Thuis

Uit Pareltaal
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wow! Pareltaal! Moeiteloze samenlevenskunst. pareltaal zijn een soort ‘wonderformules’ voor thuis of op het werk.

parels vangen kleine stukjes werkende wijsheid—kennis, kunde en ervaringen van anderen—en helpen je bij je levenskunstenaarschap. Elke parel vervult daarmee een wens. De spreekstok helpt je bijvoorbeeld je zegje te kunnen doen tijdens vergaderingen. En als je een probleem hebt, keer het dan eerst om naar een wens en zoek de juiste parels erbij (zie krachttaal, gebaseerd op zelfwaarmakende voorspellingen). Gebruik omdenken om van probleempatronen naar parels te komen.

“Impediments imply … a shared goal and help focus the discussion [on removing what gets in the way] … By contrast … “problems” can be multi-directional and can end up like a circular firing squad.”
—Steve Denning, 2009

parels verenigen werkende wijsheid op een uniforme manier met het gemeenschappelijke doel om mensen en middelen bij elkaar te brengen, te verbinden tot een groter geheel. parels krikken elkaar op en vormen zo een weefsel van zichzelf versterkende elementen, een taal: pareltaal.

pareltaal verweven met de spraak van alle dag leidt tot een reeks betekenisvolle gebeurtenissen die uit een vloeistof lijken op te komen. Constant in beweging in een onderling verbonden flux en in tegenstelling tot discrete interacties tussen subject en object.

pareltaal introduceert wel veel nieuwe woorden. Het is een stuk makkelijker voor een organisatie om nieuwe woorden te adopteren dan om daadwerkelijk iets te veranderen. Echte verandering is oncomfortabel. Als het niet zo voelt, heb je waarschijnlijk alleen maar nieuwe woorden geadopteerd. De essentie is dat je pareltaal leeft. De nieuwe gemeenschappelijke woordenschat heeft de kracht daarmee te helpen.

Parelthema's

De honderden parels zijn onderverdeeld in verschillende thema's. Sommige parels komen zelfs bij meerdere thema's voor. De onderstaande tabel is slechts een greep uit de vele parels.

  • Graas rustig door de parels en pik die parels eruit waar je nu meteen wat mee kunt doen.
  • Klik op de kop van een kolom voor tekst en uitleg van een thema en om alle parels voor dat thema te zien.


Bouwen Communiceren Creëren Geldsystemen Gemeenschappen

Betrouwbare herhalingsopdrachten
Claim jouw lumineus idee
Comfortabele projectomvang
Doe voedsel
Frequente incrementele opleveringen
Gebruikersverhaal
Geen gegok
Gilde
Gissen is missen, meten is weten
Glasheldere acceptatiecriteria
» Alle parels

Alle kwesties
Argument map
Argumentenkaart
Beeldspraak
Boogbalvraag
Code is niets, coderen is alles
Context geeft zin
Definitiegesprek
Delen is vermenigvuldigen
Dwarse vraag
» Alle parels

2x2-vragen
Analogon
Associatiebloem
Breed, diep en dwars
Claim jouw lumineus idee
Diep wederzijds respect
Formule voor zelfvertrouwen
Gebruikersverhaal
Geen gegok
Ideevorm
» Alle parels

Dynamische vertrouwensruimte
Fiscaalgedreven valuta garandeerd vraag
Geldtuimelaar
Herwaardering achteraf
Lokaalkracht
Resultaten uit het verleden
Stemgeld
Stroomgeld
Stroomgelddrempel
Vreemd donorgeld als dekking
» Alle parels

Chaordisch ontwerpproces
Code is niets, coderen is alles
Context geeft zin
Delen is vermenigvuldigen
Drie tot vijf diepgewortelde kernwaarden
Effectieve zwerm
Gemeenschappelijke woordenschat
Gezonde gemeenschapszin
Gilde
Grote wendbare zwerm
» Alle parels

Instrumenten Kiezen Leiden Organiseren Parelvissen

Argument map
Argumentenkaart
Duimenprotocol
Geldtuimelaar
Hoshin kanri
Ideevorm
Meedogenvolle dialoog
Ruimte voor reflectie
Schuur oprichten
Semantische wiki
» Alle parels

