Pareltaal

Uit Pareltaal
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


…het dagelijkse leven. Zoveel mensen, zoveel wensen. Of problemen die opgelost willen worden.

✣  ✣  ✣

Taal is een uitermate krachtig instrument. Hoe kunnen we dit instrument inzetten voor de oplossing van problemen, vervulling van wensen en hoe begrijpen we de verbindingen tussen deze parels waarbij het geheel groter is dan de som der delen?


Daarom:

Verbind parels in goed lopende zinnen—in moerstaal—die betekenisvol en bruikbaar zijn en die tot de verbeelding spreken.

✣  ✣  ✣✣  ✣  ✣


pareltaal is het volledige vlechtwerk van elkaar wederzijds versterkende parels.

Goede gedachten verdringen goede gedachten. Ze hebben echter de kans te wortelen als ze een goed kweekbed krijgen en goede voeding.

Probleemoplossen doe je vaak samen met anderen. Communicatie—gemeenschappelijke betekenisuitwisseling—is daarbij essentieel voor een effectieve en efficiënte realisatie van de gewenste oplossing.

parels komen vaak in groepen voor, gebaseerd op de verbindingen tussen de parels. De parels helpen elkaar compleet te maken. Er is een bepaalde wederkerigheid tussen parels.

Zo zie je bijvoorbeeld dat belofte tot rentmeesterschap verbonden is met patronen zoals claim jouw lumineus idee, rentmeesters van jouw idee en schatkamer van ideeën.

Op dezelfde manier versterken spreekstok, vissenkomdialoog en check in elkaar wederzijds.

Dit betekent dat belofte tot rentmeesterschap niet compleet is zonder claim jouw lumineus idee, rentmeesters van jouw idee, schatkamer van ideeën en de overige patronen. En op zijn beurt is schatkamer van ideeën incompleet zonder parels zoals belofte tot rentmeesterschap, schatbewaarder en idee krijgt een naam.

In de praktijk betekent dit dat als je een lumineus idee krijgt dat je tot wasdom wilt brengen, niet alleen de instructies van claim jouw lumineus idee moet volgen, maar je dient ook de belofte tot rentmeesterschap serieus nemen zodat je de juiste rentmeesters van jouw idee verzamelt, die naar verwachting leiden tot een schatkamer van ideeën en een schatbewaarder.

Kortom, geen enkele parel is een geïsoleerde entiteit. Elk parel kan slechts in de wereld bestaan als ze ondersteund wordt door andere parels. Een prachtig voorbeeld van maximale samenhang en minimale koppeling.

Dit web van parels is een fundamenteel wereldbeeld. Het zegt dat, wanneer je iets groeit, je niet alleen dat ding in isolatie groeit, maar dat je altijd ook de wereld daaromheen en daarbinnen moet herstellen. Zodanig dat de grotere wereld op die plek meer samenhang—coherentie—krijgt, en meer heel wordt. En het ding wat je schept neemt haar plaats in binnen het web van de natuur, terwijl je het maakt. Pure symbiose dus.

Laten we nu de natuur van de relatie tussen wensen, problemen en oplossingen binnen de individuele parels toelichten.

Elke vervulling is op een zodanige wijze verwoord dat het het essentiële veld van relaties geeft die nodig is om de wens te vervullen—echter op een zeer algemene en abstracte wijze. Hierdoor kan je de wens zelf vervullen, op je eigen manier, en aanpassen aan jouw voorkeuren en de lokale omstandigheden op de plek waar je iets wilt realiseren.

Daarom doen we ons best om elke vervulling te verwoorden zonder dat je iets opgelegd wordt. Het bevat uitsluitend die kernzaken die onvermijdbaar zijn als je de wens echt wilt vervullen. Op deze manier proberen we in elke vervulling de invariante eigenschappen te vangen die gemeenschappelijk is voor alle situaties die deze wens willen realiseren.

Daar slagen we natuurlijk niet altijd in. De situaties die aanleiding waren voor het ontstaan van de wens variëren in belangrijke mate. Sommigen zijn meer waar, diepzinniger, zekerder dan anderen. Om dit helder in kaart te brengen is elke parel gemerkt met twee, één, of geen sterren.

Voor parels met twee sterren geloven we dat we er in geslaagd zijn een echte invariant te hebben beschreven. TE DOEN: beschrijving pareltaal afmaken

Te verwerken

  • Why Best Practices Are Hard to Practice—there is no such thing as ‘best practices’, there are only ‘situational best practices’; a pearl is exactly such a thing, a situational best practice that transforms, when applied, the current situation into a better, wholer one.