Pattern language

Uit Pareltaal
Ga naar: navigatie, zoeken

Een ‘pattern language’ is de voorvader en het voorbeeld van pareltaal. Aardnoot » Christopher Alexander publiceerde in de zeventiger jaren Aardnoot » A Pattern Language, een verzameling van een kleine 300 patronen voor architectuur en bouw van levende regio, plaatsen, wijken, buurten, gebouwen en woningen. Elk ‘pattern’ uit een ‘pattern language’ levert een oplossing voor een telkens terugkerend probleem in een bepaalde context.

De structuur en vorm van de ‘patterns’ en de ‘pattern language’ zijn de inspiratiebron voor pareltaal. Het voornaamste, subtiele, verschil is dat bij de pareltaal het probleem altijd is omgekeerd naar een wens. “De wens is de vader van de gedachte” en de “[[nl.wikipedia|Selffulfilling_prophecy self-fulfilling prophecy]” vormen de motivatie voor deze benadering. Dat waar je aandacht naar uitgaat en waar je je energie op richt wordt groter. Dus, richt je je op de doelen—de wens—dan vallen de blokkades weg; richt je je op de blokkades—het probleem—dan vallen de doelen weg.

De engelstalige variant van pareltaal heet ‘pearl language’.