Belofte tot rentmeesterschap

Uit Pareltaal
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


…je krijgt een lumineus idee of werkt met een aantal geestverwanten aan een project dat je graag tot bloei en vermenigvuldiging wilt helpen. Je weet dat je niet in je eentje dit idee tot bloei kan brengen. Je wilt het met anderen wilt delen. Daarom zoek je veilige vruchtbare grond voor jouw idee zodat de resultaten ervan zo snel mogelijk zichtbaar worden. En rentmeesters die loyaal de realisatie van jouw idee ondersteunen.

✣  ✣  ✣

Goede ideeën en vondsten willen zo snel mogelijk tot bloei en vermenigvuldiging komen. Dat kan het best in synergie met anderen. Je wilt je idee met die anderen delen op basis van vertrouwen en, als dat nog onvoldoende gegroeid is, diepe bewustwording van de verantwoordelijkheid tot rentmeesterschap.


Daarom:

Laat degenen die je nodig hebt voor de realisatie van het idee een lichtgewicht belofte tot rentmeesterschap tekenen waarmee je serieuze emotionele aandacht vraagt voor de zorgplicht voor het idee.

✣  ✣  ✣

Nodig vervolgens het juiste gezelschap uit voor recreatie van je idee en leg je idee en droom uit. Schrijf een stukje wanneer dan poëzie waarmee je je droom inleid. Presenteer vervolgens in 20 tot 30 minuten je vurig verlangen en geef jouw genootschap daarna kort gelegenheid en peil het water en verzamel brandende vragen. Dan een korte bezinnings pauze. Meestal struikelen de ideeën van de groep daarna over elkaar. Maak grafische notulen om het geheel te vangen zodat het dient als groepsgeheugen. Zo hou je ook een praatplaat overhoud waarmee je makkelijk anderen over het idee kan vertellen.


✣  ✣  ✣
Omgangsvormen

Een rentmeester:

 • Is in de verbinding trouw aan zichzelf en steunt in de verbinding de anderen om trouw te zijn aan zichzelf—authenticiteit.
 • Creëert zelf zijn eigen werkomgeving conform zijn of haar persoonlijke ambities en in harmonie met de collectieve ambitie—vrijheid.
 • Co-creëert een gemeenschappelijke werkomgeving conform de collectieve ambities en in harmonie met de individuele ambities—solidariteit.
 • Draagt zelf zorg voor dat er niets gebeurt wat hij of zij echt niet wil en neemt daartoe deel aan de besluitvormingsstructuren—verantwoordelijkheid.
 • Hanteert daartoe het consentbeginsel ({p|instemming}} na open argumentatie—openheid.
 • Geeft bewust vooraf consent wanneer deelname aan besluitvormingsstructuren onmogelijk of ongewenst is—vertrouwen
 • Beëindigt geen verbindingen, noch relaties wanneer die wederzijds zijn aangegaan; komt in plaats daarvan tot veranderingen in verbindingen en relaties wanneer beide partijen overeenstemmen dat dat de relatie of verbinding ten goede komt—openheid en loyaliteit.

Het consentbeginsel luidt als volgt: je neemt deel aan elke beslissing van het collectief op basis van je instemming, oftewel op basis van het feit dat je geen overwegend bezwaar hebt. Indien je overwegend bezwaar hebt tegen een beslissing, wordt opnieuw de argumentatie geopend. Het proces wordt duidelijk geïllustreerd in instemming.

Met andere woorden: je loopt niet zomaar weg, maar zoekt altijd de harmonie tussen wat je zelf wenst en wat de ander/het collectief wenst

Intentie

Wat is de intentie van de Belofte tot Rentmeesterschap? De Belofte bedoelt het volgende te regelen:

 • voorkomen dat het idee in de kiem gesmoord wordt
 • bescherming van het zeer kwestbare prille idee
 • veilige en beschermde incubatieruimtes scheppen voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën
 • trekpleister zijn voor nieuwe ideeën waar mensen naar toe trekken om voedingsbodem te vinden voor hun idee
 • alle ideeën en mogelijkheden zoveel en zovaak mogelijk delen, dus vermenigvuldigen
 • zeer lichtgewicht juridisch gegronde persoonlijke belofte
 • eindeloze erkenning van de oorspronkelijke auteur van het idee
 • eindeloze erkenning van degenen die het idee tot ontkiemen, groei, bloei en vermenigvuldiging hebben geholpen

Wat is een idee en wat niet?

