Op eigenschap zoeken

Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Daarom in één regel" met waarde "Breng je idee naar buiten, publiceer idee en gat het meteen bouwen". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 25 resultaten vanaf #1.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

   (Breng je idee naar buiten, publiceer idee en gat het meteen bouwen)
  • Claim jouw lumineus idee  + (Breng je idee naar buiten, publiceer idee en gat het meteen bouwen.)
  • Doel & kernresultaten  + (Co-creëer maximaal drie opgerekte doelen met elke drie toetsbare kernresultaten en houd elkaar er voortdurend scherp op.)
  • Argument map  + (Collect and cluster all arguments for and against in a tree-shaped structure on a single A3 sheet of paper.)
  • Logo van uitwisselbaarheid  + (Creëer een logo dat uitwisselbaarheid kenmerkt en vereist. Handhaaf die uitwisselbaarheid. Betaal de handhaving uit de contributie die je vraagt voor gebruik van het logo.)
  • Boembuffer  + (Creëer een minimale storingsbuffer en staak alle werkzaamheden zodra ze dreigt over te lopen.)
  • Radicaal open  + (Creëer een veilige plaats om te delen en geef alles een kans en beschouw elk idee als een vonk.)
  • Delen is vermenigvuldigen  + (Deel alle relevantie informatie vrij en volledig en met iedereen, tenzij dit het vertrouwen schendt of de levensvatbaarheid en gezondheid schaadt of in gevaar brengt.)
  • Temperatuurmeting  + (Deel je waardering, nieuwe informatie, puzzels, voorstellen en wensen met de ander.)
  • Grootse gevaarlijke gedurfde doel  + (Definieer een groots gevaarlijk gedurfd groepsdoel in lijn met de visie als kompas.)
  • Zien is geloven  + (Demonstreer wat je hebt gemaakt zodat je erachter komt wat je het best aan de volgende versie kan toevoegen.)
  • Uitblinkgids  + (Documenteer beginselen en praktijken voor al je kernactiviteiten in een begrijpelijke uitblinkgids.)
  • Proef op de som  + (Doe een experiment voor een bepaalde tijd en evalueer de resultaten.)
  • Tot aan het gaatje  + (Doe het juiste tot het maximum mogelijke en ga tot het uiterste waartoe je in staat bent.)
  • Leidend voorbeeld  + (Doe wat je zegt op zo'n manier dat anderen er een voorbeeld aan kunnen nemen.)
  • Vloeimeester  + (Formeer en koester een kernteam, gepokt en gemazeld in agile & lean, dat aansprakelijk is voor het vloeiend en plezierig verlopen van projecten.)
  • Startformulering  + (Formuleer tijdens de start van een brainstorm een inspirerend en prikkelend meetbaar doel als een vraag die ertoe doet.)
  • Vrijgeld  + (Gebruik een modulair geldsysteem dat samenwerking en diversiteit verkiest boven concurrentie en efficiency.)
  • Seizoenslag  + (Gebruik een seizoen als basis voor een ontwikkelepisode.)
  • Idioom  + (Gebruik idioom voor de naam van een parel en laat de taal zo stromen.)
  • Waardeteams  + (Gebruik levendige persona's als primaire organisatiestructuur.)
  • Vissenkomdialoog  + (Gebruik vijf stoelen en een spreekstok als rotonde voor een goed gesprek.)
  • Metafoor  + (Gebruik zorgvuldig en spaarzaam metaforen.)
  • Effectieve zwerm  + (Gedraag je als een zwerm bijen.)
  • Herwaardering achteraf  + (Geef de ontvanger de gelegenheid na afloop jouw resultaten te herwaarderen en stuur een overeenkomstige credit- of debetfactuur.)
  • Waardering achteraf  + (Geef de ontvanger de gelegenheid na afloop jouw resultaten te herwaarderen en stuur een overeenkomstige credit- of debetfactuur.)