Overleg gebruiker:Alle van Meeteren

Uit Pareltaal
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Onderzoek internetgesprek

Onderzoek internetgesprek 17 dec 2007 16:04 (CET): Nav een gesprek tussen Martien en Alle startte Alle een onderzoek naar het verloop van het internetgesprek via andere middelen dan de nieuwsgroep.

Onderzoek internetgesprek 17 dec 2007 16:04 (CET)

Onderzoek internetgesprek
vorige|volgende

Nav een gesprek tussen Martien en Alle startte Alle een onderzoek naar het verloop van het internetgesprek via andere middelen dan de nieuwsgroep.

Alle schrijft het volgende:


Forum aandeelhouders.JPG Op 4 december 2007 besloot ik een onderzoekje te doen naar het verloop van internetgesprekken op forums e.d. op het moment. De aanleiding is een gesprek dat ik had met Martien over mijn idee van een parel draadvoorzitten. Ik zie het idee toegepast op nieuwsgroepen. Martien wil het breder zien. Ik ging naar een startpagina voor forums. En prikte voor mijn onderzoekje bovenstaand forum. Aandeelhouders lijken mij een redelijk serieus publiek. Ik zag ook een wat langere draad op dit forum. De discussie gaat over Versatel. Wat ik prik heeft als titel 'doorlopende discussie', de discussie startte op 12 februari 2007, en omvat op het moment van mijn onderzoek 311 bijdragen.
Anders dan bij een nieuwsgroep tref ik geen overzicht (draad) aan waarbinnen de diverse berichten aan elkaar gekoppeld zijn, al naar gelang wie er op welk bericht reageert. Ik zocht naar de mogelijkheid een draad-presentatie op te roepen, maar kon deze niet vinden.
Wel zag ik dat ik kon wisselen tussen het eerste bericht als eerste, of het nieuwste bericht als eerste.
Ik zie dat er gebruik gemaakt wordt van citaten. De manier waarop deze worden gepresenteerd is sterker dan zoals ze op een nieuwsgroep worden ingebakken. Maar ik vind het even moeilijk om als bezoeker met die citaten om te gaan. Vanaf de afstand tussen mij en de actieve participanten aan het gesprek, lijkt het of het leven uit die citaten is gezogen.
Mijn voorlopige conclusie: ik zie niet waarom een forum voor implementatie van het draadvoorzitten de voorkeur zou moeten krijgen boven de nieuwsgroep, behalve dan dat de facilitators van een forum het instrument dat voor draadvoorzitten nodig is, misschien willen financieren, terwijl er voor nieuwsgroepen geen facilitators zijn, waarvan enige kapitaalkracht verwacht kan worden.Structuur op de overleg-pagina

Structuur op de overleg-pagina 17 dec 2007 16:04 (CET): Alle legt zijn ideeen voor over structurering van de overleg-pagina.


Structuur op de overleg-pagina 17 dec 2007 16:04 (CET)

Structuur op de overleg-pagina
vorige|volgende

Alle legt zijn ideeen voor over structurering van de overleg-pagina.

Alle schrijft het volgende:


Martien,

We hadden het kort even over de behoefte het overleg op de overleg-pagina's te structureren.
Ik ben er een voorstander van om een reactie niet onder een voorgaande tekst te plaatsen, maar erboven. Het lijkt natuurlijk onder de vorige tekst de reactie te plaatsen en niet erboven. Maar het gevaar is groot dat op deze manier het oudere dat minder relevant wordt als gevolg van latere veranderingen, de belangrijke bovenste plaatsen op de pagina blijft innemen, tenzij iemand (wie?) beslist dat de tekst niet meer relevant is.
Ook weet wie bij het gesprek betrokken is, vaak wel wat er eerder geschreven is, maar niet wat er nieuw is bijgekomen. Hij moet door de eerdere teksten heenscrollen om dat nieuwe te bereiken.
Om diegene ter wille te zijn die wat afstand hebben van een gesprek, pleit ik ervoor een verzameling links aan te leggen boven elk gesprek, die voeren naar de diverse bijdragen, met een korte beschrijving van de bijdrage. Daarnaast leg ik je het idee voor elke nieuwe bijdrage te laten beginnen met een gespreksverslag. Dit is een tekst die een bijdrage erft van de vorige bijdrage, en die door de schrijver van de nieuwe bijdrage wordt geactualiseerd.
Degene die het gespreksverslag mag zo subjectief zijn als hij wil, in mijn ogen. De nog steeds aanwezige tekst, de voorafgaande gespreksverslagen, het feit dat de volgende schrijver het gespreksverslag weer naar zijn smaak mag aanpassen, maken het overbodig naar objectiviteit te streven. Indien niet gemeten hoeft te worden aan iets dat men meent te delen, wordt de bijdrage aan het gespreksverslag heel informatief, maar zonder die informatie meteen op de agenda te plaatsen.

