Schuur oprichten

Uit Pareltaal
Ga naar: navigatie, zoeken
Barn-raising-roof.jpg


…Een organisatie, gemeenschap, groep of team.

✣  ✣  ✣

Je wilt een gezonde en florerende wiki leven inblazen en daarmee kennis en werkende wijsheid vangen en cultiveren in een open sfeer en met een vrije structuur.

Een gebruikersgemeenschap dient te weten hoe de wiki werkt en hoe met elkaar te interacteren tijdens het werk.

Tijdens het schuur oprichten komt die gemeenschap op de afgesproken plek en tijd met z'n allen inhoud toevoegen aan de wiki. In je eentje lukt je dat namelijk niet. Bovendien versterkt het de gezonde gemeenschapszin en schept het ondersteunend netwerk waardoor de wiki in gebruik blijft.

schuur oprichten is een prachtige manier om een wiki te starten. Mensen raken hierdoor gewend aan de wiki en je krijgt een kritische massa aan inhoud in de wiki zodat mensen aangehaakt blijven en terugkomen.

Omdat iedereen er op hetzelfde moment aan werkt ontstaat er een sociaal netwerk waarin men elkaar ondersteund. Dat is essentieel om het vertrouwen te groeien en om enige misconcepties over de wiki uit de weg te ruimen.

Daarom:

Organiseer als toegewijd kampioen een tijd, een plek en de middelen waarop iedereen aan de wiki kan werken. Zorg voor lunch of snacks zodat iedereen de energie erin houden. Bepaal tijdens een kort overleg vooraf welke inhoud op de wiki dient te komen. Stel een basale organisatie van de inhoud vast en kom een aantal algemene conventies overeen die een gericht verdere ontwikkeling stimuleren.

✣  ✣  ✣

Richt je in de eerste fases op trekpleister die veel mensen trekt waardoor de zichtbaarheid en het gebruik toenemen. Organiseer een habitat jam aan de hand van schuurnominaties. Creëer draagvlak en leiding door de weg te banen voor een toegewijd kampioen. Verander je houding naar het staat op de wiki en versterk dat met de vraag waar staat het op de wiki?.


✣  ✣  ✣


Een slechte ontvangst en introductie is vaak een reden voor afhaken of vertrek. En dat is zonde, want het werven van één nieuw talent kost zo'n zevenhonderd tot twaalfhonderd euro. Daarbij is de deelgever in de eerste periode nog nauwelijks productief geweest. Om nog maar te zwijgen over de slechte verhalen die zo iemand over het initiatief kan verspreiden.

De meeste nieuwkomers nemen na drie weken al een principebesluit: wil ik blijven of kijk ik verder. Binnen een jaar is zestien procent vertrokken.[1]

Nieuwkomer—De meeste bedrijven realiseren zich niet dat medewerkers zich nog lang een nieuwkomer voelen. Het psychologische gewenningsproces neemt drie tot negen maanden in beslag. Een of twee introductiedagen zijn volstrekt onvoldoende.

Warm houden—Eén van de adviezen die Aardnoot » Toine Al werkgevers verder geeft, is het contact warm houden tussen het laatste (sollicitatie)gesprek en de eerste werkdag. Daar zit gemiddeld zo'n zes weken tussen. En dat is lang genoeg om een ander mooi aanbod te ontvangen én serieus te overwegen.

conventies

Voorbeelden van conventies voor een wiki:

Referenties

  1. Annemiek van Dongen in De deceptie van de eerste werkdag over “De Introductiegids” van Aardnoot » Toine Al

Web: BarinRainsing - Wiki Patterns