Zoek de zin op

Uit Pareltaal
Ga naar: navigatie, zoeken


…je hebt een pracht van een idee (eigenlijk heeft het idee jou).

✣  ✣  ✣

Je wilt dat jouw voorstellen en ideeën met enthousiasme omarmt worden.

…Het idee vraagt erom dat je je voor hem openstelt … Een dergelijke openheid vraagt veel inspanning. Je moet er maar net zin in hebben.

…er is altijd lust, betekenis, richting of nut aan ideeën te ontdekken. Daarmee kun je ze aantrekkelijk maken. De derde bijzonderheid is dat zin het vertrekpunt van ideeënverspreiding is. …

Zoek de zin op … Sell the sizzle, not the steak … Het moet besmettelijk worden. Je kunt hiervoor verschillende typen zin verkennen die elk idee in een wisselende verhouding bevat: De lust, de betekenis, de richting en het nut.

Daarom:

Vertaal de eigenschappen van jouw idee naar de behoeften en wensen van je doelgroep, op de facetten richting, betekenis, nut en lust en maak daar een rivierverhaal van. Zet het in de juiste kaders, want context geeft zin.

✣  ✣  ✣

zakelijke zin richt zich specifiek op de economische en financiële aspecten van zingeving.


✣  ✣  ✣ • Je zin krijgen? Geef de ander haar zin!
 • Macht is de kans anderen je zin te laten doen.
 • Macht uitoefenen? Geef de ander haar zin!
 • Zonder zin geen macht.
 • Macht:
  • is een vorm van ruil: wederkerige vervulling van behoefte. Die wederkerigheid schept een relatie, een verband tussen twee partijen
  • is stapelbaar (cumulatief);
  • is convertibel—je kan de ene macht uitwisselen tegen de ander.
 • Zaken in kaders plaatsen zodat ze er raad mee weten geeft zin.
 • Dus, kadering geeft zin.
 • Transcendentie:
  • stuwt de huidige zin (dus kaders) via een storm van creatieve destructie— via verhalen die de verbeeldingskracht aanspreken—in een nieuw kader en resulteert in nieuwe zingeving.
  • herkadert de zingeving.
 • Kader == context.
 • Context → zin → macht; context geeft zin; dus eigenlijk ook context geeft macht, maar dat klinkt agressiever en negatiever vanwege onze sterke associatie met averechtse macht.
 • Wijs iets af als je he niet zint.
 • Macht en zin hebben de volgende hoofdfacetten: sociaal, economisch, cognitief, politiek.
 • context geeft zin en de kracht van context zijn bepalend voor zingeving.

Zin

 • Chaos is vreemd en verlamd. Zingeven brengt orde in die chaos—ontologische verlatenheid—zodat je je geborgen en thuis voelt—ontologische geborgenheid.
 • De mens oriënteert zich op zinzin geeft richting.
 • Wij geven elkaar voortdurend zin. Zingeven is hetgeen de mens drijft.
 • Zingeven geeft symbolische macht:
  1. Gerechte macht:
   1. Vrijwillig
   2. Zinnig
   3. Verrijkt
   4. Geven
   5. Zin geven
  2. Averechte macht:
   1. Dwang, geweld
   2. Tegenzin, antizin
   3. Verarmd
   4. Nemen
   5. Zin wegnemen

==Zinwoorden

 • waanzin
 • onzin
 • tegenzin
 • zinloos
 • zinvol
 • volzin
 • zinnen
 • zinnig
 • zingeven
 • zingeving
 • zingever
 • bezinnen (bezint terwijl ge begint)
 • bezinning
 • zinkrijger
 • zingever
 • zintuig
 • zindag
 • zinderend
 • zinder
 • zindaar
 • ontzinnen
 • antizin
 • zinkaderen (kaderen geeft zin, net zoals context geeft zin
Feiten over Zoek de zin op
AuteurGebruiker:Martien +
Daarom in één regelMaak een ‘rivierverhaal’ van richting, betekenis, nut en lust van jouw voorstel. +
Is een parelRivierverhaal +, Context geeft zin +, Zakelijke zin +, Context geeft macht +, Kracht van context + en Bezint terwijl ge begint +
ThemaCommuniceren +, Creëren +, Veranderen + en Zingeven +
Wens in één regelJe wilt dat jouw voorstellen en ideeën met enthousiasme omarmt worden. +