Beeldspraak

Uit Pareltaal
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


…de wens is de vader van de gedachte. Een aantal nieuwe ideeën en innovaties dienen zich aan.

✣  ✣  ✣

Je wilt jouw idee zo concreet mogelijk vorm geven zodat de recreatie en verspreiding ervan moeiteloos gaat, en daarmee het enthousiasme ervoor.

Beelden zijn een uitermate krachtige middelen die soms moeilijk getransformeerd kunnen worden. Tegelijkertijd kan je niets nieuws bereiken zonder daarbij een ondersteunend beeld te creëren (zelfs onbewust). Verbeelding heeft zowel betrekking op het maken van nieuwe beelden als het loslaten van bestaande beelden.

Spreken in beelden, metafoor en idioom is uitermate krachtig, helder, moeiteloos en effectief en blijft goed hangen. beeldspraak wakkert vaak de collectieve geest en het collectieve verlangen naar de zee aan.

Daarom:

Oefen je in het aandachtig en in detail bestuderen van dingen zodat je je bewust wordt van de goudmijn aan beelden die je vanaf je geboorte hebt verzameld zodat je ze makkelijk op kan roepen en ermee kan spelen om zo nieuwe beelden te vormen. begin met het eindresultaat en visualiseer het in een praatplaat.

✣  ✣  ✣✣  ✣  ✣


Bron: diverging uit Creativity Today, pagina 45.


Oefeningen voor verbeelding

Soms wordt een gesprek taai en kleurloos omdat het steeds maar over de inhoud gaat en nooit buiten het bekende stramien treedt. Het kan heel verfrissend zijn dat stramien, de kaders waarin je spreekt, zelf ter discussie te stellen. Een bekende, doeltreffende. manier daarvoor is een kwestie of inhoud te analyseren door middel van beeldtaal. Probeer zoveel mogelijk verschillende invalshoeken en manieren van kijken naar een onderwerp op te roepen, door er allerlei beelden en metaforen aan te verbinden. Beelden en metaforen kunnen de kleur, de lading en de essentie van een kwestie nauwkeurig duidelijk maken. Ook geven zij vaak een verrassend nieuw perspectief op de zaak.

Stappen

 1. Bepaal het thema, het gespreksonderwerp dat je wilt onderzoeken.
 2. Baken het enigszins af door er enkele contouren van te schetsen. Of laat bijvoorbeeld iedereen aan het begin er een bewering over uiten of een vraag over stellen. Wees in dit stadium niet te precies, het is beter 'duizend bloemen' te laten bloeien.
 3. Ga achtereenvolgens met elkaar na:
  1. Als je het onderwerp vergelijkt met muziek, wat is dat dan voor muziek?
  2. Als je de kwestie zou weergeven als een weerbericht, hoe zou dat luiden?
  3. Stel dat alle betrokkenen dieren of planten waren, hoe zou de situatie er dan uit zien? En wat zou er gebeuren?
  4. Wat zijn de cruciale details,in het verhaal? Kun je die uitvergroten?
  5. Hoe ziet de si tuatie eruit als je haar sterk simplificeert, de personen tot personages maakt en het verhaal tot een tragedie of tot een komedie?
  6. Hoe kijk je tegen de kwestie aan als je maffiabaas bent? Als je zeshonderd miljard euro tot je beschikking hebt? Als je moeder het voor het zeggen heeft?
  7. Kun je het verhaal weergeven als een sprookje (er was eens, … , zij leefden nog lang en gelukkig)?
  8. Kun je het verhaal weergeven in het traditionele verlossingsstramien van het christelijke wereldbeeld:
   • de situatie waarin wij leven is een dal van tranen (in welke zin is dit het dal van tranen?);
   • dat komt door onze eigen schuld (wat is de zonde?);
   • wij moeten dus tot inkeer komen en boete doen (wat is de boete, de penitentie, het offer dat we moeten brengen?);
   • dan zullen wij het eeuwige heil verwerven (wat houdt dat in?).
 4. Ga vervolgens met elkaar na wat de beelden zeggen over het thema. Welk beeld is het meest waarheidsgetrouw? Welk beeld geeft het beste inzicht?
 5. Ga eventueel ook na wat de beelden zeggen over de sprekers zelf (ambities, kwaliteiten, visie).
 6. Welke antwoorden ofbeweringen levert de analyse op?
 7. Geef een afsluitende samenvatting.

Literatuur

 • G. Lakoff, M. Johnson, Meraphors we live by. Chicago, Universiry of Chicago Press, 1996.
 • G. Morgan, Images oJorganizarion. Beverly Hills, Sage Publicarions, 1986.
 • Susan Sonrag, Ziekre a! .. metafoor. Baarn, Anthos, 1993 [1978/1989].

Socratische praktijkwijzer uit Vrije ruimte praktijkboek, p020, Jos Kessels, Erik Boers, Pieter Mostert (beeldspraak (alias beelden en metaforen)).