Overleg:Blog en wiki voor administratiekantoor

Uit Pareltaal
Versie door Martien (overleg | bijdragen) op 12 aug 2008 om 10:01 (Zeitgeist verplaats van hoofdpagina naar overleg.)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Zeitgeist van deze pagina

 • Op 11 december 2007 schrijft Paul van Katwijk van Result op Freelance.nl dat hij op zoek is naar iemand die kan helpen met het opzetten van Blog en wikki voor administratie kantoor ... De behoefte is met name:
  Om zelfstandigen beter te informeren en een dialoog aan te gaan willen we een blog en/of Wikki aan de site toevoegen.
 • 12 december bellen Martien en Paul even kort. Paul meldt dat er met ingang van drie januari 2008 een marketeer aan boord komt die zich over dit project ontfermt. Martien belooft rond die tijd met een uitgebreidere e-mail te komen, maar stuurt een korte e-mail met een link naar deze Wikipagina met een levendige beschrijving van een mogelijk scenario. Zien is geloven.
 • 02 januari 2008 herinnerde Martien Paul nogmaals aan het contact van december, refererend aan Willem die m.i.v. 03 januari dit project onder zijn hoede heeft.
 • 07 januari 2008 stuurt Martien Paul wederom de email, nu voor Willem.
 • 14 februari 2008 stuurt Martien, omdat het nog steeds stil blijft, de email weer op, nu rechtstreeks t.a.v. Willem.
 • 04 maart 2008 klimt Martien, nu nog meer verbaasd en enigzins ontstemd, in de telefoon en belt Paul van Katwijk en stuurt Paul nogmaals de email; Paul belooft Willem aktief op de hoogte te brengen.
 • 04 maart 2008 stuurt Paul van Katwijk Willem een kattebel met Martien's email toegevoegd en met het verzoek e.e.a. op korte termijn op te pakken met Martien. Paul schrijft:
  Ik zou de website graag verrijken met iets a la een blog/wikki. We komen dan hoger bij Google en het maakt de site veel levendiger en informatiever voor de bezoekers. Ik weet ook zeker dat het de conversie verhoogd.
  We kunnen een freelancer inzetten om de boel inhoud te geven (ik heb nog paar gegadigden...).
  Zojuist sprak ik Martien hierover. Hij zou graag duidelijkheid hebben over een eventuele inzet van hem hierbij. Kan je met hem contact op nemen en hierover uitsluitsel geven?
  Tevens zou ik dit graag op niet al te lange termijn implementeren. Joni en Marije hierbij betrekken?
 • 05 maart 2008 laat Paul Martien weten dat Willem deze week met vakantie is en volgende week weer terug is.
 • 17 maart 2008 vraagt Paul via een email rechtstreeks aan Willem of hij contact op wil nemen met Martien; Martien krijgt een cc.
 • 25 maart 2008 neemt Willem eindelijk zelf rechtstreeks contact op met Martien; Martien update de Wiki met het logboek en stuurt Willem de link daar naar toe en is benieuwd hoe zich dit verder ontwikkelt.

redactie door derde

Korte samenvatting
3 jan 2008 09:33 (CET): Alle stelt vast dat Martien de wiki voor acquisitie gebruikt. Desondanks besluit hij de tekst door te lopen. 3 jan 2008 10:00 (CET): Martien is Alle dankbaar voor zijn wiki-iaans handelen. Hij licht enkele vormen van creatief taalgebruik toe. 3 jan 2008 15:12 (CET): Alle filosofeert over de spanning tussen met naam aangewezen auteurschap en het wiki-concept.

3 jan 2008 15:12 (CET)

redactie door derde
vorige|volgende

'

Alle 3 jan 2008 15:12 (CET) schrijft het volgende:


Ik vermoed dat Martien en ik elkaar vinden in de notie dat teksten, teksten van de (taal)gemeenschap zijn en niet het 'eigendom' van individuele personen. Er is wel de neiging de teksten aan individuen toe te rekenen, zodat de gemeenschap die individuen voor hun bijdrage kan honereren of ze erop aanspreken. Die neiging en het wiki-concept staan in een gespannen verhouding met elkaar. Aldoende zullen we de juiste weg moeten vinden.