Alle


Vragen Pareltaal en eerste parels

 1. Vragen Pareltaal en eerste parels 1 17 dec 2007 16:04 (CET): Martien vroeg op 2 dec 2007 Alle nadere dingen over de Pareltaal.
 2. Vragen Pareltaal en eerste parels 17 dec 2007 16:04 (CET): Alle reageerde.


Vragen Pareltaal en eerste parels 17 dec 2007 16:04 (CET)

Vragen Pareltaal en eerste parels
vorige|volgende

Martien stelde een aantal vragen naar aanleiding van de werkzaamheden van Alle op Pareltaal.nl

Alle schrijft het volgende:


Martien,

Als voorbereiding op ons gesprek vuur je een aantal vragen op mij af. Ik bereid een antwoord hier al voor.

Op je vragen over de Pareltaal zelf kan ik nog geen antwoord geven. Wat ik fijn vond is dat de pareltaal leidde tot een heldere vormgeving van mijn ideeen. Ik zie nog niet wat de pareltaal een taal zou maken. Ik besefte dat de referenties naar Socrates en Plato geen anecdotes waren uit het leven, zoals jij ze ziet. Ik kwam even tot niets beters. Maar moet de proloog steeds 'histoire petite' zijn? Het maakt de parel misschien levendiger, maar brengt het wel naar de essentie van de parel?

Ik experimenteerde met een parel bovenin, omdat ik het onevenwichtig vond dat aan een beginnende parel nog niet te zien was dat het om een parel ging. Ik verwijderde deze weer, toen ik zag dat het storend werkt bij het beeld van een verder gegroeide parel. De parel onderin stel ik voor als afsluitend statement.

Ik dacht de fundamenten van de Pareltaal te begrijpen, maar begrip ontstaat grondiger als men handelt, met alle vallen en opstaan dat daarbij hoort, volgens mij. Ik was mij ervan bewust dat ik jou verrassingen zou bezorgen, maar dan moeten we daar maar over praten. Ik wil graag leren, maar ben ook behept met enige eigenwijsheid. Op bepaalde punten ben ik wat stug. Met foto's heb ik weinig, mijn taal neigt naar het formele. Nadelen die binnen een wiki-omgeving door anderen weggenomen kunnen worden. Ik ben misschien eigenaar van de ideeen achter de door mij toegevoegde parels, maar zeker niet van de gekozen vorm.

Je hebt mijn zegen als je de pareltaal commercieel weet uit te baten. Als je meent dat mijn bijdragen behulpzaam zijn geweest, zul je ongetwijfeld tot wederdienst bereid zijn.

Nieuwsgroepen zijn in mijn ogen een nagenoeg vergeten fenomeen. Het is voornamelijk nog een middel om bestanden aan anderen beschikbaar te stellen. Er liggen echter diamanten in klaar om gedolven te worden. Het is een open en dynamisch systeem voor intermenselijk contact. Het is bijvoorbeeld meer dialogisch ingesteld dat de forums die ik ken. Op het moment neemt het gebruik van nieuwsgroepen af, juist omdat men geen goed gebruik weet te maken van die openheid en dynamiek. Ik heb idee hoe wel gebruik te maken van die openheid en dynamiek. Als jij na bestudering van mijn ideeen hierover van mening bent dat het zelfde ook is te implementeren in latere methoden en technieken, dan hoor ik dat graag. Zolang ik de voordelen van die latere methoden en technieken ten opzichte van nieuwsgroepen niet zie, zal ik ze niet voor nieuwsgroepen inruilen, in mijn streven het internetgesprek te verbeteren. Er is veel waan van de dag. Ik wil daar niet achteraan hollen. Eens zal blijken dat ik voorop loop van iets dat goed is.

