Draai aan de knoppen

Uit Pareltaal
Ga naar: navigatie, zoeken


…binnen een gesloten wereld innoveer je op basis van functie volgt vorm.

✣  ✣  ✣

Iets nieuws verzinnen door te spelen met de parameters van interne of externe kenmerken.

Belangrijkste verschil met de andere technieken is aan de slag gaan met de variabelen die bij de bouwstenen horen. De attributen, kenmerken van die bouwstenen. De breedte, het materiaal, de zachtheid, de verstelbaarheid zijn bijvoorbeeld allemaal variabelen van een autostoel.

Voor de autofabrikant zijn bijvoorbeeld externe variabelen zijn het gewicht en de lengte van de bestuurder van de auto. Bij veranderen van afhankelijkheden ontwikkelen we nieuwe ideeën door de relatie van afhankelijkheden tussen interne en externe variabelen te veranderen.

Daarom:

Verander parameters en variabelen van bouwstenen afhankelijk van de relatie tussen twee elementen van je idee of concept waartussen je in eerste instantie niet direct afhankelijkheden ziet.

✣  ✣  ✣✣  ✣  ✣Er zijn twee typen variabelen: interne en externe. De waarde of instelling van de interne variabele bepaal jij of jouw organisatie zelf. Op externe variabelen heb je geen (directe) controle. Externe variabelen zijn bijvoorbeeld het type gebruiker, wijze van gebruik en eigenschappen van de omgeving waarin het produkt gebruikt wordt.

Of variabelen intern of extern zijn hangt af van je perspectief. Vanuit het perspectief van de gebruiker zijn de breedte en hoogte van de rugleuning van een autostoel externe variabelen. Voor de fabrikant zijn het interne variabelen.

Ga bijvoorbeeld aan de slag met de relatie tussen het gewicht van de bestuurder en de breedte van het zitvlak. Deze zijn meestal onafhankelijk van elkaar. Voor verschillende gewichtsklasses van de bestuurder zijn er bijvoorbeeld verschillende breedtes van het zitvlak. Hoe zwaarder hoe breder bijvoorbeeld. Voordeel is dat ook de zwaardere klanten comfortabel kunnen zitten en rijden.

Voorbeelden

Spitsstrook om fileleed terug te dringen:

  • Spitsstrook: aantal rijstroken is afhankelijk van de verkeersdrukte. Rijrichting van de spitsstrook is afhankelijk van de richting van de spits.
  • Rekeningrijden tijdens de spits. Tarieven afhankelijk van verkeersdrukte.
  • Diamond lane op Amerikaanse wegen (onze carpoolstrook): afhankelijk van het aantal passagiers mag je er wel of niet op rijden.
  • Busstrook: alleen voor bussen en taxi's.
  • Verplicht rechtsrijden voor het vrachtverkeer.
  • Verschillende tarieven voor verschillende rijstroken hanteren.
  • Verschillende rijstroken zinnig verbinden en anders vermenigvuldigen met rekeningrijden scheppen de bronzen, zilveren en gouden rijstrook. Brons is goedkoop edoch druk. Goud is duur edoch snel. Zodra je van strook wisselt wordt vanzelf het juiste tarief berekend. Je kan dus ook tijdelijk even van brons naar zilver naar goud en weer terug naar brons als je even in wilt halen. Dit versterkt (symbiose) meteen de standaardverkeersregel van rechtsrijden.
  • Zo kan je ook de afhankelijkheid tussen de af te leggen afstand en het aantal op- en afritten gebruiken. Als je van Apeldoorn naar Amsterdam moet heb je onderweg alleen maar last van het extra verkeer die de op- en afritten waar je toch niet van af wilt gebruiken. Dus kies voor de "intercitystrook" en kachel in één keer door.