Alle


3 jan 2008 10:00 (CET)

redactie door derde
vorige|volgende

'

Martien 3 jan 2008 10:44 (CET) schrijft het volgende:


Veel dank voor de scherpe blik van Alle. Ik gebruik deze Wiki inderdaad voor acquisitie en vraag me af of dat gepast is. Uiteindelijk wil ik naar een nieuw ecosysteem waarin alles "community owned" is door deelgenoten, mede-eigenaren en rentmeesters. Enige inkomsten vloeien dan ook in een gemeenschappelijk fonds. Vanuit dat fonds krijgen bijdragers aan bijvoorbeeld pareltaal dan weer een vergoeding voor hun bijdrage. En het onderhoud en de ontwikkeling van de gemeenschap als geheel en de benodigde infrastructuur en instrumenten worden ook vanuit dat fonds bedropen.

Een aantal redenen voor mij om toch op pareltaal een aanbieding aan een klant te doen zijn:

 1. Het vormt de basis voor een van de (hopelijk vele) levendige beschrijvingen die als voorbeeld en startpunt kunnen dienen voor gebruik van pareltaal.
 2. Het schept direct aandacht voor pareltaal.
 3. Het laat een mooie toepassing van gebruik van Wiki zien.
 4. Het genereert zo direct referenties naar parels, hetgeen (later) interessante informatie verschaft over het gebruik van die parels.
 5. Het is een mooie oefening om een aanbieding klantklaar te schrijven en zo ook de verschillende parels en hun samenhang te toetsen.

Ik zie ook deze tekst graag rijpen in het proces. Zo wordt die levendige beschrijving steeds beter. Uiteindelijk zie ik de tekst zich ontwikkelen naar een neutrale en onafhankelijke versie van die levendige beschrijving. En dat kan er dan een zijn die mensen helpt zelf een Wiki en weblog in te zetten voor hun projecten en realisatie van hun dromen.

Ik ben Alle bijzonder dankbaar voor sommige van de veranderingen, met name het verbeteren van typefouten en zinsconstructies.

Sommige tekst en sommige typefouten zijn opzettelijk. Zo is de term Wikki letterlijk aangehaald uit het oorspronkelijke bericht van de prospect. En zo gebruik ik ook expres "complex web" en "een community groei je". Een aantal woorden en constructies zijn dus met opzet zo gekozen. Die draai ik ook weer terug, waarbij ik de verbeteringen door Alle en anderen bewaard blijven.

Martien.


3 jan 2008 09:33 (CET)

redactie door derde
vorige|volgende

Alle stelt vast dat Martien de wiki voor acquisitie gebruikt. Desondanks besluit hij de tekst door te lopen.

Alle 3 jan 2008 09:33 (CET) schrijft het volgende:


De eigenaar van deze wiki, Martien van Steenbergen, gebruikt deze wiki op deze pagina als instrument om de werking van een wiki te laten zien. Hij doet dit echter als onderdeel van acquisitie van een klant.
Een wiki heeft in principe een openbaar karakter. Dit houdt in dat elke voorbijganger redactionele ingrepen kan doen. De tegenhanger hiervan is dat elke voorbijganger eerdere redactionele ingrepen weer ongedaan kan maken. Eerdere veranderingen blijven wel traceerbaar. Het specifieke doel van Martien werpt de vraag op of Martien ook deze tekst wil zien rijpen in dat proces, of dat hij zich onvoldoende realiseerde dat plaatsing op de wiki tot bemoeienis van derden kan leiden.
Ik reageer alsof het eerste Martien's bedoeling is. Ik meende enkele typfouten te zien, maar ook rezen er vraagtekens bij enkele zinsneden. Over het algemeen ben ik ook kwistiger met komma's. Natuurlijk verwacht ik niet dat Martien al mijn voorstellen overneemt. Maar ik meen er ook van uit te mogen gaan, dat hij niet integraal al mijn voorstellen verwerpt, door simpel de vorige versie te herstellen.

Alle