Argumentenkaart
De afwas doen
Duimenprotocol
Durf te kiezen
Echte opties
Geen gegok
Instemming
Krachtenveldkaart
Levendige persona’s
Meten is kiezen
» Alle parels

Beslissers dichtbij de actie
Boogbalvraag
Context geeft zin
Dagdroom
Doel & kernresultaten
Dwarse vraag
Echte opties
Effectieve zwerm
Facilitator als reisagent
Formule voor zelfvertrouwen
» Alle parels

Belofte tot rentmeesterschap
Beslissers dichtbij de actie
Chaordisch ontwerpproces
Code is niets, coderen is alles
Context geeft zin
Cultureel membraan
Doe voedsel
Drie keer drie regel
Drie tot vijf diepgewortelde kernwaarden
Dubbele koppeling
» Alle parels

Beeldspraak
Idioom
Moerstaal
Oester
Pareltaal
Parelvisser
Patroontaal

Projectleiden Samenleven Samenwerken Veranderen Vermarkten

Betrouwbare herhalingsopdrachten
Check in
Comfortabele projectomvang
Doe voedsel
Doel & kernresultaten
Focus uit of aan
Frequente incrementele opleveringen
Gissen is missen, meten is weten
Glasheldere acceptatiecriteria
Hartslag
» Alle parels

Argumentenkaart
Code is niets, coderen is alles
Cultureel membraan
Dagdroom
Drie tot vijf diepgewortelde kernwaarden
Gezonde gemeenschapszin
Holacratie
Kudos
Regelmatige reflectie
Rivierverhaal
» Alle parels

Alle kwesties
Ambassadeur
Argumentenkaart
Belofte tot rentmeesterschap
Blijven sporen
Boogbalvraag
Chaordisch ontwerpproces
Code is niets, coderen is alles
Delen is vermenigvuldigen
Doel & kernresultaten
» Alle parels

Argument map
Chaordisch ontwerpproces
Drie keer drie regel
Grote wendbare zwerm
Rivierverhaal
Serieus spel
Tot aan het gaatje
Veranderingspeiler
Vraag om hulp
Vragen die er toe doen
» Alle parels

Claim jouw lumineus idee
Onredelijk redelijk
Waardeteams

Zingeven

2x2-vragen
Brief aan God
Dagelijks visioen
Dagspiegeling
Doel & kernresultaten
Formule voor zelfvertrouwen
Kudos
Ruimte voor reflectie
Veranderingspeiler
Vragen die er toe doen
» Alle parels

Succes en Plezier

Succes en Plezier is verzekerd met pareltaal. Snuffel hieronder door de thema's en de lijst van bijbehorende parels en pik die parels eruit die het dichtst bij je wens zitten. Werk van daaruit verder. Verslik je niet, dus bij twijfel niet inhalen.

Succes en Plezier met Communiceren

Veel parels helpen vooral bij helder en menselijk communiceren, een basisvoorwaarde voor samenwerken en samenleven.

