (Goede ideeën ventileren, slechte ideeën wieden en patronen doorbreken.)
  • Krachtenveldkaart  + (Helder denken, de juiste keuzes maken en de juiste richting inslaan in complexe situaties.)
  • Gebruikersverhaal  + (Heldere en concrete wensen maken het makkelijker behoeftes te vervullen.)
  • Meten is kiezen  + (Heldere keuzes maken en grenzen stellen en haven.)
  • Codex  + (Heldere speelregels waarmee gezonde gemeenschapszin zich kan ontvouwen.)
  • Hoshin kanri  + (Heldere strategie, plan van aanpak, succescriteria en economische impact.)
  • Definitiegesprek  + (Helderheid over de precieze betekenis van een begrip laat gesprekken soepeler verlopen.)
  • Wereldcafé  + (Iedereen horen; ieders inspiratie en creativiteit aanboren; daar een gemeenschappelijk beeld en gedeeld verlangen uit destilleren.)
  • Gezonde gemeenschapszin  + (Ieders talenten optimaal inzetten voor de gemeenschap.)
  • Schatbewaarder  + (Ieders wensen verzamelen en de zinnig vervullen.)
  • Rivierverhaal  + (In gewoon Nederlands vertellen waarom je doet wat je doet.)
  • Protocol boven aansluiting  + (Interoperabiliteit en uitwisseling van gegevens, onafhankelijk van technologie, taal en gedrag.)
  • Ladder van betrokkenheid  + (Intrinsieke motivatie aanboren en koesteren.)
  • Formule voor zelfvertrouwen  + (Je hart volgen en je door niets of niemand in de weg laten staan.)
  • Dagelijks visioen  + (Je wensen in vervulling laten gaan.)
  • Alle kwesties  + (Je wilt alleen over de juiste, belangrijkste kwesties praten en zo je energie goed gebruiken.)
  • Boembuffer  + (Je wilt als hieperproductief team ononderbroken de werkvoorraad wegwerken.)
  • Check in  + (Je wilt dat iedereen zorgen opzij zet en zich kan richten op de bijeenkomst.)
  • Onredelijk redelijk  + (Je wilt dat jou product of dienst gekocht wordt en een blauwe oceaan creëren.)
  • Zuurstof voor ideeën  + (Je wilt dat jouw idee inspireert, aanslaat, opgepakt wordt.)
  • Zoek de zin op  + (Je wilt dat jouw voorstellen en ideeën met enthousiasme omarmt worden.)
  • Serieus spel  + (Je wilt de impact van een systeem op een veilige manier aan den lijve ondervinden.)
  • Slaap er een nachtje over  + (Je wilt de juiste keuze maken en de juiste beslissing nemen.)
  • Vragen die er toe doen  + (Je wilt de zaak helder in beeld hebben zodat je het daadkrachtig aan kunt pakken en de juiste dingen doet.)
  • Ideevorm  + (Je wilt een betere beschrijving van ideeën die geselecteerd zijn om uit te werken.)
  • Waardeteams  + (Je wilt een bruisende en behendige organisatie die zich richt op het scheppen van waarde voor haar belangrijkste klanten.)
  • Grootse gevaarlijke gedurfde doel  + (Je wilt een collectief verlangen realiseren, in de wereld zetten.)
  • Krantenkoppen van volgend jaar  + (Je wilt een helder beeld van toekomstige uitkomsten en resultaten.)
  • Radicaal open  + (Je wilt een heldere, creatieve, energieke bijeenkomst.)
  • Getal van dunbar  + (Je wilt een natuurlijke celdeling van een duurzame, veerkrachtige bruisende, florerende organisatie.)
  • Laat duizend bloemen bloeien  + (Je wilt een nieuwe markt of een nieuwe beweging succesvol koesteren.)
  • Projectontwikkelaar met domeinkennis  + (Je wilt een project uitvoeren tegen een vaste prijs en opleverdatum.)
  • Betrouwbare herhalingsopdrachten  + (Je wilt een wederkerige duurzame emotionele verbintenis groeien tussen opdrachtgever en opdrachtnemer—een echte relatie.)
  • Leidend voorbeeld  + (Je wilt een zinvol leven leiden en een bijdrage leveren aan je omgeving.)
  • Oratie van drie minuten  + (Je wilt elkaars waarden, talenten en drijfveren beter leren kennen.)
  • Opgestaan plaats vergaan  + (Je wilt energie in de groep. En kruisbestuiving, met name tussen mensen die elkaar niet of nauwelijks kennen.)
  • Dwarse vraag  + (Je wilt ergens dwars tegenin gaan terwijl jouw opmerking als waardevol ervaren wordt.)
  • Stroomgeld  + (Je wilt geld laten stromen.)
  • Glasheldere acceptatiecriteria  + (Je wilt helderheid over de gewenste resultaten)
  • Beyond bullet points  + (Je wilt in korte tijd gevolgen een belangrijke boodschap overbrengen en je publiek enthousiast meekrijgen en tot actie aanzetten.)
