Op eigenschap zoeken

Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Wens in één regel" met waarde "Taal inzetten om het geheel te koesteren en zich te laten ontvouwen". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 25 resultaten vanaf #1.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

 • Comfortabele projectomvang  + (Maximaal rendement, dus minimale investeringen en risico combineren met maximale opbrengsten.)
 • Verhalenhakker  + (Maximale doorstroom van waardevolle items.)
 • Voel de wens  + (Mensen mee krijgen.)
 • Vissenkomdialoog  + (Moeiteloos en zonder onderbreking iedereen zijn zegje laten doen over een heet onderwerp.)
 • Beeldspraak  + (Moeiteloos je ideeën en standpunten verspreiden.)
 • Oester  + (Moeiteloos parels vissen in een vrije structuur.)
 • Delen is vermenigvuldigen  + (Ontwikkelingen aanwakkeren en stimuleren middels openheid en transparatie.)
 • Stuivertje wisselen  + (Op basis van gelijkwaardigheid een schatkamer van ideeën genereren.)
 • Dynamische vertrouwensruimte  + (Op basis van groeiend vertrouwen met elkaar werken.)
 • Wens elkaar vaarwel  + (Op een prettige manier afscheid nemen als het toch niet blijkt te klikken.)
 • Gilde  + (Op je vakgebied van elkaar leren, samen innoveren, kennis, kunde en ervaring uitwisselen maakt je sneller en doeltreffender.)
 • Succesvolle open bron  + (Open, inclusief en op basis van samenwerking en synergie innoveren.)
 • Grote wendbare zwerm  + (Organisatiebreed opschalen van ''agile'' praktijken in grote organisaties zodat de organisatie zich om de behoeften van haar klanten heen kan vouwen.)
 • Idioom  + (Parels op een beeldende en samenhangende wijze beschrijven.)
 • Semantische wiki  + (Praktische wijsheid vangen in een vrije struktuur.)
 • Vloeimeester  + (Projecten die soepel lopen en impact hebben zijn net zo aantrekkelijk als dat ze moeilijk zijn te realiseren.)
 • TEDs tien geboden  + (Puntig en onderhoudend je boodschap overbrengen, recreëren.)
 • Ready to implement  + (Quality in, quality out, and stability in a sprint. A smooth, sustainable and predictable product development cycle.)
 • Meedogenvolle dialoog  + (Respectvol en empathisch In gesprek willen blijven en elkaars behoefte vervullen door contact te maken met jezelf en anderen.)
 • Foreign glimpses  + (Seeing is believing. See monkey, do monkey can help jumpstart beginning scrum teams.)
 • Vet platform  + (Snel bouwen terwijl je anticipeert op toekomstige groeicapaciteit.)
 • Schuur oprichten  + (Snel en doeltreffend een wiki leven inblazen, kennis en werkende wijsheid vangen en cultiveren.)
 • Verhelderende vraag  + (Snel weer aanhaken in een gesprek of vergadering.)
 • Drie keer drie regel  + (Sneller en beter een breedgedragen oplossing voor een organisatiebreed probleem ontdekken terwijl je niet het gehele systeem in één ruimte bijeen kunt krijgen.)
 • Planningsspel  + (Stap voor stap concrete resultaten boeken richting een bepaald doel.)
 (Taal inzetten om het geheel te koesteren en zich te laten ontvouwen)
 • Pareltaal  + (Taal inzetten om het geheel te koesteren en zich te laten ontvouwen.)
 • Ju jitsu  + (Tegenwerkende krachten in de organisatie omkeren naar meewerkende.)
 • Reacties graag  + (Terugkoppeling van anderen.)
 • Staakhoudersessie  + (Tijdig geïnformeerd blijven van voortgang en verandering.)
 • Uitblinkgids  + (Uitblinken in alles wat je doet als team.)
 • Essay  + (Uitgangspunten, verborgen vooronderstellingen en autoriteitsargumenten boven tafel krijgen die doorgaans impliciet blijven.)
 • Analogon  + (Verrassende verbindingen leggen tussen elementen binnen en buiten de probleemcontext.)
 • Zielsprofiel  + (Verschillen in je team of gemeenschap overstijgen en ieders talenten laten schitteren.)
 • Vurig verlangen  + (Vervulling van wensen en manifestatie en realisatie van ideeën.)
 • Kwartiermaken  + (Voorbereiding is 90% van het resultaat.)
 • Argumentenkaart  + (Voors en tegens op een rij zodat je toch kan kiezen.)
 • Hartslag  + (Voorspelbaarheid tijdens projectontwikkeling.)
 • Patroontaal  + (Voortdurend de juiste keuzes maken in complexe situaties.)
 • Facilitator als reisagent  + (Voortdurend inspelen op individuele, persoonlijke behoeften.)
 • Fiscaalgedreven valuta garandeerd vraag  + (Vraag naar de eigen munt garanderen.)
 • Lokaalkracht  + (Vreemd geld aantrekken.)
 • Kudos  + (Waardering ontvangen en meedogenvol dankjewel zeggen.)
 • Dagdroom  + (Wat is de zin van het leven, van mijn werk?)
 • Keukentafeltest  + (Wat vertel ik mijn familie en vrienden over mijn afgelopen week wat ons allen blij en trots maakt?)
 • Klant kiest volgorde  + (Welke gebruikersverhalen doe je als eerste?)
 • Ambassadeur  + (Weten waar en hoe je je nieuwe idee kan verspreiden.)
 • Gissen is missen, meten is weten  + (Weten wanneer je klaar bent.)
 • Tot aan het gaatje  + (Zelfs een radicale verandering tot een concreet einde brengen.)
 • Iteratiewet van boyd  + (Zelfs met mindere gereedschappen snel en doeltreffend de goede resultaten boeken.)
 • Context geeft zin  + (Zinnig werk doen op een plezierige manier. Betekenis, richting, nut en lust.)