189
U

Eigenschap:Wens in één regel

Uit Pareltaal
Ga naar: navigatie, zoeken

Wens in één regel:

  • is een eigenschap van type String;

Pagina's die de eigenschap "Wens in één regel" gebruiken

Er zijn 100 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 100 | volgende 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

2
2x2-vragen +Aandacht geven aan de essentie en van ambitie naar resultaat bewegen.  +
A
Alle kwesties +Je wilt alleen over de juiste, belangrijkste kwesties praten en zo je energie goed gebruiken.  +
Ambassadeur +Weten waar en hoe je je nieuwe idee kan verspreiden.  +
Analogon +Verrassende verbindingen leggen tussen elementen binnen en buiten de probleemcontext.  +
Argument map +Make wise, just and well-informed decisions.  +
Argumentenkaart +Voors en tegens op een rij zodat je toch kan kiezen.  +
Associatiebloem +Afstand nemen van je probleem voor een frisse blik.  +
B
Bang, boos, blij, bedroefd en boete +Gevoelens van teamleden op een veilige manier boven water krijgen.  +
Beeldspraak +Moeiteloos je ideeën en standpunten verspreiden.  +
Belofte tot rentmeesterschap +Bewuste keuze voor trouw aan gezonde gemeenschapszin.  +
Beslissers dichtbij de actie +Keuzes dienen gemaakt te worden. Wie neemt de beslissingen?  +
Betrouwbare herhalingsopdrachten +Je wilt een wederkerige duurzame emotionele verbintenis groeien tussen opdrachtgever en opdrachtnemer—een echte relatie.  +
Beyond bullet points +Je wilt in korte tijd gevolgen een belangrijke boodschap overbrengen en je publiek enthousiast meekrijgen en tot actie aanzetten.  +
Blijven sporen +De rode draad blijven volgen én binnen de tijd individuele vragen beantwoorden.  +
Boembuffer +Je wilt als hieperproductief team ononderbroken de werkvoorraad wegwerken.  +
Boogbalvraag +Je wilt jouw briljante opmerking of idee respectvol injecteren in het gesprek.  +
Boom van doelen +De juiste keuzes maken, geïnformeerd.  +
Bouw een toren, bouw een team +Een team smeden.  +
Breed, diep en dwars +De beste kwaliteit oplossingen, wensen en ideeën tijdens een brainstorm.  +
Brief aan God +De zin van het leven weten.  +
Brullen in het hol van de leeuw +Kort en krachtig je punt maken aan mensen met weinig tijd zoals directeuren en investeerders.  +
C
Chaordisch ontwerpproces +Je wilt met een lerende, levende bruisende organisatie werken aan een vurig gemeenschappelijk verlangen.  +
Check in +Je wilt dat iedereen zorgen opzij zet en zich kan richten op de bijeenkomst.  +
Claim jouw lumineus idee +Jouw idee testen en wortel laten schieten.  +
Code is niets, coderen is alles +Gemeenschappelijke woordenschat en begrippen, ethisch besef en interne samenhang.  +
Codex +Heldere speelregels waarmee gezonde gemeenschapszin zich kan ontvouwen.  +
Comfortabele projectomvang +Maximaal rendement, dus minimale investeringen en risico combineren met maximale opbrengsten.  +
Context geeft zin +Zinnig werk doen op een plezierige manier. Betekenis, richting, nut en lust.  +
Cultureel membraan +Duidelijkheid over wie binnen en buiten de gemeenschap valt.  +
D
Dagdroom +Wat is de zin van het leven, van mijn werk?  +
Dagelijks visioen +Je wensen in vervulling laten gaan.  +
Dagspiegeling +Beter worden in beter worden.  +
De afwas doen +De juiste keuzes op de juiste momenten maken, als een tweede natuur  +
Definitiegesprek +Helderheid over de precieze betekenis van een begrip laat gesprekken soepeler verlopen.  +
Delen is vermenigvuldigen +Ontwikkelingen aanwakkeren en stimuleren middels openheid en transparatie.  +
Dialoog +Energieke, respectvolle uitwisseling van ideeën, denkbeelden en meningen werkt constructief en creatief.  +
Diep wederzijds respect +Zo veel mogelijk ideeën van zoveel mogelijk mensen verzamelen.  +
Doe voedsel +Een normale bijeenkomst veranderen in bijzondere samenscholing.  +
Doel & kernresultaten +Gelijkgerichte autonomie van een groep mensen.  +
Drie keer drie regel +Sneller en beter een breedgedragen oplossing voor een organisatiebreed probleem ontdekken terwijl je niet het gehele systeem in één ruimte bijeen kunt krijgen.  +
Drie tot vijf diepgewortelde kernwaarden +Elkaar kunnen aanspreken op op gedrag en weten waar je op aan kunt.  +
Dubbele koppeling +Een ploeg van geëmancipeerde en gemotiveerde mensen presteert optimaal als er geen belangenverstrengeling is en er holistische besluiten worden genomen.  +
Duimenprotocol +Een beslissing over een voorstel nemen met ieders instemming.  +
Durf te kiezen +Je wilt tijdig de juiste keuze maken, zodat je je pad kunt vervolgen.  +
Dwarse vraag +Je wilt ergens dwars tegenin gaan terwijl jouw opmerking als waardevol ervaren wordt.  +
Dynamische vertrouwensruimte +Op basis van groeiend vertrouwen met elkaar werken.  +
E
Echte opties +Je wilt, zonder stress, op de juiste momenten de juiste keuzes maken.  +
Effectieve zwerm +Zoemen en zinderen.  +
Emotioneel intelligente signalering +Glasheldere begripvolle en meedogenvolle signalering.  +