  • Recreatie  + (Je wilt je idee of visie besmettelijk maken en laten wortelen bij anderen.)
  • Praatplaat  + (Je wilt je idee, project, programma of visie zo helder en effectief mogelijk communiceren.)
  • Personateam  + (Je wilt je organisatie inrichten op maximale klantgerichte waardecreatie.)
  • Opleverdatum toont verbintenis  + (Je wilt je project voor een vaste prijs realiseren.)
  • Boogbalvraag  + (Je wilt jouw briljante opmerking of idee respectvol injecteren in het gesprek.)
  • Levendige persona’s  + (Je wilt makkelijk ontwerpkeuzes maken en zo je ontwerp en product exact afstemmen op de behoeften en wensen van de gebruiker.)
  • Chaordisch ontwerpproces  + (Je wilt met een lerende, levende bruisende organisatie werken aan een vurig gemeenschappelijk verlangen.)
  • Versterkend taalgebruik  + (Je wilt op een inspirerende manier je verhaal doen en helpen bij het recreëren van ideeën en verhalen.)
  • Spel als spil  + (Je wilt op een plezierige manier snel en effectief een nieuwe vaardigheid opdoen.)
  • Spekkoek  + (Je wilt op hoog niveau ontwikkelen en je dus abstraheren van de details van lagere platformlagen.)
  • Vele kleintjes beter dan ene grote  + (Je wilt overzicht over het project als geheel en met zo weinig mogelijk mensen eerder tastbare resultaten boeken.)
  • Uitwisselingsverzoek  + (Je wilt tegen dezelfde prijs voortdurend de realisatievolgorde veranderen.)
  • Durf te kiezen  + (Je wilt tijdig de juiste keuze maken, zodat je je pad kunt vervolgen.)
  • Regelmatige reflectie  + (Je wilt van je omgeving weten of je nog met de goede dingen bezig bent en of je die wel goed doet zodat dat wat je doet betekenis heeft.)
  • Veranderingspeiler  + (Je wilt weten hoe groot het veranderingspotentieel is om de mate van verandering te beoordelen.)
  • Echte opties  + (Je wilt, zonder stress, op de juiste momenten de juiste keuzes maken.)
  • Spreekstok  + (Je zegje kunnen doen en gehoord worden.)
  • Start een rumoer  + (Jouw idee als lopend vuurtje verspreiden.)
  • Claim jouw lumineus idee  + (Jouw idee testen en wortel laten schieten.)
  • Wiki  + (Kennis, kunde en ervaring van de hele groep vangen en hergebruiken.)
  • Wikinomie  + (Kennis, kunde en ervaring van de hele groep vangen en hergebruiken.)
  • Beslissers dichtbij de actie  + (Keuzes dienen gemaakt te worden. Wie neemt de beslissingen?)
  • Geen gegok  + (Klanten helpen succesvol te zijn met de exacte oplossing die de belangrijkste kansen waarneemt.)
  • Moerstaal  + (Klare taal spreken: helder, duidelijk en eenvoudig spreken zodat iedereen het begrijpt.)
  • Onafhankelijke regio's  + (Kleine evenwichtige stedelijke gebieden.)
  • Stemgeld  + (Komen tot evenwichtige, billijke prioriteiten van de groep.)
  • Brullen in het hol van de leeuw  + (Kort en krachtig je punt maken aan mensen met weinig tijd zoals directeuren en investeerders.)
  • Ontwikkelepisode  + (Korte afgebakende periode van zinnige projectontwikkeling.)
  • Ruimte voor reflectie  + (Leren van je fouten en daarmee je succes vergroten, jezelf ontwikkelen en nieuwe inzichten integreren in het geheel.)
  • Argument map  + (Make wise, just and well-informed decisions.)
  • Comfortabele projectomvang  + (Maximaal rendement, dus minimale investeringen en risico combineren met maximale opbrengsten.)
  • Verhalenhakker  + (Maximale doorstroom van waardevolle items.)
  • Voel de wens  + (Mensen mee krijgen.)
  • Vissenkomdialoog  + (Moeiteloos en zonder onderbreking iedereen zijn zegje laten doen over een heet onderwerp.)
  • Beeldspraak  + (Moeiteloos je ideeën en standpunten verspreiden.)
  • Oester  + (Moeiteloos parels vissen in een vrije structuur.)
  • Delen is vermenigvuldigen  + (Ontwikkelingen aanwakkeren en stimuleren middels openheid en transparatie.)
  • Stuivertje wisselen  + (Op basis van gelijkwaardigheid een schatkamer van ideeën genereren.)
  • Dynamische vertrouwensruimte  + (Op basis van groeiend vertrouwen met elkaar werken.)
  • Wens elkaar vaarwel  + (Op een prettige manier afscheid nemen als het toch niet blijkt te klikken.)
  • Gilde  + (Op je vakgebied van elkaar leren, samen innoveren, kennis, kunde en ervaring uitwisselen maakt je sneller en doeltreffender.)
  • Succesvolle open bron  + (Open, inclusief en op basis van samenwerking en synergie innoveren.)
