Code is niets, coderen is alles

Uit Pareltaal
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


…er wordt veel gesproken, gedebatteerd soms. Nieuwe termen vliegen door de lucht, oude termen zijn dubbelzinnig of worden op verschillende manieren geïnterpreteerd. Verwarring en twijfel slaan toe, de gesprekken raken verhitter en minder productief.

✣  ✣  ✣

gemeenschappelijke woordenschat en begrippen, ethisch besef en interne samenhang.

Code:

 • bevordert de interne samenhang;
 • zorgt voor een grotere herkenbaarheid naar buiten;
 • professionaliseert het vak- of interessegbied; en
 • kweekt en versterkt het ethisch besef, een ‘moreel klimaat’;
 • geeft een richtsnoer voor morele dilemma's

Het geheel te coderen, op de schrijven, te specificeren, te documenteren; en wel zodanig dat het zich voortdurend kan ontwikkelen en ontvouwen.

Neem bijvoorbeeld de Nederlandse grondwet of het Monopolyspel. Als je de speelregels eenmaal hebt, hoef je ze “slechts” te volgen en te handhaven. Echter, het ontwikkelen en opschrijven of “codificeren” van een elegant, gezond, zinnig en samenhangend geheel van speelregels is een secuur en tijdrovend werk waar veel creativiteit en doorzettingsvermogen voor nodig is.

Dus als je elegant materiaal voor opleidingen en trainingen nodig hebt voor een nieuwe manier van samenwerken en samenleven, dan vereist dat een enorme investering.

Voor kennis geldt delen is vermenigvuldigen, dus maak al die kennis, kunde en ervaring als open bron beschikbaar zodat iedereen die dat wil er uit kan putten. Bovendien dragen heel veel mensen ook bij aan de kwaliteit en het aanbod van die open bron, vergelijkbaar met zoiets als Wikipedia.

Van doorslaggevend belang daarbij is de kwaliteit van het geheel—de kwaliteit zonder naam—omdat elke afzonderlijke beschrijving van die kwaliteit altijd wel iets tekort doet aan die kwaliteit.

Daarom:

Vraag een huurling schrijver om een codex te ontwikkelen. Leef zelf de codex en houd elkaar met liefde, lef en leiderschap scherp op de codex.

✣  ✣  ✣✣  ✣  ✣Check:

Een goede codex:

 1. is duidelijk en ondubbelzinnig in bewoordingen, inhoud, aard en opzet en in motivering;
 2. overstijgt het niveau van de kersttoespraak en van de nieuwjaarsvoornemens;
 3. is duidelijke taal geschreven in gewoon Nederlands—geen wollige en hoogdravende prietpraat;
 4. bevat geen vanzelfsprekendheden en ook geen window dressing;
 5. is effectief en overtuigend zijn wanneer deze een breed draagvlak heeft binnen de gemeenschap;
 6. ontstaat van onderaf op basis van instemming;
 7. is inclusief, betrekt eenieder;
 8. overstijgt de belangen op korte termijn.

Krachten:

 1. mensen zijn vaak huiverig om er echt op aangesproken te worden;
 2. je verbinden met een codex kan juridisch aansprakelijkheden met zich meebrengen—een codex is flauwekul, wie iets te mekkeren heeft kan zich wenden tot de rechter;
 3. een code opstellen is prachtig, maar in de praktijk gelden heel andere normen dan ethische
 4. ethiek is leuk, maar het gaat uiteindelijk om de zaak! (zie het Enron debakel)
 5. mensen kunnen heel goed zelf op het rechte pad blijven, daar heb je geen code voor nodig!
 6. ben ik mijn broeders hoeder? Moet ik door middel van een code anderen op het rechte morele pad houden?

Een codex is er om aan te geven waaraan je jezelf wilt houden, niet om anderen in het gareel te houden. Houd elkaar desondanks met liefde, lef en leiderschap scherp op de codex.

Het proces van samen een codex opstellen door over morele uitgangspunten en dilemma’s te discussiëren is veel belangrijker voor het morele klimaat dan de uiteindelijke tekst zelf. “A code is nothing, coding is everything!”.

Veel parels, met name die zich richten op communicatie, brengen de vaak tegenstrijdige krachten ethisch met elkaar in balans en harmonie en leiden zo tot een helere situatie. temperatuurmeting is bijvoorbeeld een effectieve manier om gevoelige onderwerpen toch bespreekbaar te maken en terug te koppelen.