Kudos

Uit Pareltaal
Ga naar: navigatie, zoeken
Kees: “Let op hoe ik moderne psychologie toepas op mijn paard!” Kees gaat met Leontien bij het paard staan zodat het kan horen wat er wordt gezegd en roept: “Ik heb het snelste en dapperste paard van het Wilde Westen!” Het paard kijkt vervolgens heel bedroefd en zegt bij zichzelf: “Asjemenou! Hij heeft een ander paard aangeschaft!”

…samen werken en leven met anderen.

✣  ✣  ✣

Meedogenvolle erkenning en waardering voor jouw bijdragen aan een prestatie geven je energie.

Je werkt met zijn allen aan een project of zit in een vergadering. Soms ben je moe, soms uitgeput. Hopelijk ben je ingenomen met de resultaten. Of de sfeer opgewekt of bedrukt bedrukt is, je wilt opgewekt verder. Je wilt je verder inzetten, maar soms gaat het knagen als de erkenning ontbreekt en als je behoeften niet worden bevredigd. Je voelt je soms niets in de schaduw van de kampioen. Je voelt je niet gewaardeerd, minderwaardig zelfs—letterlijk. Waar doe je het eigenlijk voor? De ander strijkt altijd met de eer.

Geef elkaar weer energie door elkaar kudos te geven. Gebruik kudos uitsluitend om je vreugde kenbaar te maken over de manier waarop je leven door anderen is verrijkt.

kudos uitdelen om er iets voor terug te krijgen of de ander te manipuleren is dodelijk! Het mooie van een waardering bederft zodra iemand merkt dat de achterliggende intentie is dat je iets van de ander wilt.

De drie bestanddelen van waardering zijn:

  1. de handelingen die hebben bijgedragen aan jouw welzijn;
  2. jouw eigen behoeften die zijn vervuld; en
  3. het gevoel van plezier als gevolg van de vervulling van die behoeften.

Converteer complimenten altijd naar kudos en maak ze zo waardevol voor de ander.

Daarom:

Geef de ander "cadeau" in de vorm van waardering: 1) zeg wat de ander concreet heeft gedaan; 2) vertel wat je voelt; en 3) maak duidelijk aan welke behoefte is voldaan. Leer kudos ontvangen en deel ze ook regelmatig zelf uit. Als de kudos te vaag zijn, durf dan expliciet om een concreet voorbeeld te vragen van welke handelingen de ander zo goed van je vindt. Stop die kudos in je rugzak zodat je deze er uit kunt halen in moeilijker tijden. Het geeft je kracht.

✣  ✣  ✣

Lekker in combinatie met een temperatuurmeting

Terwijl Marie haar aantekeningen aan Marshall toont zegt ze “Marshall, toen je deze twee dingen zei voelde ik me hoopvol en opgelucht omdat ik al langere tijd zoek naar een manier om contact te leggen met mijn zoon en dit me in de goede richting wijst.”

✣  ✣  ✣


Proces:

  • Schrijf op een blok Post-It®s een beknopt (één woord) compliment voor elk van de andere deelnemers, één compliment per blaadje. Het woord moet weergeven wat ze een leuke eigenschap of kracht vinden van die persoon, zoals "open", "resultaat gericht" of "creatief".
  • Plak één compliment per persoon op de rug van de betreffende deelnemer.
  • Als iedereen zijn kudos heeft uitgedeeld laat je iedereen in een halve cirkel staan. Als facilitator pak je bij de eerste deelnemer de Post-It®s van zijn rug en geeft ze aan hem. De deelnemer leest al zijn "cadeaus" hardop voor. Daarna pakt hij de kudos van de rug van zijn buurman en geeft die. Diegene leest dan weer hardop zijn complimentjes voor, en zo voort.
  • Ga door tot je iedereen hebt gehad.

Uit Geweldloze Communicatie van Marshall B. Rosenberg, aan het eind van een workshop:

Deelneemster: 'Marshall, je bent briljant!'
Ik: 'Je waardering geeft me niet wat ik graag zou willen krijgen.'
Deelneemster: 'Hoe bedoel je?'
Ik: 'Mensen hebben me in mijn leven van alles en nog wat genoemd, maar ik kan me niet herinneren dat ik er ooit echt iets wijzer van ben geworden. Ik wil graag iets leren van jouw waardering en daar blij mee zijn, maar daarvoor heb ik meer informatie nodig.'
Deelneemster: 'Zoals?'
Ik: 'Allereerst wil ik graag weten wat ik heb gezegd of gedaan dat jou zoveel vreugde heeft gegeven.'
Deelneemster: 'Nou, je bent zo intelligent!'
Deelneemster: 'Je komt helaas weer met een oordeel zonder dat dit me duidelijk maakt waarom jouw leven aan rijkdom heeft gewonnen.'
De deelneemster denkt even na, maar wijst dan op de aantekeningen die ze tijdens de workshop heeft gemaakt: 'Kijk hier, het zijn deze twee dingen die je hebt gezegd.
Ik: 'Ah, dus het zijn die twee dingen die ik heb gezegd die je waardeert.'
Deelneemster: 'Ja.'
Ik: 'Dan wil ik graag weten welk gevoel die twee dingen die ik heb gezegd bij je opriepen.'
Deelneemster: 'Hoop en opluchting.'
Ik: 'En nu wil ik graag weten welke behoeften van je vervuld zijn door wat ik heb gezegd.'
Deelneemster: 'Ik heb een achttienjarige zoon met wie ik niet kan communiceren. Ik zoek al tijden wanhopig naar een manier om op een liefdevollere wijze met hem te communiceren, en die twee dingen die je zei wezen me de richting die ik zocht.'

Door deze drievoudige informatie - wat ik had gedaan, hoe ze zich had gevoeld en welke behoeften van haar waren vervuld - kon ik blij zijn met haar waardering en in haar vreugde delen. Als ze haar waardering meteen in Geweldloze Communicatie had geuit, had ze bijvoorbeeld kunnen zeggen: 'Marshall, toen je deze twee dingen zei (toont me haar aantekeningen) 'voelde ik me hoopvol en opgelucht, omdat ik al lang zoek naar een manier om contact te leggen met mijn zoon, en dit wees me de richting die ik zocht.'

Definitie

Kudos ['kü-"däs], ['kju:dɒs], from the Greek κύδος kydos (literally "that which is heard of") means fame and renown resulting from an act or achievement; by extension is often used as a praising remark. It entered English as British university slang in the early 1800s. Frequently used by Time Magazine, it came to Africa in the 1920s and 1930s.

Zie Wikipedia Kudos voor meer informatie.

Bronnen

Feiten over Kudos
AuteurMarshall B. Rosenberg +
BronGeweldloze Communicatie +
Daarom in één regel1) Zeg wat de ander concreet heeft gedaan; 2) vertel wat je voelt; en 3) maak duidelijk aan welke behoefte is voldaan. +
Is een parelKudos +, Temperatuurmeting + en Facilitator +
ThemaCommuniceren +, Samenleven +, Samenwerken + en Zingeven +
Wens in één regelWaardering ontvangen en meedogenvol dankjewel zeggen. +