Aanpasbare organisatie

Uit Pareltaal
Ga naar: navigatie, zoeken


…er zijn vele manieren om een organisatie te structureren. Wanneer de organisatie altijd in flux is, is het bijzonder belangrijk om te anticiperen op structurele evolutie.

✣  ✣  ✣

In een organisatie waar de primaire activiteit zich richt op zich altijd wijzigende doelen is een statische organisatiestructuur soms te broos of te star. Aan de andere kant slurpt het constant verzinnen en fitten van nieuwe organisatie deelstructuren in een bestaande structuur energie op uit een organisatie die zich juist wil richten op het behalen van haar doelen.

In veel van dit soort vloeibare organisaties is het bereik van verschillende soorten activiteiten meestal niet zo groot en kan voorspeld worden. Dit ondanks het feit dat zo nu en dan een nieuwe activiteit onverwacht de kop op kan steken. Als deze activiteiten force-fitted worden in een bestaande statische structuur kan de verstoring meer problemen veroorzaken dan er opgelost worden door het fitten. Een totale ad-hoc organisatie daarentegen kan te weinig structuur hebben om organisationele samenhang in stand te houden.

Daarom:

Breng de soorten van activiteiten in kaart tijdens het ontwerpen van de organisatie. Bepaal voor elk orgaan hoe het past in de bestaande organisatie met zulke andere organen. Zodra elke nieuwe activiteit zich aandient, creëer dan dat orgaan volgens de verzameling van verwachte activiteiten en organisationele eenheden.

✣  ✣  ✣

Het is belangrijk vooraf om zo veel mogelijk van deze hypothetische structuren in kaart te brengen om de organisationele verstoring zo klein mogelijk te maken en aanpassingen on-the-fly te voorkomen wanneer een nieuwe deelstructuur ingevoegd wordt.

Wanneer zich een volledig nieuwe soort van activiteiten aandient, neem dan de tijd om het geheel grondiger te structureren en ontwerpen. Het is belangrijk om dat er een proces is voor het ontwerp en het toevoegen aan de verzameling van reeds bestaande orgaantype volgens on-the-fly aanpassing.


✣  ✣  ✣