Kort verhelderend betoog

Uit Pareltaal
Ga naar: navigatie, zoeken


…stelling nemen en belangrijke kwesties openhartig en diepgaand bespreken.

✣  ✣  ✣

Duidelijk krijgen welke thema’s van belang zijn waarover nagedacht moet worden en welke opvattingen er zijn over het algemene belang en zo een publieke ruimte te scheppen door een serie korte betogen over een kwestie te houden.

Begin het gesprek met een rondje waarin ieder zijn/haar naam zei en de eerste associatie met het thema. Splits vervolgens op in drie groepen. Per groep werd de gespreksvorm “Kort betoog en vragenrondes” gevolgd, zie p. 233 van het boek “Publieke Bezinning” (ISVW Uitgevers, 2016). Die methodiek kent de volgende stappen:

  1. (5 min): Bereid een kort betoog (zandloper, anderhalve minuut) voor waarin je jouw kijk op het thema helder verwoordt. Breng concrete ervaring(en) in om je argumentatie te illustreren. Betrek zoveel mogelijk facetten van het thema in je antwoord, inclusief jouw oprechte zorgen.
  2. (10 min): Ieder houdt een kort betoog; na elk betoog is het even stil, om informatieve vragen te noteren.
  3. (10 min): Ieder mag 1 informatieve vraag aan 1 ander stellen; een vraag om de ander beter te begrijpen. De ander antwoordt bondig en toereikend, zonder dat er een discussie ontstaat.
  4. (10 min): Nogmaals zo’n vragenronde.
  5. (15 min): Onderzoek wat de gemeenschappelijke of opvallende kenmerken zijn van dit denken over het thema. Noteer die voor jezelf.
  6. (15 min): Schrijf in paren een essay.

De exercitie leverde prikkelende uitspraken op, hilariteit en waardering voor 'asociaal' denken. Het was de vraag of iedereen echt geloofde in wat hij of zij dwarsdacht. Maar ja, wat is het belang van echt eigenlijk?

Daarom:

Wees verschillig en schrijf een kort en bondig betoog waarin je jouw opvatting te berde brengt.

✣  ✣  ✣✣  ✣  ✣Web: Echt dwarsdenkenAuteurErik Boers +
BronVrije ruimte praktijkboek +
Daarom in één regelSchep een publieke ruimte door een serie korte betogen over een belangrijke kwestie te houden waarin verschillende opvattingen spelen. +
Is een parelEssay +
ThemaCommuniceren +
Wens in één regelDuidelijk krijgen welke thema’s van belang zijn waarover nagedacht moet worden en welke opvattingen er zijn over het algemene belang. +