Op eigenschap zoeken

Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina biedt een eenvoudige bladerinteractie voor het vinden van entiteiten met een eigenschap met een bepaalde waarde. Andere beschikbare zoekinteracties zijn de zoekpagina voor pagina-eigenschappen en de querybouwer.

Op eigenschap zoeken

Een lijst van alle pagina's met de eigenschap "Wens in één regel" met waarde "Anticiperen op de toekomst en de juiste keuzes maken". Omdat er een beperkt aantal resultaten is, worden ook nabije waarden weergegeven.

Hieronder staan 92 resultaten vanaf #1.

(vorige 100 | volgende 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.


    

Lijst van resultaten

   (Anticiperen op de toekomst en de juiste keuzes maken)
  • Scenario's definiëren de wens  + (Anticiperen op de toekomst en de juiste keuzes maken.)
  • Dagspiegeling  + (Beter worden in beter worden.)
  • Belofte tot rentmeesterschap  + (Bewuste keuze voor trouw aan gezonde gemeenschapszin.)
  • Resultaten uit het verleden  + (Billijke verdeling van geld of goederen over deelgevers.)
  • Ideeënmoordenaar  + (De beste ideeën overhouden en sterk en veerkrachtig maken.)
  • Breed, diep en dwars  + (De beste kwaliteit oplossingen, wensen en ideeën tijdens een brainstorm.)
  • Grafische notulen  + (De essentie van een samenscholing vangen op één blad.)
  • Focus uit of aan  + (De geest open zetten voor een productieve bijeenkomst en vingerwijzen en angst buiten spel zetten.)
  • Persen en rekken  + (De hele olifant en haar zin in beeld brengen.)
  • Presenteer om te winnen  + (De investering die je stopt in het helpen van de klant met kopen wil je optimaal laten renderen.)
  • Boom van doelen  + (De juiste keuzes maken, geïnformeerd.)
  • De afwas doen  + (De juiste keuzes op de juiste momenten maken, als een tweede natuur)
  • Wet van conway  + (De nieuwe organisatie en het nieuwe systeem versterken elkaar wederzijds zodat er zowel effectief als efficient gewerkt kan worden.)
  • Blijven sporen  + (De rode draad blijven volgen én binnen de tijd individuele vragen beantwoorden.)
  • Brief aan God  + (De zin van het leven weten.)
  • Metafoor  + (Doeltreffend en puntig communiceren helpt met recreatie.)
  • Kort verhelderend betoog  + (Duidelijk krijgen welke thema’s van belang zijn waarover nagedacht moet worden en welke opvattingen er zijn over het algemene belang.)
  • Producteigenaar  + (Duidelijkheid over wat er voor wie wanneer en waarom gemaakt dient te worden.)
  • Cultureel membraan  + (Duidelijkheid over wie binnen en buiten de gemeenschap valt.)
  • Temperatuurmeting  + (Een (h)echt team vormen.)
  • Vijf tot zeven werkafspraken  + (Een aantal gedragsregels voor constructieve gesprekken met, voor en door het team opstellen en afspreken.)
  • Geef alles een kans  + (Een bak oplossingen geeft je opties waar je de beste uit kunt kiezen.)
  • Duimenprotocol  + (Een beslissing over een voorstel nemen met ieders instemming.)
  • Zeven plus of min twee  + (Een bruisend, productief en zinnig team.)
  • Vrijgeld  + (Een florerende, gezonde en billijke economie.)
  • Goede koffie  + (Een fris hoofd en goede zin tijdens het werk.)
  • Productvisie  + (Een kernachtige boodschap maakt in één klap de zin én het onderscheidend vermogen van jouw product duidelijk.)
  • Laat me niet denken  + (Een kind kan de was doen en lekker aanmodderen)
