Praatplaat

Uit Pareltaal
Naar navigatie springen Naar zoeken springenGrove-vision-graphic-record.jpg


…een uitgewerkt idee, een concept, een bedrijfsplan, een programma, een systeem.

✣  ✣  ✣

Je wilt je idee, project, programma of visie zo helder en effectief mogelijk communiceren.

Informatie en denkbeelden beklijven het beste in de vorm van beelden. De retentiewaarde van woorden is in de tientallen procenten. Die van beelden meer dan 60%. visueel denken, praatplaten, beeldspraak en idioom vormen in samenhang een uitermate krachtig communicatiemiddel.

Door alleen woorden te gebruiken, weet je misschien nooit de verschillen tussen jouw ideeën—maar wanneer je ze tekent, kun je direct zeggen “Dát is wat ik bedoel!”. Door visuele communicatie kan elk proces sneller, helderder en effectiever worden gecommuniceerd, met behulp van schetsen als visuele puzzelstukken.

praatplaten en visueel denken versterken creatieve ontwerpprocessen en visualiseren strategische bedrijfsprocessen en processtructuren. Een verbeelding leidt mensen door hun eigen processen om een tastbaar en presentabel beeld van hun gedachten en ideeën te bereiken.

Naast pen en papier rukt ook de digitale verbeelding op omdat ze:

 • Eindeloze mogelijkheden bieden om creatief te zijn op de digitale speelplaats.
 • Alle betrokken kan precies zien wat er gebeurt en kan direct meewerken op het (projectie)scherm.
 • De expertise van de organisatie naar het volgende digitale niveau te brengen.

Visualisatie is zakelijk zinnig

 1. Neem sneller betere beslissingen—Visueel verbeelden van een uitdaging helpt om het geheel te deconstrueren en de factoren en alle kwesties onder ogen te zien.
 2. Communiceer visies en beslissingen effectiever—Het is niet voldoende om een goed idee te hebben. recreatie van je idee bij degenen die je ondersteunen, financieren en voeden is van essentieel belang. Hoe meer zakenmensen bewuster worden van de kracht van beelden als communicatiegereedschap, en meer en meer (software-) gereedschappen beschikbaar komen, hoe meer we in staat zijn om betekenisvolle grafieken, diagrammen, tijdlijnen, kaarten en stroomdiagrammen te maken, als individu en team. De grootste uitdaging is om erachter te komen wat we willen tonen en wat ons publiek wil zien en dan pas onze machines te starten.
 3. Help onze teams de beslissingen effectiever uit te voeren—Projectmanagementgereedschappen zijn meer en meer beschikbaar en makkelijker te gebruiken voor iedereen. Er zijn gereedschappen in ontwikkeling die het mogelijk maken om in instant visueel contact te zijn met alle wereldwijd gedistribueerd projectleden, waar ze ook zijn, die in de gaten houden wat er gebeurt, op elk mogelijk detailniveau.

Voordelen van visualisatie

Beelden kunnen veel krachtiger zijn dan Post-It Notes omdat mensen sterker op beeld dan op woorden reageren. Beelden communiceren direct. Eenvoudige tekeningen kunnen snel ideeën recreëren die anders vele woorden nodig hebben. Kortom, beeldtaal in het algemeen en een praatplaat in het bijzonder:

 • Vat de essentie—Beeld dient als visuele grammatika, als beeldtaal. Door alle elementen te schetsen krijgen toeschouwers in één oogopslag de hele olifant in beeld. Ze zien de ‘bigger picture’. Bij een bedrijfsmodel zijn bijvoorbeeld niet alleen de componenten belangrijk, maar juist ook de onderlinge afhankelijkheden tussen die elementen.
 • Toont het geheel—Visueel oogsten brengt de gehele olifant in beeld en de verbanden tussen de anders losse onderdelen.
 • Schept een collectief geheugen—Door de toegenomen betrokkenheid en eigenaarschap van de praatplaat ontstaat een collectief geheugen. De dialoog, het gesprek of debat wordt stilgezet in de tijd. De afspraken van destijds zijn in een oogwenk oproepbaar.
 • Verrijkt de dialoog—Door jouw model collectief vertrekpunt te visualiseren als verbeter je de communicatie. Bij de visualisatie van bijvoorbeeld een bedrijfsmodel dient de praatplaat als gemeenschappelijke taal en groeit het gezamelijke begrip.
 • Verkent ideeën en stimuleert creativiteit—Het canvas werk zoals het canvas van een kunstenaar: het roept nieuwe ideeën op en geeft kansen om met het model te spelen en een gesprek te starten.
 • Verbetert communicatie—Eén plaatje zegt meer dan duizend woorden. Dat geld zeker als het over complexe zaken gaat zoals een bedrijfsmodel. De praatplaat van het bedrijfsmodel is een krachtige manier om bedrijfsbreed begrip te kweken. Kortom, een krachtige praatplaat kweekt zowel intern als extern draagvlak voor zoiets als een bedrijfsmodel.
 • Creëert betrokkenheid en eigenaarschap—Deelgevers zien hun eigen proces en reflecties in beeld verschijnen. Hierdoor wordt het beeld van hen.

Naarmate je meer en meer met beeld communiceert zul je bepaalde patronen ontdekken en ontstaat er beeldtaal, een gemeenschappelijke beeldenschat (net zoals woordenschat) die door haar beeldspraak letterlijk tot de verbeelding spreekt.

 • verbeelding helpt met het nemen van kritische beslissingen over complex zaken;
 • mensen die moeite hebben zichzelf in woorden uit te drukken vinden beelden en diagrammen behulpzaam en worden gestimuleerd te participeren doordat ze ze gebruikt zien worden;

Daarom:

Oefen je in visueel denken en beeldspraak en laat een illustrator één of meer tekeningen maken van jouw idee. Gebruik deze praatplaat in gesprekken en andere vormen van communicatie met anderen om haar recreatie te stroomlijnen.

✣  ✣  ✣

Druk je beeldspraak uit in in gewoon Nederlands. Gebruik grote zichtbare kaarten als ‘informatieradiator’ voor je missie, visie, doelen en voortgang en hang ze op prominente plekken binnen je organisatie. Geef mensen de gelegenheid om erover in gesprek te gaan. Leg er een paar stiften bij zodat ze er zaken aan kunnen wijzigen. Verzamel zo nu en dan die veranderingen en verwerk ze


✣  ✣  ✣Visueel-denken-dennis-blij-met-wacom.jpg Visueel-denken-click.jpg Visueel-denken-innovator-gps.jpg

Visueel-denken-menage-a-trois.jpg Visueel-denken-perspectieven.jpg Visueel-denken-zelfsturend-manager.jpg

Bronnen

Bronnen (nog te verwerken)

Cursus


Bron: the mirror uit Creativity Today, pagina 143.