Categorie:Jini Community Pattern Language

Uit Pareltaal
Ga naar: navigatie, zoeken

De Jini Community Pattern Language is eind negentiger jaren ontworpen voor het laten ontkiemen, groeien en bloeien van de Jini Community. patronen uit die patroontaal die de basis vormen voor de vertaling naar parels in deze pareltaal verzamelen zich hier.

The first group focuses on some very general principles about the process of organizing the Jini Com- munity. The patterns in this group are:

The next group of patterns focus on how the organization will need to create a new marketplace and what the value added might be for companies.

How to achieve fairness in the functioning of the Jini Community is the focus of the next set of pat- terns.

Next are several patterns concerned with various ways community members will develop products.

Finally there are the patterns concerned with building quality and stability into Jini services. These include a number of patterns that generate Open Source and Community Source development.


gathering requirements verzamelen van eisen evolve the community ontwikkel de gemeenschap
organization follows activities organisatie volgt activiteiten adaptable organization aanpasbare organisatie
on-the-fly adaptation bezint terwijl ge begint organization follows geography organisatie volg geografie
decision-makers near the action beslissers dichtbij de actie decision-makers with broad oversight beslissers met breed overzicht
go whole hog tot aan het gaatje dangerous waterhole gevaarlijke drinkplaats
grow the market groei de markt encourage diversity in emerging marketplaces laat duizend bloemen bloeien
let the market decide laat de markt beslissen short time to market korte time to market
coalitions form markets verbond vormt markt strengthen the brand sterk merk
make the most of the least maak het meeste van het minste drop barriers slecht barrières
the heft of quality potige kwaliteit give away the least expected niet verwacht, toch gekregen
fair processes billijk proces checks and balances checks and balances
protect the weak bescherm de zwakken right to appeal instemming
no distinguished members geen voorname leden appeals to supermajority beroep op supermeerderheid
information flows everywhere informatie stroomt overal ratification/community approval gemeenschappelijke bekrachtiging
proportional votes proportionele stemmen senatorial votes senatorische stemmen
cut and run pak en ren microcosm microcosmos
make a standard zet een standaard single-source specification creation enkelvoudige bron specificatiecreatie
multiple-source specification creation meervoudige bron specificatiecreatie compelling idea onweerstaanbaar idee
levels of maturity niveaus van volwassenheid reward stability beloon stabiliteit
peers ensure quality gelijken garanderen kwaliteit peer review gelijken recenseren
community ensures completeness gemeenschap borgt volledigheid shepherds ensure architecture herders borgen architectuur
shepherd panel herderspanel grow your shepherds groei je herders
shepherd code of ethics ethische code voor herders community reviews shepherds gemeenschap keurt herders
community controls development gemeenschap bestuurt ontwikkeling safe place to share veilige plaats om te delen
compatibility logo logo van uitwisselbaarheid every bug is trivial to someone elk defect is voor iemand vanzelfsprekend
survival of the fittest meest fitte overleeft scratch your own itch krab je eigen jeuk
work in your own medium werk in je eigen medium continuous releases continue vrijgaves

Pagina’s in categorie "Jini Community Pattern Language"

Deze categorie bevat de volgende 5 pagina’s, van in totaal 5.

Is een parelParels +, Pareltaal +, Verzamelen van eisen +, Ontwikkel de gemeenschap +, Organisatie volgt activiteiten +, Aanpasbare organisatie +, Bezint terwijl ge begint +, Organisatie volg geografie +, Beslissers dichtbij de actie +, Beslissers met breed overzicht +, Tot aan het gaatje +, Gevaarlijke drinkplaats +, Groei de markt +, Laat duizend bloemen bloeien +, Laat de markt beslissen +, Korte time to market +, Verbond vormt markt +, Sterk merk +, Maak het meeste van het minste +, Slecht barrières +, Potige kwaliteit +, Niet verwacht, toch gekregen +, Billijk proces +, Checks and balances +, Bescherm de zwakken +, Instemming +, Geen voorname leden +, Beroep op supermeerderheid +, Informatie stroomt overal +, Gemeenschappelijke bekrachtiging +, Proportionele stemmen +, Senatorische stemmen +, Pak en ren +, Microcosmos +, Zet een standaard +, Enkelvoudige bron specificatiecreatie +, Meervoudige bron specificatiecreatie +, Onweerstaanbaar idee +, Niveaus van volwassenheid +, Beloon stabiliteit +, Gelijken garanderen kwaliteit +, Gelijken recenseren +, Gemeenschap borgt volledigheid +, Herders borgen architectuur +, Herderspanel +, Groei je herders +, Ethische code voor herders +, Gemeenschap keurt herders +, Gemeenschap bestuurt ontwikkeling +, Veilige plaats om te delen +, Logo van uitwisselbaarheid +, Elk defect is voor iemand vanzelfsprekend +, Meest fitte overleeft +, Krab je eigen jeuk +, Werk in je eigen medium + en Continue vrijgaves +