Argumentenkaart Agile Adoptie

Uit Pareltaal
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze kaart biedt een overzicht van argumenten voor en tegen de adoptie van agile praktijken. Agile toont in de praktijk aan dat er betere manieren zijn om (software) te ontwikkelen. Agile verkiest mensen en hun onderlinge interactie boven processen en gereedschappen, werkende software boven allesomvattende documentatie, samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen en inspelen op verandering boven het volgen van een plan.

Argumentenkaart-agile-adoptie-totaal.jpg

Klik op de kaart voor een PDF-versie.

Voor

Financieel

Agile verbetert time-to-market/time-to-value

 • Agile kenmerkt zich door ‘hieperproductiviteit’ en drastisch verkorte ‘cycle times’.
 • Agile levert in ongekende korte tijd en op incrementele wijze werkende resultaten op.
 • Agile levert altijd resultaat: werkende software binnen budget.

Agile levert in minder tijd meer relevante software tegen lagere kosten

 • Agile voorkomt de afval gecreëerd door BRUF en BDUF en verkwist daardoor zeer weinig geld.
 • Agile voorkomt productie van afval door ‘yagni’ of ‘hej-nie-noo’: meer resultaat voor hetzelfde geld.
 • Agile levert een maatpak voor de prijs van confectiepak—staat en zit beter.
 • Agile toont op elk moment werkende resultaten van de investering tot nu toe.
 • Agile levert tastbaar resultaat hetgeen momentum creëert voor verdere ontwikkeling.
 • Agile levert tastbaar resultaat hetgeen de geloofwaardigheid van het collectieve doel vergroot.

Agile is ‘zuunig’

 • Agile kenmerkt zich door vaste, inzichtelijke prijsafspraken en heeft lage instapkosten.
 • Agile levert resultaten van hoogwaardige kwaliteit: betaalbaar onderhoud en uitbreiding.
 • Agile verlaagt ontwikkel- en productiekosten en verhoogt effectiviteit en efficiency.
 • Agile staat toe op een willekeurig moment te stoppen met behoud van investeringen.

Mensen

Agile stimuleert autonomie, meesterschap en zingeving

 • Agile kweekt natuurlijk leiderschap: iedereen krijgt vrijheid en neemt verantwoordelijkheid.
 • Agile geeft veel meer werkplezier.
 • Agile legt beslissingen dichtbij de actie.
 • Agile omarmt voortdurend veranderende eisen, wensen en omstandigheden.
 • Agile kan op elk gewenst moment bijgestuurd worden onder invloed van prikkels en wensen.

Agile motiveert en stimuleert bruisende ‘kruisgekoppelde’ teams

 • Agile katalyseert zelforganisatie waardoor bespaard kan worden op management.
 • Agile is gegrond op wederzijdse betrokkenheid en respect.
 • Agile breekt organisationele silo’s af en leidt tot betere samenwerking en communicatie.
 • Agile brengt business en IT veel meer op één lijn en stimuleert samenwerking tussen die twee.
 • Agile creëert synergie en teamwork tussen klant en leverancier.
 • Agile als smeermiddel leidt tot een volledig transparant samenwerkingsverband en synergie.

Beslissingen

Agile is minder riskant

 • Agile verkleint of verzacht risico’s en neemt sommige risico’s helemaal weg.
 • Agile maakt ‘niet goed, geld terug garantie’ mogelijk en betaalbaar.

Agile zet de klant aan het roer met stuurbekrachtiging

 • Agile zet business en marketing aan het ontwikkelstuur en is beter te plannen.
 • Agile laat de klant volledig de prioriteiten bepalen en maakt productie voorspelbaar en wendbaar.
 • Agile informeert altijd ruimschoots op tijd veranderingen in de planning.
 • Agile maakt het mogelijk om de draagwijdte zodanig te wijzigen dat de planning gehaald wordt.
 • Agile omarmt en voegt zich naar de toenemende veranderingen in onze omgeving.
 • Agile geeft klant en business inzage en inzicht in en controle over het ontwikkelproces.
 • Agile geeft altijd ruimte om zonder buitenissige kosten van gedachten te veranderen.

Informatie

Agile ontsluiert en verheldert

 • Agile haalt de mystiek—van onder andere IT—weg.
 • Agile communiceert beter door cultivering van bedrijfsbreed gemeenschappelijk taalgebruik.
 • Agile levert kernachtige en essentiële documentatie af in plaats van papieren tijgers.

Tegen

Financieel

Agile is onbetaalbaar

 • Agile maakt vaste prijs onmogelijk zodat we niet kunnen budgetteren.
 • Agile vereist zulke goede ontwikkelaars, die hebben we niet in huis; vereist teveel training.
 • Agile omarmen vraagt een te hoge investering in mensen en geld, dure coaches en trainers.
 • Agile leidt tot kapitaalvernietiging van eerdere IT-trajecten.

Mensen

Agile veroorzaakt jaloezie binnen onze organisatie

 • Agile kannibaliseert mensen uit andere teams.
 • Agile veroorzaakt onrust in de tent.
 • Agile krijgt verzet vanuit onze ontwikkelteams.

Agile conflicteert met onze cultuur

 • Agile maakt onze organisatie te snel te transparant.
 • Agile staat haaks op onze kernwaarden, is een cult en sektarisch.
 • Agile past niet bij onze strak gestuurde organisatie en het ritme is niet te synchroniseren.
 • Agile richt zich te veel op individuen en interactie—te ‘zacht’, te veel gericht op EQ en werkplezier.

Agile krijgt verzet vanuit het management

 • Agile schuift belangrijke keuzes naar achteren zodat de onzekerheid vergroot.
 • Agile vereist actieve betrokkenheid van het bestuur en daar hebben we geen tijd voor.
 • Agile past niet in het denkraam van leiding en bestuur.
 • Agile legt beslissingsbevoegdheid te laag in de organisatie (en management overbodig).

Beslissingen

Agile beklijft niet en leidt tot manie

 • Agile werkt niet omdat we telkens in oud gedrag terugvallen.
 • Agile leidt niet tot perfecte producten—slechts ‘goed genoeg’.
 • Agile veroorzaakt ‘gereedschapgekte’, procesmanie en ‘releasemanie’.
 • Agile laat zaken buiten de reikwijdte (scope) vallen en voorkomt zo dat we krijgen wat we willen.

Agile is te riskant

 • Agile is weer zo’n hype en IT-feestje.
 • Agile heeft zich nog onvoldoende bewezen en heeft teveel (afbreuk)risico.

Agile is ongrijpbaar

 • Agile wijkt van het oorspronkelijke plan af, is daardoor niet te plannen.
 • Agile contracten zijn te vrij, te open, te variabel, kent te weinig discipline en teveel vrijbuiters.
 • Agile heeft geen groot ontwerp vooraf zodat we niet weten waar we aan toe zijn.
 • Agile heeft te weinig planning vooraf en is daardoor onbestuurbaar en oncontroleerbaar.
 • Agile conflicteert met onze standaard werkmethoden en is onverenigbaar met Prince 2 en RUP.

Agile is ons veel te rap, we raken buiten adem

 • Agile vereist zulke snelle beslissingen dat we buiten adem raken.
 • Onze organisatie kan de snelheid van releases en tijdig aanvullen van de achterstand niet aan.

Informatie

Agile plannen zijn te vaag waardoor we onzeker zijn

 • Agile specificeert functionaliteit te weinig en te onnauwkeurig.
 • Agile levert te weinig documentatie op, is ondergedocumenteerd.
 • Agile vereist te veel kennis, kunde en ervaring en die hebben we niet.