CommunicerenWens:Daarom:
Alle kwestiesJe wilt alleen over de juiste, belangrijkste kwesties praten en zo je energie goed gebruiken.Maak een lijst van álle kwesties.
Argument mapMake wise, just and well-informed decisions.Collect and cluster all arguments for and against in a tree-shaped structure on a single A3 sheet of paper.
ArgumentenkaartVoors en tegens op een rij zodat je toch kan kiezen.Verzamel de voors en tegens op een argumentenkaart.
BeeldspraakMoeiteloos je ideeën en standpunten verspreiden.Weef de kracht van beelden door je taal zodat je ideeën letterlijk tot de verbeelding spreken.
BoogbalvraagJe wilt jouw briljante opmerking of idee respectvol injecteren in het gesprek.Anonimiseer je idee een werp hem als vraag via een ‘boogbal’ in de dialoog.
Code is niets, coderen is allesGemeenschappelijke woordenschat en begrippen, ethisch besef en interne samenhang.Vraag een huurling schrijver om een codex te ontwikkelen.
Context geeft zinZinnig werk doen op een plezierige manier. Betekenis, richting, nut en lust.Zet de juiste context voor activiteiten en geef het zo zin.
DefinitiegesprekHelderheid over de precieze betekenis van een begrip laat gesprekken soepeler verlopen.Verzamel concrete voorbeelden van het begrip, omschrijf die en verfijn die tot een definitie die óók duidelijk maakt wat het uitsluit.
Delen is vermenigvuldigenOntwikkelingen aanwakkeren en stimuleren middels openheid en transparatie.Deel alle relevantie informatie vrij en volledig en met iedereen, tenzij dit het vertrouwen schendt of de levensvatbaarheid en gezondheid schaadt of in gevaar brengt.
Dwarse vraagJe wilt ergens dwars tegenin gaan terwijl jouw opmerking als waardevol ervaren wordt.Stel een dwarsliggende vraag meedogenvol direct, terughoudend of uitdagend.
Effectieve zwermZoemen en zinderen.Gedraag je als een zwerm bijen.
Facilitator als reisagentVoortdurend inspelen op individuele, persoonlijke behoeften.Laat leerlingen elkaar onderwijzen.
Focus uit of aanDe geest open zetten voor een productieve bijeenkomst en vingerwijzen en angst buiten spel zetten.Laat kleine groepen het effect van begrippen zoals dialoog, debat, onderzoek, pleidooi, conversatie, twist, begrip en verdediging onderzoeken.
Gemeenschappelijke woordenschatElkaar begrijpen en effectief en respectvol communiceren.Ontwikkel een gemeenschappelijke woordenschat, in gewoon Nederlands.
Glasheldere acceptatiecriteriaJe wilt helderheid over de gewenste resultatenBeschrijf het resultaat als een verhaal dat je af kunt vinken.
Huurling schrijverGoede documentatie vangt kennis, vereenvoudigt beslissingen en leest met plezier.Huur een vaardige, idiomatische schrijver in die ter zake kundig is en zich richt op resultaten.
Kort verhelderend betoogDuidelijk krijgen welke thema’s van belang zijn waarover nagedacht moet worden en welke opvattingen er zijn over het algemene belang.Schep een publieke ruimte door een serie korte betogen over een belangrijke kwestie te houden waarin verschillende opvattingen spelen.
KrachtenveldkaartHelder denken, de juiste keuzes maken en de juiste richting inslaan in complexe situaties.Breng alle krachten in kaart, waardeer, cluster en prioriteer ze.
KudosWaardering ontvangen en meedogenvol dankjewel zeggen.1) Zeg wat de ander concreet heeft gedaan; 2) vertel wat je voelt; en 3) maak duidelijk aan welke behoefte is voldaan.
Laat me niet denkenEen kind kan de was doen en lekker aanmodderenMaak je product zelfverklarend en nodig uit tot experimenteren.
Logo van uitwisselbaarheidEen verzameling bedrijven, vaak concurrenten, verenigen op basis van uitwisselbaarheid.Creëer een logo dat uitwisselbaarheid kenmerkt en vereist. Handhaaf die uitwisselbaarheid. Betaal de handhaving uit de contributie die je vraagt voor gebruik van het logo.
