Overleg:Maak het meeste van het minste

Uit Pareltaal
Ga naar: navigatie, zoeken

Noten

Tom Sawyer over geld

De weduwe zei, dat zij Huck een thuis zou geven onder haar dak en voor zijn opvoeding zou zorgen; en dat, als zij er het geld voor had, zij hem een eerlijk beroep zou laten leren.

Nu kwam de gelegenheid voor Tom en hij zei:

“Huck heeft het niet nodig. Huck is rijk!”

Kiesheid alleen deed de lach terughouden, die deze grappige uitval onwillekeurig uitlokte. Men zweeg en er ontstond een onaangename stilte, die door Tom verbroken werd.

“Huck heeft geld genoeg. Je kunt het het geloven of niet, maar hij heeft bergen geld! O, je hoeft niet te lachen; ik kan het jullie laten zien. Wacht maar een minuut.” Dit zeggende liep hij de deur uit.

De gasten zagen elkander verbijsterd en nieuwsgierig aan en keken daarna naar Huck, die geen woord sprak.

“Sid, wat scheelt Tom?” zei tante Polly. “Hij.... Wel, er is met die jongen niets aan te vangen. Ik heb nooit.... ”

Tom kwam binnen, gebogen onder de last van zijn zakken, en tante Polly eindigde haar volzin niet. Tom wierp de massa gele geldstukken op tafel en zei:

“Daar, wat heb ik gezegd? Het geld is van ons beiden; Huck de helft en ik de helft.”

Dit toneel deed iedereen de adem inhouden. Allen keken; niemand sprak. Toen volgde er een eenstemmig geroep om een verklaring van het geval. Tom zei, dat hij die geven kon, en dat deed hij. Het verhaal was lang, maar hoogst belangrijk, en de vergaderde menigte was sprakeloos van verbazing. Toen de knaap aan het einde was gekomen, zei de boswachter:

“Ik dacht, dat ik voor deze gelegenheid de gasten een kleine verrassing had bereid, maar zij is, hierbij vergeleken, niets waard. Deze doet de mijne, ik moet het eerlijk bekennen, geheel in het niet zinken.”

Het geld werd geteld. De som bedroeg meer dan twaalfduizend dollars. Het was meer dan een der aanwezigen ooit bijeen had gezien, ofschoon verscheidenen der hier vergaderde personen meer waard waren dan geheel de gevonden schat. bron

Discussie

Tom Sawyer

8 jan 2008 13:35 (CET):


8 jan 2008 13:35 (CET)

Tom Sawyer
vorige|volgende

'

Alle 8 jan 2008 13:35 (CET) schrijft het volgende:


Ik weet te weinig van Tom Sawyer om dit te kunnen plaatsen. Zou je hier een noot aan kunnen wijden?juiste intentie

4 jan 2008 15:17 (CET): Alle krijgt kriebels van veel geld verdienen; geld lijkt dan een zelfstandige waarde 8 jan 2008 09:34 (CET): Martien doelt met 'goed geld verdienen' niet op 'veel geld verdienen', maar op een economische structuur die de aarde als levend organisme ten goede komt.

8 jan 2008 13:18 (CET):

8 jan 2008 13:18 (CET)

juiste intentie
vorige|volgende

'

Alle 8 jan 2008 13:18 (CET) schrijft het volgende:


De uitdrukking "goed geld verdienen", is voor mij verbonden met 'veel geld verdienen'. De vraag is zelfs of er in doorklinkt dat iemand meer geld weet te vergaren, dan hij aan waarde levert. Om dit misverstand te vermijden heeft de Maak het meeste van het minste nodig dat geexpliciteerd wordt waar wat 'goed' is in dit verband. Ik begrijp dat dit is: goed is de waarde die het product heeft voor de aarde als levend organisme. De Maak het meeste van het minste veronderstelt dat dit te meten is en stelt voor om geen geldwaarde toe te kennen, aan wat niet rechtstreeks bijdraagt aan de waarde van het product voor heel de aarde.
Er is het risico dat je een te grote broek aantrekt. Je probeert de economie (= de manier waarop mensen met elkaar omgaan) om te denken tot een systeem waarin niet meer de mensen, maar de aarde centraal staat. Om dat te kunnen moeten we weten wat goed is voor de aarde. Daarvoor is volgens mij een ex-terrestiaal standpunt nodig. Een standpunt waarin ook de mens is weggedacht?

Alle


8 jan 2008 09:34 (CET)

juiste intentie
vorige|volgende

Martien doelt met 'goed geld verdienen' niet op 'veel geld verdienen', maar op een economische structuur die de aarde als levend organisme ten goede komt.

Martien 8 jan 2008 09:51 (CET) schrijft het volgende:


"Goed geld verdienen" is voor mij niet het zelfde als "veel geld verdienen". Ze sluiten elkaar ook niet uit. Met "goed geld verdienen" bedoel ik duurzaam geld verdienen. M.a.w. zodanig geld verdienen dat de consequenties helpen bij het helen van planeet Aarde. Langs de lijnen van de brandende vraag:

Wat is het meest besmettelijke bedrijfsmodel dat het economische landschap zodanig verandert dat de rivieren van geld naar heel de Aarde stromen?

Als de huidige bewoording dit bij jou oproepen, mist het zijn doel. De Maak het meeste van het minste heeft dus nog wat rijping nodig, met name in de bewoording. De essentie van de Maak het meeste van het minste is dat je je focust op de waarde die je toevoegt en dus op waarde geschat kan worden door de koper, zodat je de koper helpt met kopen. De kunst is dan om de rest "voor niks" te produceren (want het is de klant toch niets waard). Voor jou gaat het mogelijk juist wél om die rest. Bijvoorbeeld een technologie. Of een nieuwe manier van mens-computer interactie…


4 jan 2008 15:17 (CET)

juiste intentie
vorige|volgende

Alle krijgt kriebels van veel geld verdienen; geld lijkt dan een zelfstandige waarde

Alle 4 jan 2008 15:17 (CET) schrijft het volgende:


Begrijp ik goed dat 'goed geld verdienen' gezien wordt als de juiste intentie bij succesvol zakendoen? En dat goed geld verdienen, staat voor 'veel' geld verdienen. Persoonlijk vind ik veel geld verdienen, geen goede intentie voor goed zakendoen. Geld is op zichzelf leeg. Het is een eenheid om waarden mee uit te drukken. Ik zeg de intentie van Karl Marx na, als ik zeg dat de verheffing van die eenheid tot zelfstandig doel, verarmend werkt op wat wezenlijke menselijke doelen dienen te zijn. Ook overigens vind ik deze parel nog zeer onrijp. Ik vraag me af of ik na verdere rijping een beter gevoel erover krijg. Is er ook een mogelijkheid om oesters met minder kansrijke parels, weg te nemen of weg te stemmen?