Oester

Uit Pareltaal
Naar navigatie springen Naar zoeken springenOester.jpg
Martien vist zich te pletter aan parels. Veel werk.

…je bent parelvisser en je vindt dagelijks nieuwe parels die je in de pareltaal wilt verweven.

✣  ✣  ✣

parels op een eenvoudige, efficiënte en licht gestructureerde manier cultiveren versnelt de groei van de pareltaal terwijl het geheel consistent blijft.

Een oester vangt kleine korreltjes die soms als verontreiniging worden aangezien. De oester weet er echter meestal een prachtige Oester van te maken.

parels als losse tekst intikken, terwijl iedereen zijn eigen conventies heeft leidt tot een kakafonie. Structuur en metadata leiden de ontwikkeling in goede banen en maken het mogelijk om het geheel vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken. Ook het bewerken en onderhouden van de pareltaal als geheel wordt daarmee een stuk praktischer.

Daarom:

Vang het eerste begin van een parel in het formaat van de oester en cultiveer de parel zo tot een volwaardige en prachtige parel die volledig tot zijn recht komt in de pareltaal. Vul de Oester aan met een bronvermelding.

✣  ✣  ✣


Martien wordt steeds handiger en blijer naarmate hij de pareltaal ziet groeien. Met name nu anderen langzaam en zeker ook parels toevoegen.

✣  ✣  ✣Een parel maken met het oestersjabloon

De echte oester is een Wikisjabloon.

Neem de volgende tekst over in jouw parelpagina en vul het in volgens de toelichting die bij parel beschreven staat:

{{Oester
|stadium=
|beeld=
|proloog=
|context=
|wens=
|toelichting=
|daarom=
|nieuw=
|epiloog=
}}

Vul het einde van de Oester aan met bronvermedling.

Giet parels in het formaat van de oester

Vanwege de eenvoud en helderheid wordt elke parel beschreven volgens hetzelfde formaat. Elke parel wordt in de oester gegoten. Dit is een vrije structuur die het makkelijk maakt parels te beschrijven. Het leidt tot een consistente en samenhangende layout en stijl en zorgt voor maximale samenhang en minimale koppeling. Vul de verschillende parameters van de oester als volgt in:

Het eerste deel van de oester wordt binnen een sjabloon geplaatst. De structuur is te vinden bij de sjabloon zelf (sjabloon:oester) of onder de navigatie-knop 'Hulp' (links van deze tekst). De schrijver vult een aantal variabelen.

Het tweede gedeelte volgt na deze sjabloon. Dit gedeelte kent een geheel vrije opbouw.

Het eerste gedeelte: de oester-sjabloon

stadium: Elke parel doorloopt bepaalde ontwikkelstadia.
beeld: Elke parel heeft een foto die de parel treffend illustreert. Altijd met mensen en uit het leven gegrepen: dus echt, authentiek, niet geposeerd. Vul hier de bestandsnaam van de foto (zonder Afbeelding: ervoor). Zorg voor afgeronde hoeken met een radius van 6 pixels (of punten); zie ook de Pareltaal huisstijl.
proloog: Hier kan een korte anecdote komen—uit het leven gegrepen. Dit is een sprekend voorbeeld van een ervaring die toepasselijk is voor de parel. Deze proloog is optioneel.
context: Elke parel heeft een inleidende paragraaf van twee tot drie zinnen die de context of situatie beschrijven, waarop de parel is toegeschreven. In deze bepaalde situatie ben je uit op de vervulling van je wens of de oplossing van je probleem. De context geeft de betekenis aan deze parel. Als het goed is, kan je deze situatie in één oogopslag herkennen. In de context staan regelmatig verwijzingen naar andere parels die verwant zijn aan de beschreven parel. De parels versterken elkaar over en weer.
wens: Na de context volgt een kopregel, vetgedrukt. Deze kopregel geeft de essentie van de wens weer in een of twee zinnen. Zie je de parel als oplossing voor een probleem? Smelt deze hier om in een wens (het positief tegenovergestelde).
toelichting: Hier kan in maximaal drie korte paragrafen wat meer toelichting komen en een beschrijving of opsomming van de verschillende krachten die in de huidige situatie een rol spelen.
daarom: Vervolgens, wederom vetgedrukt, zoals de kopregel, komt de vervulling—het hart van de parel—die het veld van fysieke en sociale relaties beschrijft die nodig zijn om de wens te vervullen. Deze vervulling wordt altijd in de vorm van een instructie geformuleerd—zodat je precies weet wat je moet doen om de wens te realiseren. Beperk je tot drie tot vijf korte zinnen. Meer uitleg en diepgang kan je eventueel in het tweede, niet-oester gedeelte van de parel kwijt.
nieuw: Door het gebruik van een parel kom je in een nieuwe situatie of context. Daar zijn de krachten anders en kunnen weer andere parels bijdragen aan groei. De andere, genoemde parels versterken de huidige parel in de nieuwe situatie. Zo groeit het geheel uit tot een levendige pareltaal.
epiloog: Tot slot kan een korte anecdote geschreven worden—uit het leven gegrepen. Het is een sprekend voorbeeld van een ervaring of verbeelding van een dergelijke ervaring waarin de wens vervuld is. De anecdote illustreert de nieuwe situatie.
auteur: De oorspronkelijke auteur van de Oester. Bij meerdere auteurs, de primaire trekker of bedenker van de Oester. parels verschijnen vanzelf op de specifieke categoriepagina van de auteur.
codeur: Degene die de Oester heeft beschreven. Vaak de oorspronkelijke auteur, maar niet altijd. Soms oppert de auteur de Oester, maar doet er vervolgens niets mee. Voel je je toch geroepen om de Oester te beschrijven, ook al is het slechts in kiemvorm, noem jouw naam dan als codeur en weet dat code is poëzie en code is niets, coderen is alles. parels verschijnen vanzelf op de specifieke categoriepagina van de codeur.
bron: De oorspronkelijke bron van de Oester. Veel parels hebben hun bron in een—vaak Engelstalige—patroontaal of "pattern language". parels verschijnen vanzelf op de specifieke categoriepagina van deze bron.
pagina: Optioneel het paginanummer van de bron waar de parel beschreven staat.
vertaler: De oorspronkelijke vertaler van de Oester. Bij meerdere vertalers, de eerste vertaler van de Oester. parels verschijnen vanzelf op de specifieke categoriepagina van de vertaler.
pattern: De naam van oorspronkelijke, meestal Engesltalige, pattern zodat je de bron er snel weer bij kunt zoeken.

Het tweede gedeelte van de oester

Na de sjabloon waarin de parels kernachtig en in een gelijk patroon worden beschreven, is er alle ruimte om in een eigen vorm een en ander toe te lichten. Of om verder aanvullend materiaal te leveren.

Vrije structuur leidt tot één geheel

Waarom deze structuur?

  • Ten eerste, om elke parel met andere parels te verbinden, naar vorm en inhoud, zodat de verzameling van alle parels een taal vormt. Met deze pareltaal kan je zelf een oneindige variëteit van combinaties scheppen.
  • Ten tweede, om de wens en haar parel-vervulling kernachtig te presenteren. Hierdoor blijft helder wat de kern van de parel is tijdens het wordingsproces.