Ik kwam op het idee sieraad, omdat ik mijn draad-voorzitters idee niet kon presenteren als 'nieuwsgroep'. De nieuwsgroep gaat er aan vooraf. Het is al een bestaande parel. De met de nieuwsgroep verbonden parels voorzag ik van dezelfde afbeelding om de pagina's met elkaar te laten rijmen. Ik wil voorstellen om een dergelijk sieraad niet uitgebreid op Pareltaal.nl te beschrijven, maar relevante verwijzingen te geven naar goede informatie erover.

Eigenlijk had ik de pagina draadvoorzitten, draadvoorzitter willen noemen, maar ik verspeelde die naam bij mijn denken over 'nieuwsgroep'. Kun je de naam weer beschikbaar maken? 'Draad' is ontleend aan 'thread', de naam die wordt gegeven aan de reeks aan elkaar gekoppelde berichten die een gesprek vormen. 'Voorzitter' omdat het gaat om kanaliseren van het gesprek door een persoon. Je mag het met de zeepkist vergelijken, alleen op de zeepkist staat een persoon te spreken. Hier spreekt iedereen, en is de voorzitter meer een archivaris, hij rubriceert op een betekenisvolle manier.

Als je nieuwsgroepen kent zou je de wens ervaren achter 'Iedereen geeft een verslag van de door hem gelezen tekst'. Op het moment gaat men met elkaars teksten om alsof men met elkaar in gesprek is. Alle reflectie waartoe een tekst een kans biedt, lijkt te ontbreken.

Misschien dat er goede anecdotes hierover in mij opduiken, tijdens ons gesprek morgen.

De pro-actieve ombudsman is hier nog slechts een lege huls, inderdaad. Ik wil er de komende tijd iets beters van maken. Dan verwijs ik Pieter Winsemius naar deze parels, in vervolg op mijn ontmoeting gisteren met hem, waarin hij mij uitnodigde hem mijn ideeen voor te leggen per e-mail. Ik nam deel aan een denktank waarmee hij een geschrift voorbereid, en probeerde mijn ideeen in die denktank mee te laten draaien.

Mijn vragen aan jou zullen morgen in ons gesprek gestalte krijgen, verwacht ik.

Alle


Vragen Pareltaal en eerste parels 1 17 dec 2007 16:04 (CET)

Vragen Pareltaal en eerste parels
vorige|volgende

Martien vroeg op 2 dec 2007 Alle nadere dingen over de Pareltaal.

Martien schrijft het volgende:


Hoi Alle,

Mooi dat je zo voortvarend aan de slag bent met pareltaal. Ter voorbereiding aan ozne ont-moeting van morgen alvast een trits vragen en opmerkingen van mijn kant. Ik neem aan dat jij er ook wel een setje hebt voor mij…

 1. wat vind je van pareltaal?
 2. wat kun je ermee?
 3. wat is er goed?
 4. wat kan er beter?
 5. wat leer je?
 6. wat puzzelt je nog?
 7. heb je parel goed doorgelezen?
  1. de quotes over/van Plato en Socrates ervaar ik niet als anecdotes uit het leven gegrepen—waargebeurde verhalen uit het nu.
 8. waarom een afbeelding van een parel bij elke parel, zowel bovenin als onderin?
 9. heb je gezien en gelezen:
  1. Pareltaal/huisttijl
  2. levende beelden
  3. pareltaal/schrijfwijzer
 10. 'k wil op een gegeven moment de markt in met pareltaal
 11. nieuwsgroepen
  1. waarom zo'n focus op nieuwsgroepen?
  2. hoe intensief worden nieuwsgroepen nog gebruikt?
  3. m.n. in vgl. met weblogs, fora en rss-feeds; m.i. zijn nieuwsgroepen achterhaald en worden ze niet of nauwlijks gebruikt
 12. waarom telkens Afbeelding:Nieuwsgroep.jpg gebruiken op:
  1. nieuwsgroep
  2. draadvoorzitten
  3. gespreksverslag
  4. pro-actieve ombudsman
 13. nut en noodzaak van sieraad is mij nog onduidelijk
 14. nieuwsgroep
  1. Is nog lang geen vrucht zo te zien; vereist nog wel wat werk
 15. draadvoorzitten
  1. hoe kom je aan deze naam voor de parel? wat betekent de naam?
  2. is dit vergelijkbaar met zeepkist?
 16. gespreksverslag
  1. Wat is de wens in "Iedereen geeft een verslag van de door hem gelezen tekst." Of het probleem?
  2. Heb je een mooi voorbeeld van voor en na (anecdotes)?!
 17. pro-actieve ombudsman
  1. Is nog slechts een lege huls zie ik