Meedogenvolle dialoogRespectvol en empathisch In gesprek willen blijven en elkaars behoefte vervullen door contact te maken met jezelf en anderen.Toon wederzijds oordeelloos respect voor elkaars behoeften door te voelen dat we werkelijk gehoord worden.
MerkklikFanship—honderden, duizenden mensen die zich emotioneel met jou of jouw idee verbinden.Vang de persoonlijkheid en identiteit van je merk in maximaal vijf woorden en verklaar die heilig voor al je handelingen en communicatie.
MetafoorDoeltreffend en puntig communiceren helpt met recreatie.Gebruik zorgvuldig en spaarzaam metaforen.
MoerstaalKlare taal spreken: helder, duidelijk en eenvoudig spreken zodat iedereen het begrijpt.Spreek je moerstaal en geef tekst en uitleg in gewoon Nederlands.
PraatplaatJe wilt je idee, project, programma of visie zo helder en effectief mogelijk communiceren.Ontwikkel, gebruik en koester een gemeenschappelijke beeldtaal.
Presenteer om te winnenDe investering die je stopt in het helpen van de klant met kopen wil je optimaal laten renderen.Ontwikkel het voorstel samen met de klant. Dan is het veel meer een zakelijk gespreksverslag dan een aanbieding.
Reacties graagTerugkoppeling van anderen.Reageer op welk initiatief van de ander dan ook.
RecreatieJe wilt je idee of visie besmettelijk maken en laten wortelen bij anderen.Zoek de zin van je idee op en stel je idee bloot aan de wereld.
Regelmatige reflectieJe wilt van je omgeving weten of je nog met de goede dingen bezig bent en of je die wel goed doet zodat dat wat je doet betekenis heeft.Geef elkaar meedogenvol terugkoppeling.
RivierverhaalIn gewoon Nederlands vertellen waarom je doet wat je doet.Schakel je verstand uit en schrijf op wat er in je op komt als kort verhaal meet een open einde.
Ruimte voor reflectieLeren van je fouten en daarmee je succes vergroten, jezelf ontwikkelen en nieuwe inzichten integreren in het geheel.Besteed tijd aan de onderwerpen goed, beter, lering. puzzel en wens kort na een relevante gebeurtenis.
SpreekstokJe zegje kunnen doen en gehoord worden.Alleen degene met de spreekstok mag spreken.
Start een rumoerJouw idee als lopend vuurtje verspreiden.Verzin en lek een eenvoudig, besmettelijk, taai en zichtbaar rumoer over je idee en blijf dat voeden.
Stuivertje wisselenOp basis van gelijkwaardigheid een schatkamer van ideeën genereren.Laat iedereen in stilte tenminste vijf ideeën opschrijven en schuif het blad dan door naar de volgende.
TEDs tien gebodenPuntig en onderhoudend je boodschap overbrengen, recreëren.Richt je naar TED's tien geboden.
TemperatuurmetingEen (h)echt team vormen.Deel je waardering, nieuwe informatie, puzzels, voorstellen en wensen met de ander.
UitblinkgidsUitblinken in alles wat je doet als team.Documenteer beginselen en praktijken voor al je kernactiviteiten in een begrijpelijke uitblinkgids.
Verhelderende vraagSnel weer aanhaken in een gesprek of vergadering.Toon je verwarring of onwetendheid en heb de lef om jouw verhelderende vraag te stellen.
WereldcaféIedereen horen; ieders inspiratie en creativiteit aanboren; daar een gemeenschappelijk beeld en gedeeld verlangen uit destilleren.Organiseer een café met tafels voor vier tot vijf personen met per tafel onderwerpen die er toe doen en bespreek die intensief in een paar ronden.
Wijze dwaasGoede ideeën ventileren, slechte ideeën wieden en patronen doorbreken.Voedt de rol van de hofnar die vanuit onschendbaarheid oncomfortabele vragen kan stellen.
Zoek de zin opJe wilt dat jouw voorstellen en ideeën met enthousiasme omarmt worden.Maak een ‘rivierverhaal’ van richting, betekenis, nut en lust van jouw voorstel.


