Intervisie

Uit Pareltaal
Naar navigatie springen Naar zoeken springen100 0581 horizontaalBO2UW.jpg


…met een aantal mensen in een project. Jullie lopen als kippen zonder kop rond. De kwaliteit van het werk daalt. Wat gebeurt er eigenlijk?

✣  ✣  ✣

Je wilt elkaar beter aanvoelen, elkaar begrijpen. Je wilt goede vragen stellen en daardoor bij dragen aan oplossingen en voortgang.

Hiërarchie speelt geen rol. Jullie hebben niet één of enkele onder jullie aangewezen voor jullie te denken en te beslissen.

Daarom:

Neem afstand van de dagelijkse beslommeringen met het werk en elkaar. Breek er uit en ga op basis van gelijkwaardigheid met elkaar in dialoog over wat er aan de orde is. Gebruik intervisie als werkvorm.

✣  ✣  ✣

Het levert je het volgende op. Je hoort en je voelt je gehoord. Je werkt aan oplossingen met elkaar en je neemt met elkaar daadwerkelijke, concrete besluiten. Je ervaart wellicht hoe je als groep leert, zodat je beter zicht krijgt op je eigen leerproces. Een externe begeleider is een welkome hulp daarbij. Soms kan een interventie helpen uit de dagelijkse cirkel te breken. Het leerproces wordt effectiever.


✣  ✣  ✣Intervisie is een werkvorm waarbij mensen met vergelijkbare achtergrond elkaar ondersteunen in de lastige situaties van hun alledaagse praktijk, waarvoor de oplossing niet te vinden is in geijkte, beroepsmatige aanpak.

Waar het bij intervisie vooral om gaat: ik wil, mag en kan leren!

Je bent bereid om je persoonlijk functioneren en handelen in de praktijksituatie met anderen onder de loep te nemen. Het gaat om het brede spectrum van strategieën, belangen, persoonlijk handelen en inhoudelijke adviezen. Intervisie is geen werkbegeleiding, maar procesbegeleiding.

Deelnemers leren van elkaar en stimuleren elkaar om oplossingen uit te voeren en besluiten te nemen. De begeleider pleegt, indien nodig, interventies en kneedt het proces waardoor er optimaal geleerd wordt.

Voor een groep van drie tot acht personen. Eenieder komt dan voldoende aan bod met een persoonlijke inbreng over de werksituatie.

Er zijn verschillende intervisiemethoden, te weten:

Naast de inhoud van de intervisie is er ook aandacht voor het leerproces van mensen en groepen Leercyclus van Kolb. De begeleider biedt inzicht in leerprocessen en stimuleert het voortschrijdend leren van de groep.

Resultaten:

  • verbetering van de kwaliteit van werken
  • kunnen, durven en mogen delen van vraagstukken en twijfels met anderen
  • beheersen van verschillende benaderingswijzen
  • in staat zijn goede vragen te stellen en daardoor bij te dragen aan oplossingen en antwoorden
  • een meer onafhankelijke blik op situaties en knelpunten