Spontane braindump

Uit Pareltaal
Ga naar: navigatie, zoeken


…een groep mensen bij elkaar, aan het begin van de divergentiefase op zoek naar nieuwe ideeën en innovaties. Met de vuilniszak is de kou uit de lucht en met de paardenrace of maftikkertje zit barst iedereen van de zin.

✣  ✣  ✣

Je wilt de ideeën die je in je de afgelopen tijd al hebt verzameld in je hoofd hebt zo snel mogelijk kwijt en delen met elkaar. Tegelijkertijd wil je je weer openstellen voor nieuwe ideeën en inzichten. Ruimte scheppen in je hoofd. En het liefst zonder discussies en woorden die over elkaar struikelen.

In de aanloop naar deze bijeenkomst hebben de meest deelnemers al veel ideeën gekregen. Er is al enkele weken naartoe gewerkt.

Tijdens een brainstorm participeren zowel deelnemers van binnen als van buiten de organisatie. Enkelen van hen zijn pas sinds de ontwikkelfase bij het proces betrokken. Het merendeel van de deelnemers heeft al eerdere bijeenkomsten doorlopen. Het is meestal zeer effectief om bij de spontane braindump de ‘oogst’ van de Post-its® te beginnen bij de deelnemers die pas net bij het bedenkproces zijn betrokken.

Deze "verse" deelnemers hebben een heerlijk frisse blik waardoor zij hele andere ideerichtingen inbrengen dan degenen die al langer betrokken zijn. Als de deelnemers goed op elkaar reageren, ontstaat er vaak een ‘idee-explosie’ door de kruisbestuiving van enkele nieuwe deelnemers en degenen die al langer bij het bedenkproces zijn betrokken.

De spontane braindump haalt het verbale aspect uit het proces.

Je kunt dit alleen of in een groep doen.

Daarom:

Claim ruimte aan het begin van de eerstvolgende bijeenkomst en laat iedereen al zijn of haar ideeën op Post-its® zetten, één idee per Post-it®. Wees radicaal open en geef alles een kans. Herhaal vooraf de innovatieopdracht. Oogst alle ideeën door iedereen alle Post-its® één voor één op te laten lezen en aan de muur te plakken. Begin daarbij met degenen die nog maar net bij het denkproces betrokken zijn voor een frisse blik. Benut het effect van elk idee een vonk en schrijf elk nieuw idee dat je tijdens dit proces krijgt weer op een Post-it®. Ga net zolang door totdat er geen nieuwe ideeën meer zijn.

✣  ✣  ✣

Werkt het best onder begeleiding van een facilitator. Je kunt ook iedereen in 10 minuten zoveel mogelijk oplossingen op een stuk papier laten zetten. Schrijf alles op wat je te binnen schiet. Geef na 10 minuten jouw blad door aan je buurman zodat ze geïnspireerd door jouw ideeën in een nieuwe richting denken. Herhaal dit 5 keer.


✣  ✣  ✣


Bron: spontane braindump uit Nieuwe producten bedenken, pagina 172. Web: Spontane braindump