Uitzonderlijk werk

Uit Pareltaal
Ga naar: navigatie, zoeken
Uitzonderlijk-werk.jpg


…je hebt een interactief bureau dat zowel volledige verhalen alsook alleen ontwerp- en alleen bouwverhalen levert.

✣  ✣  ✣

Een goede balans tussen alle soorten werk voor alle disciplines geeft een regelmatige en voorspelbare doorstroom van werk, optimaliseert rendement en verlicht het management.

Krachten:

  • Een stabiel team kan in principe alle soorten werk aan—ontwerp en bouw (bouw impliceert test).
  • Bij een lekker lopend team vereisen de meerderheid van verhalen zowel ontwerp als bouw—volledige verhalen.
  • Sommige verhalen vereisen alleen ontwerp, sommige alleen bouw.
  • De verhouding tussen de verschillende soorten werk varieert enigszins met de tijd.
  • slack speeds up.

Door de verschillende mix van soorten werk heeft niet iedereen altijd wat te doen. Dat is natuurlijk geen enkel probleem want slack speeds up.

Daarom:

Bepaal welke soort werk altijd voorrang krijgt boven andersoortig werk, meestal volledige verhalen. Ontwerp je visuele werkstroom volgens het meest voorkomende werk, meestal volledige verhalen. Maak twee zwembanen, de bovenste voor volledige verhalen, de onderste voor óf ontwerp óf bouw. Zet werk in uitvoeringslimieten op zowel de zwembanen als ontwikkelstadia. Houd doorstroomvolume en doorlooptijd van alle soorten werk bij. Stem het geheel af op de vraag en de beschikbare capaciteit. Stem de samenstelling van het multidisciplinaire stabiel team af op eventuele structurele veranderingen in de samenstelling van het soort werk.

✣  ✣  ✣

Overweeg een kleurcodering voor het soort werk (groen: volledig; blauw: alleen ontwerpen; oranje:alleen bouwen).


✣  ✣  ✣Hoe doet Fabrique het?

Fabrique onderscheidt de volgende verhaaltypen:

  • Über Stories—Verhalen die ontworpen en gebouwd worden. Voor de realisatie van deze verhalen heb je dus alle disciplines nodig. Het resultaat is telkens een productincrement dat klaar voor gebruik is. Bij een goed project en goed functionerend stabiel team is dit de meerderheid van de verhalen.
  • Development Only Stories—Sla ontwerpen over als het kan. Als een team al een tijdje bezig is, ontstaan er patronen en gewoontes en is ontwerp niet altijd nodig. Een ontwikkelaar kan een verhaal helemaal afkrijgen op basis van informatie van de Product Owner. Een ontwerper kan natuurlijk altijd een oogje in het zeil houden.
  • Design Only Stories—Voor sommige verhalen kan je intensieve betrokkenheid van de belanghebbenden en visuele en interactie-ontwerpers verwachten. Thuispagina’s staan erom bekend beter eerst de visuele en interactie te ontwerpen. Demonstreer deze verhalen als een voltooid ontwerp. Als ze goedgekeurd worden genereren ze daarna vanzelf bouwwerk.

Fabrique gebruikt de volgende vuistregels voor een sprint.

Een project kent sprints met een vast patroon. Het aantal dagen en de specifieke dagen per week zijn altijd hetzelfde. Demos en usability tests worden vooruit gepland, dus over die planning hoef je daarna nooit meer na te denken. Meestal zijn er drie dagen per week gereserveerd voor de sprint. De overige twee dagen bieden zo ruimte voor andere activiteiten en part-time werk. Ook voor veel klanten is dit een prettig tempo. Als het de moeite waard is, kan er altijd op topsnelheid gewerkt moet worden door de volle vijf dagen te sprinten—behoorlijk zwaar voor zowel het team als de klant. Aan de andere kant raden we slechts twee dagen sprinten per week af omdat het team dan niet op snelheid komt.

Meestal heeft ontwikkeling meer tijd nodig dan ontwerp, dus vier of vijf dagen ontwikkelen en twee tot drie dagen ontwerpen past daar goed bij. Laat het hele team lekker bij elkaar in de zelfde ruimte zitten, zelfs als ze aan andere projecten werken.
Feiten over Uitzonderlijk werk
Daarom in één regelmaak een zwembaan voor volledig werk en een zwembaan voor partieel werk en zet WIP-limieten in overeenkomstig de werkmix +
Is een parelStabiel team +, Slack speeds up +, Visuele werkstroom +, Zwembanen +, Werk in uitvoeringslimieten +, Doorstroomvolume + en Doorlooptijd +
ThemaScrum +
Wens in één regelmakkelijk alleen ontwerpwerk of alleen bouwwerk uitvoeren +