Strippenkaart

Uit Pareltaal
Naar navigatie springen Naar zoeken springenStrippenkaart-in-hand.png


…een project, een onderneming, een nieuwe ontwikkeling. Nog te pril om een heel team met vaste leden voor op te zetten. Kwartiermaken, zeg maar.

✣  ✣  ✣

Je wilt de talenten, kennis, kunde en ervaring van een free lancer inzetten voor een kortlopende klus op basis van vrijheid in verbondenheid. Een flexibele wederkerige zakelijke afspraak voor een korte klus met gezond commitment naar beide kanten en schappelijke tarieven die lager worden bij meer afname.


Daarom:

Koop een strippenkaart bij één of meer free lancers. Spreek een nultarief en een stapgrootte af waarmee het tarief aangepast wordt afhankelijk van het aantal afgenomen strippen.

✣  ✣  ✣

oprechte deelgeving is voor grotere trajecten waarbij op resultaat afgerekend dient te worden een mogelijke oplossing. Je kan ook overwegen om een eigen munteenheid te introduceren.


✣  ✣  ✣


Je wilt de kwaliteiten van een Zelfstandige Zonder Problemen (ZZP-er), free lancer of een anderzins vrij mens inzetten voor een belangrijk project op basis van een kortlopende afspraak.

Gemeenschappelijke wensen van opdrachtgever en free lancer:

 • eenvoudige, kortlopende en heldere zakelijke constructie;
 • redelijke tarieven;
 • flexibel inzetbaar;
 • kortlopend zakelijk contract;
 • je kan altijd, per omgaande, in harmonie en zonder gedoe van elkaar af;
 • effectief en efficiënt inzetten van elkaars tijd en energie;
 • bijeenkomsten en vergaderingen fris, energiek en productief houden;
 • focus op de bal houden.

Specifieke wensen opdrachtgever:

 • toewijding en loyaliteit aan het project;
 • continuiteit;
 • makkelijk te begroten;
 • betaalbaar;
 • inzet op basis van tijd en materiaal zonder het risico van oeverloos "uurtje factuurtje".

Specifieke wensen free lancer:

 • vrijblijvend verbonden zijn;
 • zorgeloos energie kunnen stoppen in het project;
 • redelijk voorspelbare inkomsten.

Inzet op korte termijn en zeer kortlopende klussen doen een beroep op de flexibileit van de free lancer. Agenda's dienen worden omgebogen en aangepast. Lopende zaken bij de free lancer worden ondergeschikt gemaakt aan de plotselinge nood. Kortom, behoorlijk wat gedoe. Maar er is wel een mouw aan te passen. En de tarieven zijn dan ook meestal wat hoger.

Voor langerlopende trajecten is het redelijk de tarieven overeenkomstig naar beneden bij te stellen. Voor beide partijen is het geheel namelijk een stuk voorspelbaarder. Da's voor beide partijen dus ook wat waard.

Speelregels:

 1. Afname strippen altijd in overleg, plus één basisstrip.
 2. Indien mogelijk vóóraf aantal strippen voor bepaalde activiteit afspreken.
 3. Bij activiteiten met een open einde (bijvoorbeeld een vergadering) achteraf aantal strippen berekenen en afstemmen.
 4. Strippenkaart is één jaar geldig na datum afname.
 5. Eén strip komt overeen met één uur werk, in te schatten door free lancer.
 6. Stem vóóraf het nultarief en stapgrootte af en bevestig schriftelijk.
 7. Stem, indien mogelijk, vóóraf de glasheldere acceptatiecriteria af en bevestig schriftelijk.
 8. Strippen op? Koop een nieuwe strippenkaart.
 9. Jaar om en niet alle strippen op? Da's uw ondernemersrisico. Scherper inkopen de volgende keer. De free lancer heeft ook moeten anticiperen op verwachte inzet en daarvoor ruimte gereserveerd.
 10. Omwisselen van strippenkaarten, geldig of ongeldig, ongebruikt of gedeeltelijk gebruikt, is niet mogelijk.
 11. Teruggave van geld is niet mogelijk.
 12. Doordat strippenkaarten onpersoonlijk zijn kunt u wel een ander blijmaken met (het restant van) uw strippenkaart—uiteraard tegen dezelfde voorwaarden. Dit moet je natuurlijk schriftelijk aan elkaar bevestigen.
 13. Je kan net zoveel strippenkaarten kopen als de free lancer tijd voor je kan en wil maken.
 14. Elke strippenkaart wordt uitgegeven—"verkocht"—door de free lancer en is een briefkaart met daarop:
  • datum overeenkomst (impliceert geldigheidstermijn);
  • aantal strippen;
  • kaartprijs;
  • verwijzing naar online voorwaarden;
  • handtekening akkoord voorwaarden opdrachtgever en -ontvanger