Essay +Uitgangspunten, verborgen vooronderstellingen en autoriteitsargumenten boven tafel krijgen die doorgaans impliciet blijven.  +
F
Facilitator als reisagent +Voortdurend inspelen op individuele, persoonlijke behoeften.  +
Fiscaalgedreven valuta garandeerd vraag +Vraag naar de eigen munt garanderen.  +
Focus uit of aan +De geest open zetten voor een productieve bijeenkomst en vingerwijzen en angst buiten spel zetten.  +
Foreign glimpses +Seeing is believing. See monkey, do monkey can help jumpstart beginning scrum teams.  +
Formule voor zelfvertrouwen +Je hart volgen en je door niets of niemand in de weg laten staan.  +
Frequente incrementele opleveringen +Als opdrachtgever voortdurend een helder beeld hebben over de tot nu toe geboekte resultaten.  +
G
Ga kijken +Effectief em efficiënt bezig zijn.  +
Gebruikersverhaal +Heldere en concrete wensen maken het makkelijker behoeftes te vervullen.  +
Geef alles een kans +Een bak oplossingen geeft je opties waar je de beste uit kunt kiezen.  +
Geen gegok +Klanten helpen succesvol te zijn met de exacte oplossing die de belangrijkste kansen waarneemt.  +
Geldtuimelaar +Fondsen werven om de eerste stap te kunnen financieren van een onderneming of project.  +
Gemeenschappelijke woordenschat +Elkaar begrijpen en effectief en respectvol communiceren.  +
Getal van dunbar +Je wilt een natuurlijke celdeling van een duurzame, veerkrachtige bruisende, florerende organisatie.  +
Gezonde gemeenschapszin +Ieders talenten optimaal inzetten voor de gemeenschap.  +
Gilde +Op je vakgebied van elkaar leren, samen innoveren, kennis, kunde en ervaring uitwisselen maakt je sneller en doeltreffender.  +
Gissen is missen, meten is weten +Weten wanneer je klaar bent.  +
Glasheldere acceptatiecriteria +Je wilt helderheid over de gewenste resultaten  +
Goede koffie +Een fris hoofd en goede zin tijdens het werk.  +
Grafische notulen +De essentie van een samenscholing vangen op één blad.  +
Grootse gevaarlijke gedurfde doel +Je wilt een collectief verlangen realiseren, in de wereld zetten.  +
Grote wendbare zwerm +Organisatiebreed opschalen van ''agile'' praktijken in grote organisaties zodat de organisatie zich om de behoeften van haar klanten heen kan vouwen.  +
H
Hartslag +Voorspelbaarheid tijdens projectontwikkeling.  +
Herwaardering achteraf +Gever en ontvanger willen beiden met zo weinig mogelijk risico een billijke vergoeding en waardering bepalen voor de geleverde resultaten.  +
Holacratie +Florerende, bruisende, open en eerlijke gemeenschap.  +
Hoshin kanri +Heldere strategie, plan van aanpak, succescriteria en economische impact.  +
Huurling schrijver +Goede documentatie vangt kennis, vereenvoudigt beslissingen en leest met plezier.  +
I
Ideevorm +Je wilt een betere beschrijving van ideeën die geselecteerd zijn om uit te werken.  +
Ideeënmoordenaar +De beste ideeën overhouden en sterk en veerkrachtig maken.  +
Idioom +Parels op een beeldende en samenhangende wijze beschrijven.  +
Impact map +je wilt de (strategisch) juiste dingen doen  +
Instemming +Als groep de juiste keuzes maken.  +
Iteratiewet van boyd +Zelfs met mindere gereedschappen snel en doeltreffend de goede resultaten boeken.  +
J
Ju jitsu +Tegenwerkende krachten in de organisatie omkeren naar meewerkende.  +
K
Keukentafeltest +Wat vertel ik mijn familie en vrienden over mijn afgelopen week wat ons allen blij en trots maakt?  +
Klant kiest volgorde +Welke gebruikersverhalen doe je als eerste?  +
Kort verhelderend betoog +Duidelijk krijgen welke thema’s van belang zijn waarover nagedacht moet worden en welke opvattingen er zijn over het algemene belang.  +
Krachtenveldkaart +Helder denken, de juiste keuzes maken en de juiste richting inslaan in complexe situaties.  +
Krantenkoppen van volgend jaar +Je wilt een helder beeld van toekomstige uitkomsten en resultaten.  +
Kudos +Waardering ontvangen en meedogenvol dankjewel zeggen.  +
Kwartiermaken +Voorbereiding is 90% van het resultaat.  +
L
Laat duizend bloemen bloeien +Je wilt een nieuwe markt of een nieuwe beweging succesvol koesteren.  +
Laat me niet denken +Een kind kan de was doen en lekker aanmodderen  +
Ladder van betrokkenheid +Intrinsieke motivatie aanboren en koesteren.  +
Leidend voorbeeld +Je wilt een zinvol leven leiden en een bijdrage leveren aan je omgeving.  +
Levendige persona’s +Je wilt makkelijk ontwerpkeuzes maken en zo je ontwerp en product exact afstemmen op de behoeften en wensen van de gebruiker.  +
Logo van uitwisselbaarheid +Een verzameling bedrijven, vaak concurrenten, verenigen op basis van uitwisselbaarheid.  +
Lokaalkracht +Vreemd geld aantrekken.  +
M
Meedogenvolle dialoog +Respectvol en empathisch In gesprek willen blijven en elkaars behoefte vervullen door contact te maken met jezelf en anderen.  +
Merkklik +Fanship—honderden, duizenden mensen die zich emotioneel met jou of jouw idee verbinden.  +
Heeft type
"Heeft type (Has type)" is a predefined property that describes the datatype of a property and is provided by Semantic MediaWiki.
Tekst +