  • Startformulering  + (Een mooie heldere inspirerende en concrete wens leidt vaak tot de mooiste resultaten en geeft richting en energie.)
  • Doe voedsel  + (Een normale bijeenkomst veranderen in bijzondere samenscholing.)
  • Dubbele koppeling  + (Een ploeg van geëmancipeerde en gemotiveerde mensen presteert optimaal als er geen belangenverstrengeling is en er holistische besluiten worden genomen.)
  • Seizoenslag  + (Een prettig en natuurlijk ritme voor projectontwikkeling.)
  • Projectontwikkelaar met technologiekennis  + (Een project met vaste prijs succesvol opleveren en afronden.)
  • Parelvisser  + (Een samenhangend vlechtwerk van parels verzamelen.)
  • Bouw een toren, bouw een team  + (Een team smeden.)
  • Logo van uitwisselbaarheid  + (Een verzameling bedrijven, vaak concurrenten, verenigen op basis van uitwisselbaarheid.)
  • Ga kijken  + (Effectief em efficiënt bezig zijn.)
  • Vergaderfee  + (Effectief, efficiënt en plezierig vergaderen.)
  • Gemeenschappelijke woordenschat  + (Elkaar begrijpen en effectief en respectvol communiceren.)
  • Drie tot vijf diepgewortelde kernwaarden  + (Elkaar kunnen aanspreken op op gedrag en weten waar je op aan kunt.)
  • Dialoog  + (Energieke, respectvolle uitwisseling van ideeën, denkbeelden en meningen werkt constructief en creatief.)
  • Merkklik  + (Fanship—honderden, duizenden mensen die zich emotioneel met jou of jouw idee verbinden.)
  • Strippenkaart  + (Flexibel omgaan met gedreven vakkundig personeel.)
  • Holacratie  + (Florerende, bruisende, open en eerlijke gemeenschap.)
  • Geldtuimelaar  + (Fondsen werven om de eerste stap te kunnen financieren van een onderneming of project.)
  • Succes door fouten  + (Fouten maken inzetten om beter te worden in beter worden.)
  • Stroomgelddrempel  + (Geld laten stromen in een kleinschalig lokaal muntstelsel.)
  • Doel & kernresultaten  + (Gelijkgerichte autonomie van een groep mensen.)
  • Code is niets, coderen is alles  + (Gemeenschappelijke woordenschat en begrippen, ethisch besef en interne samenhang.)
  • Waardering achteraf  + (Gever en ontvanger willen beiden een billijke vergoeding en waardering bepalen voor de geleverde resultaten.)
  • Herwaardering achteraf  + (Gever en ontvanger willen beiden met zo weinig mogelijk risico een billijke vergoeding en waardering bepalen voor de geleverde resultaten.)
  • Bang, boos, blij, bedroefd en boete  + (Gevoelens van teamleden op een veilige manier boven water krijgen.)
  • Vraag om hulp  + (Gezamelijk veranderingen en nieuwe ideeën invoeren.)
  • Emotioneel intelligente signalering  + (Glasheldere begripvolle en meedogenvolle signalering.)
  • Huurling schrijver  + (Goede documentatie vangt kennis, vereenvoudigt beslissingen en leest met plezier.)
  • Wijze dwaas  + (Goede ideeën ventileren, slechte ideeën wieden en patronen doorbreken.)
  • Krachtenveldkaart  + (Helder denken, de juiste keuzes maken en de juiste richting inslaan in complexe situaties.)
  • Gebruikersverhaal  + (Heldere en concrete wensen maken het makkelijker behoeftes te vervullen.)
  • Meten is kiezen  + (Heldere keuzes maken en grenzen stellen en haven.)
  • Codex  + (Heldere speelregels waarmee gezonde gemeenschapszin zich kan ontvouwen.)
  • Hoshin kanri  + (Heldere strategie, plan van aanpak, succescriteria en economische impact.)
