Draadvoorzitten

Uit Pareltaal
Naar navigatie springen Naar zoeken springenNieuwsgroep.jpg
Socrates vond de markt, waar hij zijn idee met de Atheners kon delen.

…Je kunt je ei kwijt op een nieuwsgroep, zonder last te hebben van begrenzingen door tijd en plaats. Maar je ei moet het doen met alleen een kale tekst op de nieuwsgroep. Je ziet dat men met je ei aan de haal gaat, zonder dat je er iets aan kunt doen.

✣  ✣  ✣

Elk initiatief tot een internet-gesprek kan de ontwikkeling krijgen die je voor ogen staat, omdat je er grip op kunt houden.

Internet-gesprekken hebben de neiging snel te verzanden, of beperkt te blijven tot los van elkaar staande teksten. De oplossing in het gewone leven is een voorzitter te benoemen. Deze heeft tot taak bedding te geven aan het gesprek.
In internet-gesprekken is soms een moderator met een regulerende functie achteraf. Strikt genomen beperkt zijn rol zich tot het bestrijden van uitwassen, waarvoor hij een aantal ingrijpende instrumenten tot zijn beschikking heeft. In de praktijk voelen moderatoren (en anderen) zich daarnaast soms geroepen ook inhoudelijk het gesprek in goede banen te leiden. Voor deze 'voorzittersrol' is status het enige instrument. Daarnaast vereist de rol een grote alertheid.

Daarom:

Schep een kleine verhoging voor 'n 'voorzitter', zodat iedereen hem of haar kan zien.

✣  ✣  ✣

De teksten die een internet-gesprek op een nieuwsgroep vormen, ogen in het overzicht allemaal gelijk. Ze zijn geordend volgens de keten van reacties, onderscheidend zijn wie de tekst schreef en op welk tijdstip. De 'voorzitter' zou daar nadere onderscheidende kenmerken aan kunnen geven. Wie het gesprek dan in het overzicht ervan benadert, zal het gesprek kunnen bekijken vanuit het perspectief van de 'voorzitter'. Hij of zij kan bijvoorbeeld zien waar het gesprek een ander onderwerp aan snijdt. Een voorbijganger kan die teksten ongelezen laten, waarvan de 'voorzitter' aangeeft dat ze niet relevant zijn, bijvoorbeeld omdat ze tot het sociale verkeer behoren. En als hij of zij besluit een steentje bij te dragen, kan hij of zij zich richten naar de begrenzingen die de voorzitter aangeeft.
De 'voorzitter' is niet benoemd. Het is eenvoudigweg diegene die het initiatief tot een gesprek genomen heeft.

Er is een mondiale markt van ideeen, waar iedereen zich verstaanbaar kan maken, voor wie hem willen verstaan.

✣  ✣  ✣