  • Grote wendbare zwerm  + (Organisatiebreed opschalen van ''agile'' praktijken in grote organisaties zodat de organisatie zich om de behoeften van haar klanten heen kan vouwen.)
  • Idioom  + (Parels op een beeldende en samenhangende wijze beschrijven.)
  • Semantische wiki  + (Praktische wijsheid vangen in een vrije struktuur.)
  • Vloeimeester  + (Projecten die soepel lopen en impact hebben zijn net zo aantrekkelijk als dat ze moeilijk zijn te realiseren.)
  • TEDs tien geboden  + (Puntig en onderhoudend je boodschap overbrengen, recreëren.)
  • Ready to implement  + (Quality in, quality out, and stability in a sprint. A smooth, sustainable and predictable product development cycle.)
  • Meedogenvolle dialoog  + (Respectvol en empathisch In gesprek willen blijven en elkaars behoefte vervullen door contact te maken met jezelf en anderen.)
  • Foreign glimpses  + (Seeing is believing. See monkey, do monkey can help jumpstart beginning scrum teams.)
  • Vet platform  + (Snel bouwen terwijl je anticipeert op toekomstige groeicapaciteit.)
  • Schuur oprichten  + (Snel en doeltreffend een wiki leven inblazen, kennis en werkende wijsheid vangen en cultiveren.)
  • Verhelderende vraag  + (Snel weer aanhaken in een gesprek of vergadering.)
  • Drie keer drie regel  + (Sneller en beter een breedgedragen oplossing voor een organisatiebreed probleem ontdekken terwijl je niet het gehele systeem in één ruimte bijeen kunt krijgen.)
  • Planningsspel  + (Stap voor stap concrete resultaten boeken richting een bepaald doel.)
  • Pareltaal  + (Taal inzetten om het geheel te koesteren en zich te laten ontvouwen.)
  • Ju jitsu  + (Tegenwerkende krachten in de organisatie omkeren naar meewerkende.)
  • Reacties graag  + (Terugkoppeling van anderen.)
  • Staakhoudersessie  + (Tijdig geïnformeerd blijven van voortgang en verandering.)
  • Uitblinkgids  + (Uitblinken in alles wat je doet als team.)
  • Essay  + (Uitgangspunten, verborgen vooronderstellingen en autoriteitsargumenten boven tafel krijgen die doorgaans impliciet blijven.)
  • Analogon  + (Verrassende verbindingen leggen tussen elementen binnen en buiten de probleemcontext.)
  • Zielsprofiel  + (Verschillen in je team of gemeenschap overstijgen en ieders talenten laten schitteren.)
  • Vurig verlangen  + (Vervulling van wensen en manifestatie en realisatie van ideeën.)
  • Kwartiermaken  + (Voorbereiding is 90% van het resultaat.)
  • Argumentenkaart  + (Voors en tegens op een rij zodat je toch kan kiezen.)
  • Hartslag  + (Voorspelbaarheid tijdens projectontwikkeling.)
  • Patroontaal  + (Voortdurend de juiste keuzes maken in complexe situaties.)
  • Facilitator als reisagent  + (Voortdurend inspelen op individuele, persoonlijke behoeften.)
  • Fiscaalgedreven valuta garandeerd vraag  + (Vraag naar de eigen munt garanderen.)
  • Lokaalkracht  + (Vreemd geld aantrekken.)
  • Kudos  + (Waardering ontvangen en meedogenvol dankjewel zeggen.)
  • Dagdroom  + (Wat is de zin van het leven, van mijn werk?)
  • Keukentafeltest  + (Wat vertel ik mijn familie en vrienden over mijn afgelopen week wat ons allen blij en trots maakt?)
  • Klant kiest volgorde  + (Welke gebruikersverhalen doe je als eerste?)
  • Ambassadeur  + (Weten waar en hoe je je nieuwe idee kan verspreiden.)
  • Gissen is missen, meten is weten  + (Weten wanneer je klaar bent.)
  • Tot aan het gaatje  + (Zelfs een radicale verandering tot een concreet einde brengen.)
  • Iteratiewet van boyd  + (Zelfs met mindere gereedschappen snel en doeltreffend de goede resultaten boeken.)
  • Context geeft zin  + (Zinnig werk doen op een plezierige manier. Betekenis, richting, nut en lust.)
  • Vervallen eisen naar een vervolgproject  + (Zinnige wensen die vrijkomen door een uitwisselingsverzoek behouden voor de toekomst.)
  • Diep wederzijds respect  + (Zo veel mogelijk ideeën van zoveel mogelijk mensen verzamelen.)
  • Pecha kucha  + (Zo veel mogelijk mensen hun ei kwijt laten kunnen binnen een vaste tijd.)
  • Effectieve zwerm  + (Zoemen en zinderen.)
  • Impact map  + (je wilt de (strategisch) juiste dingen doen)
  • Uitzonderlijk werk  + (makkelijk alleen ontwerpwerk of alleen bouwwerk uitvoeren)