Succes en Plezier met Geldsystemen

Geldsystemen hebben een grote invloed op de economie, samenleving en maatschappij. Sommige geldsystemen leiden tot concurrentie en efficiëntie, anderen juist tot samenwerking en diversiteit. Deze parels over geldsystemen bevorderen juist samenlevenskunst.

GeldsystemenWens:Daarom:
Dynamische vertrouwensruimteOp basis van groeiend vertrouwen met elkaar werken.Bereken bij elke transactie de vertrouwensruimte op basis van omzet en de nultik.
Fiscaalgedreven valuta garandeerd vraagVraag naar de eigen munt garanderen.Laat een gedeelte van de lokale heffingen in de eigen munt betalen om als volwaardig deelgever erkend te worden.
GeldtuimelaarFondsen werven om de eerste stap te kunnen financieren van een onderneming of project.Vraag deelgevers geheel vrijblijvend en naar draagkracht te financieren totdat het tuimelbedrag bereikt wordt dat de vrijblijvendheid omkeert in verbondenheid.
Herwaardering achterafGever en ontvanger willen beiden met zo weinig mogelijk risico een billijke vergoeding en waardering bepalen voor de geleverde resultaten.Geef de ontvanger de gelegenheid na afloop jouw resultaten te herwaarderen en stuur een overeenkomstige credit- of debetfactuur.
LokaalkrachtVreemd geld aantrekken.Verhoog de koopkracht van vreemd geld door een korting te gunnen voor aanschaf van lokaal geld.
Resultaten uit het verledenBillijke verdeling van geld of goederen over deelgevers.Verreken de oprechte deelgeving van de vorige keer tijdens deze.
StemgeldKomen tot evenwichtige, billijke prioriteiten van de groep.Laat iedereen naar eigen inzicht een vast aantal punten verdelen over de verschillende keuzes.
StroomgeldJe wilt geld laten stromen.Hef een kleine vergoeding voor het in bezit hebben van geld.
StroomgelddrempelGeld laten stromen in een kleinschalig lokaal muntstelsel.Begin je geldsysteem zonder stroomgeld en voer dit pas na verloop van tijd in.
Vreemd donorgeld als dekkingAls vreemde direct meedoen aan de lokale economie.Koop lokale munten met jouw, voor hen vreemde, geld.
VrijgeldEen florerende, gezonde en billijke economie.Gebruik een modulair geldsysteem dat samenwerking en diversiteit verkiest boven concurrentie en efficiency.
Waardering achterafGever en ontvanger willen beiden een billijke vergoeding en waardering bepalen voor de geleverde resultaten.Geef de ontvanger de gelegenheid na afloop jouw resultaten te herwaarderen en stuur een overeenkomstige credit- of debetfactuur.

Succes en Plezier met Parelvissen

Soms ontdek je zelf wat werkende wijsheid. Deel die wijsheid met anderen en maak er meteen een Thuis van. Laat je daarbij leiden door de parels speciaal verzameld voor een {{p|parelvisser}] zoals jouw.

ParelvissenWens:Daarom:
BeeldspraakMoeiteloos je ideeën en standpunten verspreiden.Weef de kracht van beelden door je taal zodat je ideeën letterlijk tot de verbeelding spreken.
IdioomParels op een beeldende en samenhangende wijze beschrijven.Gebruik idioom voor de naam van een parel en laat de taal zo stromen.
MoerstaalKlare taal spreken: helder, duidelijk en eenvoudig spreken zodat iedereen het begrijpt.Spreek je moerstaal en geef tekst en uitleg in gewoon Nederlands.
OesterMoeiteloos parels vissen in een vrije structuur.Plaats elk zandkorreltje als kiem in de oester en cultiveer haar.
PareltaalTaal inzetten om het geheel te koesteren en zich te laten ontvouwen.Leer pareltaal spreken.
ParelvisserEen samenhangend vlechtwerk van parels verzamelen.Leg je toe op het ambacht van parelvissen en koester en cultiveer de parels die je zo vindt.
PatroontaalVoortdurend de juiste keuzes maken in complexe situaties.Ontwikkel en gebruik een samenhangend vlechtwerk pareltaal die leidt tot een helere situatie.

Succes en Plezier met Projectleiden

Met een visie, missie en een concreet doel kan je prachtige projecten opzetten die wendbaar en lenig leiden tot het gewenste resultaat.