  • Definitiegesprek  + (Helderheid over de precieze betekenis van een begrip laat gesprekken soepeler verlopen.)
  • Wereldcafé  + (Iedereen horen; ieders inspiratie en creativiteit aanboren; daar een gemeenschappelijk beeld en gedeeld verlangen uit destilleren.)
  • Gezonde gemeenschapszin  + (Ieders talenten optimaal inzetten voor de gemeenschap.)
  • Schatbewaarder  + (Ieders wensen verzamelen en de zinnig vervullen.)
  • Rivierverhaal  + (In gewoon Nederlands vertellen waarom je doet wat je doet.)
  • Protocol boven aansluiting  + (Interoperabiliteit en uitwisseling van gegevens, onafhankelijk van technologie, taal en gedrag.)
  • Ladder van betrokkenheid  + (Intrinsieke motivatie aanboren en koesteren.)
  • Formule voor zelfvertrouwen  + (Je hart volgen en je door niets of niemand in de weg laten staan.)
  • Dagelijks visioen  + (Je wensen in vervulling laten gaan.)
  • Alle kwesties  + (Je wilt alleen over de juiste, belangrijkste kwesties praten en zo je energie goed gebruiken.)
  • Boembuffer  + (Je wilt als hieperproductief team ononderbroken de werkvoorraad wegwerken.)
  • Check in  + (Je wilt dat iedereen zorgen opzij zet en zich kan richten op de bijeenkomst.)
  • Onredelijk redelijk  + (Je wilt dat jou product of dienst gekocht wordt en een blauwe oceaan creëren.)
  • Zuurstof voor ideeën  + (Je wilt dat jouw idee inspireert, aanslaat, opgepakt wordt.)
  • Zoek de zin op  + (Je wilt dat jouw voorstellen en ideeën met enthousiasme omarmt worden.)
  • Serieus spel  + (Je wilt de impact van een systeem op een veilige manier aan den lijve ondervinden.)
  • Slaap er een nachtje over  + (Je wilt de juiste keuze maken en de juiste beslissing nemen.)
  • Vragen die er toe doen  + (Je wilt de zaak helder in beeld hebben zodat je het daadkrachtig aan kunt pakken en de juiste dingen doet.)
  • Ideevorm  + (Je wilt een betere beschrijving van ideeën die geselecteerd zijn om uit te werken.)
  • Waardeteams  + (Je wilt een bruisende en behendige organisatie die zich richt op het scheppen van waarde voor haar belangrijkste klanten.)
  • Grootse gevaarlijke gedurfde doel  + (Je wilt een collectief verlangen realiseren, in de wereld zetten.)
  • Krantenkoppen van volgend jaar  + (Je wilt een helder beeld van toekomstige uitkomsten en resultaten.)
  • Radicaal open  + (Je wilt een heldere, creatieve, energieke bijeenkomst.)
  • Getal van dunbar  + (Je wilt een natuurlijke celdeling van een duurzame, veerkrachtige bruisende, florerende organisatie.)
  • Laat duizend bloemen bloeien  + (Je wilt een nieuwe markt of een nieuwe beweging succesvol koesteren.)
  • Projectontwikkelaar met domeinkennis  + (Je wilt een project uitvoeren tegen een vaste prijs en opleverdatum.)
  • Betrouwbare herhalingsopdrachten  + (Je wilt een wederkerige duurzame emotionele verbintenis groeien tussen opdrachtgever en opdrachtnemer—een echte relatie.)
  • Leidend voorbeeld  + (Je wilt een zinvol leven leiden en een bijdrage leveren aan je omgeving.)
  • Oratie van drie minuten  + (Je wilt elkaars waarden, talenten en drijfveren beter leren kennen.)
  • Opgestaan plaats vergaan  + (Je wilt energie in de groep. En kruisbestuiving, met name tussen mensen die elkaar niet of nauwelijks kennen.)
  • Dwarse vraag  + (Je wilt ergens dwars tegenin gaan terwijl jouw opmerking als waardevol ervaren wordt.)