Boembuffer

Uit Pareltaal
Ga naar: navigatie, zoeken


…er is werk voor twee tot drie sprints en het team is lekker op snelheid en werkt ‘in flow’ de sprint werkvoorraad weg.

✣  ✣  ✣

Je wilt als team ononderbroken aan de sprint werkvoorraad kunnen werken zodat je in ‘de zone’ komt, met een kans op hieperproductiviteit.

Bij de tragedie van de meent leidt de volledige individuele vrijheid bij gemeenschappelijk gebruik van goederen tot totale onderbenutting of overexploitatie van die goederen, wanneer door elk individu wordt gestreefd naar maximalisatie van het eigen nut terwijl de kosten die leiden tot een groter individueel nut worden verdeeld over alle gebruikers van de goederen. De term ‘tragedie van de meent’ (Engels: 'tragedy of the commons') is ontleend aan het mede op deze verhandeling gebaseerde artikel van de Californische bioloog Garrett Hardin, 'Tragedy of the Commons', Science in 1968.

Teams worden vaak blootgesteld aan onderbrekingen gedurende het werk door problemen uit het veld, verzoeken voor ondersteuning, vragen van verkoop en marketing en management die mensen van hun werk halen voor speciale werkzaamheden niet in de werkvoorraad. Dit kan voortdurende disfunctionaliteit in een team veroorzaken, het herhaald falen van sprints, het niet halen van opleverdata en zelfs het falen van de organisatie.

Teams zijn een kritische hulpbron voor het creëren van nieuwe producten en onderhouden van bestaande. Dat maakt ze een centrale hulpbron voor het repareren van gebreken, technische communicatie met klanten, demonstraties voor marketing en speciale projecten om te voorzien in de behoeften van iedereen in de organisatie.

Vaak dringen strijdende prioriteiten in een organisatie door tot ontwikkelteams door schamel producteigenaarschap. Sommige teams worden zelfs omgekocht om aan zaken te werken die niet in de werkvoorraad zitten.

In bijna alle gevallen is het wenselijk dat teams leidend voorbeeld zijn en hun eigen medicijn nemen. Als ze gebreken produceren die het veld bereiken dienen deze zo snel mogelijk hersteld te worden—mep de mol Het opzetten van speciale onderhoudsteams spoort ontwikkelteams aan slordige resultaten met veel gebreken op te leveren.

Door deze en vele andere redenen worden ontwikkelteams altijd blootgesteld aan onderbrekingen die de productie verstoren.

Daarom:

Creëer een buffer voor onverwachte items. Beperk de grootte van de buffer tot enkele procenten van de verwerkingscapaciteit van het team, gebaseerd op historische gegevens. Laat de producteigenaar alle beslissingen nemen op basis van triage. Zodra de storingsbuffer dreigt over te lopen, kondig een staat van beleg af, staakt alle werkzaamheden, herplan de sprint en informeer de leiding. Houd een logboek van storingen bij om aan de leiding te kunnen voorleggen.

✣  ✣  ✣

Het is essentieel dat de leiding deze afspraak bekrachtigt en handhaaft. Zowel de producteigenaar als de scrummeester spelen hier een cruciale rol als poortwachter.

Als bijvoorbeeld uit het verleden blijkt dat 30% van de teamcapaciteit opgaat aan onvoorzien werk en de snelheid van het team is 60 punten, reserveer dan een storingsbuffer van 20 punten. Streef ernaar de stroningsbuffer zo klein mogelijk te maken en houden. Een storingsbuffer van 0 punten is ideaal.

De producteigenaar zal sommige items nooit uitvoeren omdat ze te weinig waarde hebben. Veel items kunnen in toekomstige sprints uitgevoerd worden. Slechts enkele items zijn zo kritiek dat ze in de huidige sprint opgepakt dienen te worden en daarom door de producteigenaar in de storingsbuffer gestopt worden.

De minimale storingsbuffer zorgt onvermijdelijk voor individuele zelforganisatie—niemand wil gezien worden als de veroorzaker van het falen van de sprint doordat ze is opgeblazen.

Beter nog, de storingsbuffer zal er altijd naar streven leeg te zijn zodat het team eerder klaar is en tijd over heeft om werk uit de werkvoorraad naar voren te halen of knelpunten op te lossen. teams die eerder klaar zijn versnellen sneller.

herstel het proces, niet de mensen als een sprint faalt zodat de mensen niet bang maar juist gretig en open zijn om potentiële verstoringen te melden. Maak iedereen een wijze dwaas en houd dat in ere.

In te vlechten:


✣  ✣  ✣