ProjectleidenWens:Daarom:
Betrouwbare herhalingsopdrachtenJe wilt een wederkerige duurzame emotionele verbintenis groeien tussen opdrachtgever en opdrachtnemer—een echte relatie.Investeer in een wederzijdse relatie tussen klant en projectontwikkelaar voor een duurzame emotionele verbintenis op basis van zien is geloven.
Check inJe wilt dat iedereen zorgen opzij zet en zich kan richten op de bijeenkomst.Stel een puntige vraag en laat iedereen met een of twee woorden antwoorden en peil zo de stemming.
Comfortabele projectomvangMaximaal rendement, dus minimale investeringen en risico combineren met maximale opbrengsten.Kies voor een projectomvang net voorbij gaat aan de huidige ervaring van een op elkaar ingespeeld ontwikkelteam.
Doe voedselEen normale bijeenkomst veranderen in bijzondere samenscholing.Zorg voor een heerlijke snack of zelfs lekker eten bij een vergadering.
Doel & kernresultatenGelijkgerichte autonomie van een groep mensen.Co-creëer maximaal drie opgerekte doelen met elke drie toetsbare kernresultaten en houd elkaar er voortdurend scherp op.
Focus uit of aanDe geest open zetten voor een productieve bijeenkomst en vingerwijzen en angst buiten spel zetten.Laat kleine groepen het effect van begrippen zoals dialoog, debat, onderzoek, pleidooi, conversatie, twist, begrip en verdediging onderzoeken.
Frequente incrementele opleveringenAls opdrachtgever voortdurend een helder beeld hebben over de tot nu toe geboekte resultaten.Stem vooraf de frequentie van oplevering en het protocol van terugkoppeling af.
Gissen is missen, meten is wetenWeten wanneer je klaar bent.Maak een lijst van glasheldere acceptatiecriteria.
Glasheldere acceptatiecriteriaJe wilt helderheid over de gewenste resultatenBeschrijf het resultaat als een verhaal dat je af kunt vinken.
HartslagVoorspelbaarheid tijdens projectontwikkeling.Spreek een regelmatig ritme voor projectbesprekingen af.
Hoshin kanriHeldere strategie, plan van aanpak, succescriteria en economische impact.Vat je meetbare bedrijfsplan voor de komende vijf seizoenen samen op één A4.
Klant kiest volgordeWelke gebruikersverhalen doe je als eerste?Bepaal de volgorde van realisatie op basis van uitkomst en waardecreatie.
OntwikkelepisodeKorte afgebakende periode van zinnige projectontwikkeling.Spreek een seizoen af voor ontwikkeling met een duidelijke kop en staart bestaande uit een aantal sprints.
Opleverdatum toont verbintenisJe wilt je project voor een vaste prijs realiseren.Spreek met elkaar de opleverdatum van het systeem en de maximale communicatievertraging af.
PlanningsspelStap voor stap concrete resultaten boeken richting een bepaald doel.Lever elke sprint gerealiseerde wensen op en bepaal de nieuwe voor de komende sprint.
Projectontwikkelaar met domeinkennisJe wilt een project uitvoeren tegen een vaste prijs en opleverdatum.Kies een projectontwikkelaar met de kennis, kunde en ervaring in het domein van toepassing.
Projectontwikkelaar met technologiekennisEen project met vaste prijs succesvol opleveren en afronden.Kies voor een projectontwikkelaar die kennis, kunde en ervaring heeft met de doorslaggevende technologieën.
Ready to implementQuality in, quality out, and stability in a sprint. A smooth, sustainable and predictable product development cycle.Only allow items that are really ready to implement into a sprint.
SeizoenslagEen prettig en natuurlijk ritme voor projectontwikkeling.Gebruik een seizoen als basis voor een ontwikkelepisode.
Tot aan het gaatjeZelfs een radicale verandering tot een concreet einde brengen.Doe het juiste tot het maximum mogelijke en ga tot het uiterste waartoe je in staat bent.
UitwisselingsverzoekJe wilt tegen dezelfde prijs voortdurend de realisatievolgorde veranderen.Wissel eerder te realiseren items uit met latere met dezelfde inspanning.
Vele kleintjes beter dan ene groteJe wilt overzicht over het project als geheel en met zo weinig mogelijk mensen eerder tastbare resultaten boeken.Hak grote projecten op in kleinere, minder riskante brokken.
Vervallen eisen naar een vervolgprojectZinnige wensen die vrijkomen door een uitwisselingsverzoek behouden voor de toekomst.Verzamel eisen uit een uitwisselingsverzoek in een verhalenbundel voor een toekomstige versie.
Vijf tot zeven werkafsprakenEen aantal gedragsregels voor constructieve gesprekken met, voor en door het team opstellen en afspreken.Laat het team in kleine groepen de voor hun belangrijkste werkafspraak noemen en stem vervolgens voor de vijf tot zeven belangrijkste. Houd elkaar vervolgens scherp op de werkafspraken.

Succes en Plezier met Samenwerken

Goed samenwerken leidt tot resultaat en plezier en zet mensen in op hun talenten en laat energie stromen.

