Vrije ruimte praktijkboek

Uit Pareltaal
Ga naar: navigatie, zoeken

Filosoferen in organisaties, Jos Kessels, Erik Boers, Pieter Mostert.

Voor uitleg van de categorieën, zie:

Nieuw

tafelrede

Dialectica: onderzoeksgesprekken voeren

kennismaken
beeldspraak (alias beelden en metaforen)
wat en hoe
denkfiguren
vragen die er toe doen (alias vraag achter de vraag)
onder de streep
vragencarrousel
lastige vragen
socratisch gesprek
socratisch gesprek een-op-een
socratisch voorgesprek
vraaggericht socratisch gesprek
dialoog
syllogisme
toveren
dilemmagesprek
karteringszin
dialoog en dilemma
definitiegesprek
achterkant van het gelijk
is dit wat het lijkt
illusieonderzoek
dinerpensant
de voorbereide omgeving
oordelen omkeren
contemplatieve dialoog
kunst kijken
wandelgesprek
leesgesprek

Retorica: anderen aanspreken

kort betoog
sermoen
tegenspreken
debat
pleidooi
captatio benevolentiae
onderzoek van een geschil
sic et non
beraad
kapittelen
waar of onwaar
klaagzang
simpel perspectief
preek
grafrede
ode
proviand
spreken als vriend

Grammatica: woorden die werken

smaak van woorden
persoonlijk manifest
ansichtkaart
brief
redactioneel commentaar
column
kort bericht
essay
persoonlijke anekdote
maxime
aforisme
onbenullig moment
recensie
voorwoord
poëtisch argument
dagspiegel (alias reflectief dagboek)

Ethica: van deskundigheid naar meesterschap

analyse van gewoonten
morele leermeesters
middenpositie
imaginair vraaggesprek
in gesprek met je daimonion
atlas van waarden
aan de hemelpoort
klaarheid scheppen
de tien geboden
sluier van schaamte
kralenspel
completen
Is een parelTafelrede +, Kennismaken +, Beeldspraak +, Beelden en metaforen +, Wat en hoe +, Denkfiguren +, Vragen die er toe doen +, Vraag achter de vraag +, Onder de streep +, Vragencarrousel +, Lastige vragen +, Socratisch gesprek +, Socratisch gesprek een-op-een +, Socratisch voorgesprek +, Vraaggericht socratisch gesprek +, Dialoog +, Syllogisme +, Toveren +, Dilemmagesprek +, Karteringszin +, Dialoog en dilemma +, Definitiegesprek +, Achterkant van het gelijk +, Is dit wat het lijkt +, Illusieonderzoek +, Dinerpensant +, De voorbereide omgeving +, Oordelen omkeren +, Contemplatieve dialoog +, Kunst kijken +, Wandelgesprek +, Leesgesprek +, Kort betoog +, Sermoen +, Tegenspreken +, Debat +, Pleidooi +, Captatio benevolentiae +, Onderzoek van een geschil +, Sic et non +, Beraad +, Kapittelen +, Waar of onwaar +, Klaagzang +, Simpel perspectief +, Preek +, Grafrede +, Ode +, Proviand +, Spreken als vriend +, Smaak van woorden +, Persoonlijk manifest +, Ansichtkaart +, Brief +, Redactioneel commentaar +, Column +, Kort bericht +, Essay +, Persoonlijke anekdote +, Maxime +, Aforisme +, Onbenullig moment +, Recensie +, Voorwoord +, Poëtisch argument +, Dagspiegel +, Reflectief dagboek +, Analyse van gewoonten +, Morele leermeesters +, Middenpositie +, Imaginair vraaggesprek +, In gesprek met je daimonion +, Atlas van waarden +, Aan de hemelpoort +, Klaarheid scheppen +, De tien geboden +, Sluier van schaamte +, Kralenspel + en Completen +