Scrum

Uit Pareltaal
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Boembuffer
Foreign glimpses
Grote wendbare zwerm
Kwartiermaken
Personateam
Producteigenaar
Ready to implement
Uitzonderlijk werk
Waardeteams
Zeven plus of min twee
Zien is geloven

Snelscrum

Coachen en leiden van agile- en scrum-trajecten gaat met veel succes en plezier, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. De sprintlengte is bij voorkeur twee weken of één week. Drie weken kan, mits goed beargumenteerd. Aanvragen met gewenste sprintlengtes van vier weken worden terzijde gelegd.
 2. Er is een (aspirant) producteigenaar (product owner) die bevoegd, bekwaam en (voltijd) beschikbaar is.
 3. Er is een (aspirant) scrummeester (scrum master) die bevoegd, bekwaam en (voltijd) beschikbaar is.
 4. Alle direct belanghebbenden volgen voorafgaand aan de eerste sprint een stoomcursus agile/scrum van een dagdeel.
 5. De eerste versie van de scrummuur (scrum wall of scrum board) wordt door de scrum coach opgesteld en/of aangescherpt.
 6. De eerste versies van de bouwrijp (definition of ready en productierijp (definition of done worsen door de scrum coach opgesteld en/of aangescherpt.
 7. Alle schattingen en (snelheids)metingen worden uitsluitend in verhaalpunten (story points) gedaan.
 8. werkvoorraaditems of gebruikersverhalen (user stories) worden uitsluitend in volgorde van de productwerkvoorraad (product backlog) gerealiseerd.
 9. De leden van de bouwploeg zijn voltijd tenminste vier dagen per week beschikbaar voor het realiseren van werkvoorraaditems.
 10. Er is een grote ruimte (obeya) voltijd beschikbaar voor de hele bouwploeg.
 11. De grote ruimte heeft de mogelijkheid om een muur permanent in te zetten voor visueel management, zoals een scrumbord.

Implementeer en koester ze allemaal en geniet van ‘snelscrum’. Zo niet, dan krijg je ‘sloomscrum’.

De beste bouwploegen (development teams) kenmerken zich door:

 1. Voorspelbare snelheid—de bouwcapaciteit van de ploeg is voorspelbaar binnen een marge van ±10%.
 2. Bestendig tempo—het huidige tempo kan worden volgehouden, ad infinitum.
 3. Colocatie—de gehele ploeg heeft een grote ruimte tot haar volledige beschikking
 4. Stabiele ploeg—er is weinig tot geen verloop, iedereen is voltijd beschikbaar en heeft 100% focus op dit traject en wordt niet afgeleid door andere projecten.
 5. Multi-disciplinair—ploegleden kunnen (uiteindelijk) elkaar opvangen en elkaars werk overnemen.
 6. Kleine, scherpe, gefocuste en veerkrachtige teams—optimale teamgrootte is 5–7 mensen.

Alle gebeurtenissen die deze doelen verstoren verschijnen worden actief geëlimineerd, vermeden of verzacht, hoofdzakelijk via items op de versnellerlijst (impediment list).

Kleine teams

Krachten:

 • Mensen toevoegen aan een verlaat project maakt het later. (Wet van Brooks)
 • Grotere teams bieden wat betere bescherming tegen verlies van een sleutelfiguur (laag tramgetal).
 • Individuele prestaties worden niet overwonnen door groepsdynamiek.

Teams van 5–7 personen:

 • Hebben de:
  • hoogste productiviteitsindex (grootte, doorlooptijd en ontwikkelinspanning).
  • kortste doorlooptijden;
  • kleinste productievariatie.
 • Bewegen zicht dichtbij het optimum voor motivatie en samenhang.
 • Kenmerken zich door minimale menselijke communicatiecomplexiteit tussen teamleden.
 • Vereisen weinig of geen management.

Bron: onderzoek http://www.qsm.com/process_improvement_01.html

Engelstalige parels op Pearl Language » Scrum.