SamenwerkenWens:Daarom:
Alle kwestiesJe wilt alleen over de juiste, belangrijkste kwesties praten en zo je energie goed gebruiken.Maak een lijst van álle kwesties.
AmbassadeurWeten waar en hoe je je nieuwe idee kan verspreiden.Klop op elke deur en ‘recreëer’ je idee, werf vroege vogels en een lokale sponsor.
ArgumentenkaartVoors en tegens op een rij zodat je toch kan kiezen.Verzamel de voors en tegens op een argumentenkaart.
Belofte tot rentmeesterschapBewuste keuze voor trouw aan gezonde gemeenschapszin.Vraag emotionele aandacht door het letterlijk tekenen van een belofte tot rentmeesterschap.
Blijven sporenDe rode draad blijven volgen én binnen de tijd individuele vragen beantwoorden.Schep vooraf de juiste verwachting met vragen en biedt achteraf ruimte om samenvattingen van vragen in verband te brengen met de rode draad.
BoogbalvraagJe wilt jouw briljante opmerking of idee respectvol injecteren in het gesprek.Anonimiseer je idee een werp hem als vraag via een ‘boogbal’ in de dialoog.
Chaordisch ontwerpprocesJe wilt met een lerende, levende bruisende organisatie werken aan een vurig gemeenschappelijk verlangen.Bepaal het doel, de beginselen, alle deelgevers en ontwerp een nieuw organisatorisch concept. Schrijf de grondwet, stumileer innovatieve praktijken en smeed een geheel.
Code is niets, coderen is allesGemeenschappelijke woordenschat en begrippen, ethisch besef en interne samenhang.Vraag een huurling schrijver om een codex te ontwikkelen.
Delen is vermenigvuldigenOntwikkelingen aanwakkeren en stimuleren middels openheid en transparatie.Deel alle relevantie informatie vrij en volledig en met iedereen, tenzij dit het vertrouwen schendt of de levensvatbaarheid en gezondheid schaadt of in gevaar brengt.
Doel & kernresultatenGelijkgerichte autonomie van een groep mensen.Co-creëer maximaal drie opgerekte doelen met elke drie toetsbare kernresultaten en houd elkaar er voortdurend scherp op.
Drie tot vijf diepgewortelde kernwaardenElkaar kunnen aanspreken op op gedrag en weten waar je op aan kunt.Kies en leef drie tot vijf waarden voor de groep of gemeenschap.
Dwarse vraagJe wilt ergens dwars tegenin gaan terwijl jouw opmerking als waardevol ervaren wordt.Stel een dwarsliggende vraag meedogenvol direct, terughoudend of uitdagend.
Effectieve zwermZoemen en zinderen.Gedraag je als een zwerm bijen.
Facilitator als reisagentVoortdurend inspelen op individuele, persoonlijke behoeften.Laat leerlingen elkaar onderwijzen.
Gezonde gemeenschapszinIeders talenten optimaal inzetten voor de gemeenschap.Bepaal gemeenschappelijke doelen en waarden die bijdragen aan iets groters dan de gemeenschap zelf.
GildeOp je vakgebied van elkaar leren, samen innoveren, kennis, kunde en ervaring uitwisselen maakt je sneller en doeltreffender.Zoek in je netwerk een handvol vakgenoten op en start een gilde met het chaordisch ontwerpproces.
Glasheldere acceptatiecriteriaJe wilt helderheid over de gewenste resultatenBeschrijf het resultaat als een verhaal dat je af kunt vinken.
Grootse gevaarlijke gedurfde doelJe wilt een collectief verlangen realiseren, in de wereld zetten.Definieer een groots gevaarlijk gedurfd groepsdoel in lijn met de visie als kompas.
Grote wendbare zwermOrganisatiebreed opschalen van agile praktijken in grote organisaties zodat de organisatie zich om de behoeften van haar klanten heen kan vouwen.Ontwerp de chaorganisatie als een zwerm van personateams, elke zwerm gericht op een specifiek aadachtsgebied dat waarde creëert voor de klant.
HolacratieFlorerende, bruisende, open en eerlijke gemeenschap.Omarm holacratie als besturingssysteem en consent als belsissingsproces.
InstemmingAls groep de juiste keuzes maken.Integraal beslissingsproces op basis van consent en een meedogenloos liefdevolle leider die knopen doorhakt als de snelheid verloren dreigt te worden.
