Grote wendbare zwerm

Uit Pareltaal
Ga naar: navigatie, zoeken


…in de bestaande organisatie ontstaan van onderaf allerlei initiatieven om agile te gaan werken. Ondertussen heeft de leiding ook de smaak te pakken gekregen en worstelt nu met de vraag hoe de transformatie opgeschaald kan worden.

✣  ✣  ✣

Organisatiebreed opschalen van agile praktijken in grote organisaties zodat de organisatie zich om haar klantbehoeften heen kan vouwen.

Krachten:

  • Organisaties denken en werken meer in projecten dan in producten of het vervullen van behoeften.
  • Organisaties hebben een natuurlijke neiging om zich te ordenen naar technische of technologische componenten.
  • De wet van conway verhindert een effectieve en vereiste hervorming van de bestaande organisatie; de nieuwe architectuur dreigt daardoor gelijkvormig aan de bestaande te worden.
  • De huidige manier van werken voelt vertrouwd en comfortabel.
  • Overschakelen naar een nieuwe wijze van organisatie voelt vreemd en onwennig. Hierdoor ontstaat weerstand en verzet.
  • Mensen vallen snel terug in hun bestaande patronen.
  • stabiele teams en hun voorspelbaarheid maken het voor de leiding mogelijk en makkelijker om zich meer strategisch te richten.
  • stabiele teams faciliteren beslissers dichtbij de actie en een hogere mate van autonomie.
  • stabiele teams laten zich het makkelijkst als een zwerm sturen door prikkels van buitenaf: context geeft zin en uitdagend kerndoel geeft een zwerm van stabiele teams richting.

Daarom:

Schets de nieuwe organisatie als een zwerm van personateams waarbij een cluster van personateams zich richt op een specifiek waardegebied voor de klant.

✣  ✣  ✣✣  ✣  ✣

AuteurMartien van Steenbergen +
Daarom in één regelOntwerp de chaorganisatie als een zwerm van personateams, elke zwerm gericht op een specifiek aadachtsgebied dat waarde creëert voor de klant. +
Is een parelWet van conway +, Stabiele teams +, Beslissers dichtbij de actie +, Context geeft zin +, Uitdagend kerndoel + en Personateams +
ThemaGemeenschappen +, Leiden +, Organiseren +, Samenwerken +, Scrum + en Veranderen +
Wens in één regelOrganisatiebreed opschalen van agile praktijken in grote organisaties zodat de organisatie zich om de behoeften van haar klanten heen kan vouwen. +