Een tiental strippenkaarten gebaseerd op zogenaamde Fibonacci getallen voelt goed en werkt prettig. Bijvoorbeeld: uitgaande van een nultarief van €100 per strip en een stapgrootte van €5 kan je de volgende strippenkaarten kopen:

kaart# stripprijs strippen kaartprijs
1 €145 1 €145
2 €140 2 €280
3 €135 3 €450
4 €130 5 €650
5 €125 8 €1.000
6 €120 13 €1.560
7 €115 21 €2.415
8 €115 34 €3.740
9 €105 55 €5.775
10 €100 89 €8.900

Bij de aanschaf van 8 strippen is het voordeel €160. En bij 89 strippen loopt het voordeel zelfs op tot €4005. Bovendien is het betalingsproces veel makkelijker: u betaalt in één keer en hoeft niet elk uurtje apart af te rekenen.

Voor drie strippen kan een free lancer zo een bijdrage leveren aan een projectvergadering van twee uur (twee strippen + één basisstrip). Negen strippen, en de free lancer draagt energiek bij aan een brainstormdag met je team op de hei (acht uur + één basisstrip). Voor 17 strippen krijg je een degelijk rapport dat de free lancer in twee dagen voor je schrijft (16 uur + één basisstrip). Met die ene basisstrip geef je de free lancer de ruimte en rechtvaardiging om een en ander netjes voor te bereiden en af te ronden.

Natuurlijk kan je ook op basis van resultaat werken. Schrijf dan verhalen en spreek het aantal strippen af waarvoor de free lancer het verhaal kan realiseren. Spreek vóóraf de glasheldere acceptatiecriteria af.

Langere trajecten

De strippenkaart is een prachtig middel voor korte, onzekere trajecten. Het maximaliseert de effectiviteit en minimaliseert het risico. Een mooi en lichtgwicht oplossing.

Voor langere trajecten en voor meer dan 50% inzet per week gedurende langere tijd werkt het beter om het traject in een aantal fases op te knippen en per fase een overeenkomst te maken op basis van risicoloos resultaat en rendement.

Toekomstige ontwikkeling

Het opzetten van een centraal uitgiftepunt voor strippenkaarten voor freelancers is een interessant toekomstperspectief. Dáár kunnen opdrachtgevers terecht, dát is het verkooppunt. Aangesloten freelancers betalen een fee daarvoor.


Motivatie

Bij krimp van de organisatie zijn het de ZZP’ers die de onderneming als eerste, vaak gedwongen, dienen te verlaten. Aangezien de ZZP’er zich dit waarschijnlijk zelf ook realiseert kan het werken als een extra motivatie. Daarnaast is het voor een ZZP’er essentieel dat zijn of haar goede naam niet geschaad wordt, wat gepaard zal gaan met gedrevenheid en een werklustige arbeidskracht.

de flexibiliteit binnen bedrijven toeneemt en de ZZP’ers de innovatie en productiviteit binnen een onderneming wel degelijk bevordert. Wie wil er niet een werknemer die voor de volle 100% achter zijn baan staat, extra gemotiveerd is om zijn imago en reputatie goed te houden en zelf beschikt over een ondernemende geest? Wat mij betreft vergroot zo’n werknemer de dynamiek en de kansen tot nieuwe inzichten. Het spreekt voor zich dat een ZZP’er niet bepaald gezien kan worden als een ware banenmotor, maar naast het feit dat hij of zij in ieder geval één baan creëert - namelijk die van zichzelf! – is de kans reëel dat het bedrijf verbetert en ook zal groeien.

http://www.expertlog.nl/2010/02/profiteer-van-de-zzper.html