KudosWaardering ontvangen en meedogenvol dankjewel zeggen.1) Zeg wat de ander concreet heeft gedaan; 2) vertel wat je voelt; en 3) maak duidelijk aan welke behoefte is voldaan.
Opgestaan plaats vergaanJe wilt energie in de groep. En kruisbestuiving, met name tussen mensen die elkaar niet of nauwelijks kennen.Laat iedereen die om welke reden dan ook opstaat ervolgens op een andere plaats gaan zitten.
Oratie van drie minutenJe wilt elkaars waarden, talenten en drijfveren beter leren kennen.Vertel in drie minuten wat je komt brengen, verwacht te krijgen en wat je drijft.
Reacties graagTerugkoppeling van anderen.Reageer op welk initiatief van de ander dan ook.
Regelmatige reflectieJe wilt van je omgeving weten of je nog met de goede dingen bezig bent en of je die wel goed doet zodat dat wat je doet betekenis heeft.Geef elkaar meedogenvol terugkoppeling.
RivierverhaalIn gewoon Nederlands vertellen waarom je doet wat je doet.Schakel je verstand uit en schrijf op wat er in je op komt als kort verhaal meet een open einde.
Serieus spelJe wilt de impact van een systeem op een veilige manier aan den lijve ondervinden.Vang de speelregels en de kennis voor een speelwereld en speel een interactief spel met anderen.
Stuivertje wisselenOp basis van gelijkwaardigheid een schatkamer van ideeën genereren.Laat iedereen in stilte tenminste vijf ideeën opschrijven en schuif het blad dan door naar de volgende.
Succes door foutenFouten maken inzetten om beter te worden in beter worden.Beloon de fout van de dag, week of maand.
Succesvolle open bronOpen, inclusief en op basis van samenwerking en synergie innoveren.Maak de resultaten zo snel mogelijk openbaar onder passende licentievoorwaarden.
TemperatuurmetingEen (h)echt team vormen.Deel je waardering, nieuwe informatie, puzzels, voorstellen en wensen met de ander.
Verhelderende vraagSnel weer aanhaken in een gesprek of vergadering.Toon je verwarring of onwetendheid en heb de lef om jouw verhelderende vraag te stellen.
Vijf tot zeven werkafsprakenEen aantal gedragsregels voor constructieve gesprekken met, voor en door het team opstellen en afspreken.Laat het team in kleine groepen de voor hun belangrijkste werkafspraak noemen en stem vervolgens voor de vijf tot zeven belangrijkste. Houd elkaar vervolgens scherp op de werkafspraken.
Vraag om hulpGezamelijk veranderingen en nieuwe ideeën invoeren.Vraag zoveel mogelijk mensen om hulp zodra je het nodig hebt.
WaardeteamsJe wilt een bruisende en behendige organisatie die zich richt op het scheppen van waarde voor haar belangrijkste klanten.Gebruik levendige persona's als primaire organisatiestructuur.
Wens elkaar vaarwelOp een prettige manier afscheid nemen als het toch niet blijkt te klikken.Kies ervoor om uit te stappen en bedank elkaar voor het vertrouwen en de samenwerking.
Wet van conwayDe nieuwe organisatie en het nieuwe systeem versterken elkaar wederzijds zodat er zowel effectief als efficient gewerkt kan worden.Ontwerp nieuwe sociale en organisatorische structuren die het bereiken van het doel katalyseren.
WikiKennis, kunde en ervaring van de hele groep vangen en hergebruiken.Zet een wiki op, net zoals Wikipedia.

Kennismanagement

Je kan ook zeggen dat pareltaal een bepaalde vorm van kennismanagement is (waarbij over de term ‘kennismanagement’ nog een behoorlijke boom opgezet kan worden). pareltaal koestert praktische kennis op een zeer laagdrempelig en toegankelijk niveau—voor leken—en kan in principe zonder uitzondering door iedereen gebruikt worden.

Elke Thuis heeft een vast formaat zodat je in één oogopslag kunt zien dat het een parel is. Dus alle parels lijken op elkaar en er zijn er geen twee hetzelfde.

Slim wikiwerk in uitvoering

Veel ruwe parels liggen voor het oprapen het dagelijks leven. Daar vissen we regelmatig zinnige parels op en poetsen ze op om ze vervolgens in deze semantische wiki te koesteren en verder te cultiveren.