Een idee is pas een idee als het dat volgens de ander ook is. En een idee voelt altijs alsof je het zelf verzonnen zou kunnen hebben. Velen menen ook spontaan na het horen van jouw idee dat het de hunne is. Dat is dus een goede manier om jouw ideeën viraal te verspreiden.

Van ingeving naar eigendom

Ideeën ofwel in–gevingen krijg je. Ze vallen je in. Gratis en voor niks. Als je de verantwoordelijkheid wilt nemen voor de verwerkelijking van een idee, dan wil je het in eigendom nemen. Dat gaat gepaard met de verantwoording voor het hele traject van de eerste opwinding tot de laatste verzuchting. Bescherming van ideeën is lastig. Vertaal een idee daarom zo snel mogelijk in een specifiek voorstel. Op jouw epistel is de auteurswet van toepassing. Zolang jouw auteursschap buiten kijf staat is dat ook zo met het idee dat je in het stuk beschrijft. Tenminste, al een ander je niet voor geweest is… Wil je dus erkenning voor jouw unieke originaliteit, schrijf dan meteen je idee op.

Specifieer

Om een idee in te brengen:

 • beschrijf de context van het idee
 • maak het idee zo tastbaar mogelijk:
  • materiële manifestatie of verschijningsvorm van het idee
  • meetcriteria: hoe [mw]eet je dat het idee "klaar" is?
  • haalbaar:
  • focus op resultaat (en tussenresultaten)
  • wanneer is het idee getransformeerd naar haar tastbare manifestatie
 • maak er een (stappen)plan bij
 • formeer een kleine expert groep om bovenstaand te doen
 • geef aan wat je er voor nodig hebt
 • geef tijdig aan dat je het idee in een bijeenkomst wilt delen met het genootschap
 • begin nu meteen met de uitvoering van het idee; kom in actie


Voorbeeld van een Belofte tot Rentmeesterschap

Ik begrijp:

 • dat met de term Idee bedoeld wordt: één of meer oorspronkelijke en met name te noemen Ideeën of Initiatieven, haar concepten en haar realisaties;
 • dat met te allen tijde bedoeld wordt: vanaf het eerste moment van bekendwording, tot aan mijn dood, zelfs als ik geen mede-eigenaar (meer) ben van dit Idee of van het gezelschap dat het Idee tot uitvoering brengt;
 • dat ik vandaag als een van de eersten en een van de weinigen deelgenoot wordt van een lumineus nieuw Idee en dat ik dat daarna niet meer kan ontkennen;
 • dat ik uitgenodigd ben als potentiële mede-eigenaar van de realisatie van dat Idee;
 • dat het Idee—met name in de concept en kiemfase—zeer kwetsbaar is en een beschermende, koesterende omgeving nodig heeft totdat het zelf-standig in de koude grond gezet kan worden;
 • dat het de bedoeling is om uiteindelijk alles betreffende dit Idee als open source beschikbaar te maken;
 • dat een juiste timing van vrijgave aan de juiste mensen van de juiste informatie en kennis betreffende het Idee een kwestie van leven of dood is voor de groei, bloei en vermenigvuldiging van het Idee;
 • dat dit begrip en de beloftes hieronder eveneens gelden voor voor de Ideeën ingebracht door de andere mede-eigenaren;
 • dat dit begrip en de beloftes hieronder gedeeld worden door alle mede-eigenaren en eventuele voormalige mede-eigenaren.

Daarom beloof ik naam:

 • dat ik te alle tijde alles zal doen en laten om dit Idee en haar realisatie tot volle bloei en vermenigvuldiging te laten komen;
 • dat ik uitsluitend voor openlijk beschikbare werken betreffende het Idee:
  • het werk mag kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren;
  • afgeleide werken mag maken;
  • onder de volgende voorwaarden:
   • naamsvermelding: ik vermeld bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam;
   • niet commercieel: ik gebruik het werk niet voor commerciële doeleinden.
   • gelijk delen: indien ik het werk bewerk, kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie worden verspreid:
  • bij hergebruik of verspreiding maak ik de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar aan derden;
  • ik zal uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende;
  • het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet;
  • het geheel naar de geest en letter van de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland-licentie
 • dat ik te alle tijde de oorspronkelijke auteur van Idee en Initiatief zal erkennen;
 • dat ik, in geval van twijfel, altijd en eerst te rade zal gaan bij de oorspronkelijke auteur van het Idee;
 • dat ik te alle tijde zorg-vuldig met gevoelige informatie om zal gaan om het Idee te koesteren, zoals mijn hart mij dat ingeeft, tenzij ik wettelijk anders verplicht wordt.

plaats:

datum:

handtekening: