Dialoog

Uit Pareltaal
Naar navigatie springen Naar zoeken springenDialoog.jpg


…twee of meer mensen in gesprek. Al dan niet verhitte onderwerpen, taboes of hete hangijzers. In ieder geval meer dan koetjes en kalfjes.

✣  ✣  ✣

Tijdens contacten tussen mensen, individueel en in groepen, vindt veel interactie plaats. Een energieke en respectvolle uitwisseling van verschillende ideeën, denkbeelden en meningen werkt constructief en creatief.

In interactie met anderen botsen we tegen elkaars, vaak verschillende, percepties—een manier van kijken—aan. Percepties onstaan tijdens ons leven, vanaf geboorte tot de dag dat we overlijden en ieder van ons heeft een unieke perceptie ontwikkeld. Door deze verschillen in perceptie kunnen er veel problemen tussen mensen of in een groep ontstaan als je hier niet van bewust bent.

Daarom:

Las een dialoog op het moment dat problemen zich voordoen en biedt daarmee elkaar de gelegenheid elkaars standpunten en visies over te dragen. Luister actief en doe je best eerst de ander te begrijpen en dan pas begrip te krijgen voor jouw visie. Maak indien nodig gebruik van een brullende stilte.

✣  ✣  ✣

Een spreekstok kan handig zijn, en soms zelfs een hakbijl. Gebruik een wereldcafé of een vissenkomdialoog voor grotere groepen.


✣  ✣  ✣

Door echt en actief te luisteren naar elkaar en te proberen andermans standpunt te begrijpen ontstaat vrede in en tussen mensen.

Door een goede dialoog wordt het helder waar de verschillen zitten in de diverse percepties en kun je gezamenlijk kiezen om aan een oplossing te werken

Belangrijke ingrediënten voor een goede dialoog zijn:

  • Beweeg naar het positieve en waardeer de ander daarvoor.
  • Deel het waarom je spreekt en wat je zegt.
  • Laat je verwachtingen en persoonlijke agenda los.
  • Spreek vanuit je hart.
  • Waardeer en respecteer de verschillen tussen jou en de ander.
  • Wees de verandering die je (bij de ander) wilt zien.
  • Wees open en in het hier en nu.
  • Luister eerst en wees daarna stil voordat je reageert.
  • Toets of je de ander goed begrijpt door te vragen.

Een goede dialoog vind altijd persoonlijk plaats—lichaamstaal is nou eenmaal 70% van de communicatie—gebaren, gezichtsuitdrukkingen, intonatie. E-mail, telefoon, brief, sms en chatten zijn te arm voor een goed gesprek.

E-mail is een uitermate slecht kanaal voor dialoog. Beperk het gebruik van e-mail tot informatieoverdracht.

maak informatie van je frustratie indien na afloop blijkt dat je je onvoldoende gehoord voelt.

Socratische praktijkwijzer